Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Informacje z wdrażania ICNP w Polsce Drukuj Email
20.01.2014.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że: w 2013 r. Akredytowane przez ICN Centrum Badania i Rozwoju ICNP(R) w Łodzi podpisało 3 umowy na przeprowadzenie pilotażu Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych i są to: 1) EMC Instytut Medyczny SA ul. Pilczycka 144-148, Wrocław (sieć 10 szpitali i przychodni) 2) Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ MSW w Bydgoszczy ul. Ks. Markwanta 4-6 3) SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy, ul. ks. R. Markwarta 4-6; 4) Szpital - Eskulap, Centrum Leczenia Chorób Serca i Naczyń w Osielsku koło Bydgoszczy. Ośrodki te będą stanowiły szpitale referencyjne dla wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej z zastosowaniem Klasyfikacji ICNP (R). 2014 r. 1) 14.01.2014 r. Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia podpisał Rekomendację Rady ds. e-zdrowia w Pielęgniarstwie, dotyczącą wzoru elektronicznej dokumentacji pielęgniarskiej. Tego samego dnia Rekomendacja została przekazana do Ministra Zdrowia i Departamentu Pielęgniarek i Położnych. 2) 14.01.2014 r. rozpoczęto procedurę tłumaczenia Klasyfikacji ICNP(R) wersji 2013, dzięki dobrej współpracy z przyjacielami Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego dr hab. M. Kisilowską i mgr M. Skoczyńskim udało się pozyskać tłumaczy, którzy za bardzo niedużą kwotę przetłumaczą terminy z 666 rekordów w tym 117 nowych diagnoz pielęgniarskich (głównie środowisko) i zwalidują 3895 rekordów w celu wyczyszczenia z wątpliwych tłumaczeń ICNP(R) w jak najkrótszym terminie. Bardzo dziękuję za ten gest. W kwietniu 2014 r. ukaże się podręcznik do nauczania Klasyfikacji pokazujący nie tylko dorobek ostatnich 20 lat pracy nad Klasyfikacją przez środowisko pielęgniarskie, ale także rekomendowany wzór dokumentacji oraz przykładowe plany opieki dla potrzeb dokumentowania czynności pielęgniarskich. Dziękuję studentom III roku Kierunku Pielęgniarstwo: Małgorzacie Greber, Anicie Szczepanik, Dominikowi Chałupnikowi i Marlenie Cichosz (grupa 13), którzy podczas zajęć z przedmiotu Podstawowa opieka zdrowotna, w Poradni nr 35, ul. Wileńska 25 (ZOZ Polesie) bardzo aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu Katalogu planów opieki dla pielęgniarstwa środowiskowego. Przekazali wiele cennych uwag, które towarzyszyły ożywionej dyskusji klinicznej, w oparciu o przeprowadzone podczas zajęć wywiady i opracowane studium przypadku. dr n. o zdr. Dorota Kilańska Dyrektor Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP Ÿ) Koordynator ICNPŸ w Polsce, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Zarząd Główny Przewodnicząca Rady ds. e-zdrowia w Pielęgniarstwie, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) adres ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58 90-136 Łódź
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »