Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Informacja Prasowa z 4 Szczytu Bezpieczeństwa Biologicznego Drukuj Email
04.12.2013.

INFORMACJA PRASOWA, 2 grudnia 2013 r.


Europejscy pracownicy opieki zdrowotnej przekonują, że aby zapobiec zranieniom ostrymi narzędziami należy rozwiązać pewne istotne problemy.

W spotkaniu uczestniczyło 106 uczestników z 19 krajów Europy, organizacji zrzeszonych w EFN.

Podczas IV Szczytu European Biosafety Network w Warszawie przedstawione zostały wyniki badania przeprowadzonego wśród 7 000 pracowników opieki zdrowotnej w Europie pokazującego, że chociaż nowa dyrektywa w sprawie zapobiegania zranieniom korzystnie wpłynęła na praktykę w miejscu pracy, to w wielu krajach, w rzeczywistości brak jest wyraźnych zakazów ponownego zakładania osłonek na igły, ocen ryzyka, dostępu do bezpiecznego sprzętu oraz edukacji, potrzeba również zwiększenia świadomości - to wciąż istotne problemy, które należy rozwiązać.

Tegoroczny Szczyt, podczas którego przemówienie programowe wygłosił Wiceminister Zdrowia Aleksander Sopliński, odbyło się w Domu Poselskim, 6 miesięcy od terminu obowiązkowego transponowania  i wdrożenia przez państwa członkowskie dyrektywy 2010/32/EU w sprawie zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej. 

 Wyniki badania przeprowadzonego wśród europejskich pielęgniarek zaprezentował Paul De Raeve, Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN). Informacje zebrane wśród prawie 7 000 respondentów w całej Europie pokazują, że większość pielęgniarek obserwuje w swoim miejscu pracy wyraźny postęp w kierunku spełniania wymogów dyrektywy.  Około 70 procent respondentów odpowiedziało, że miało dostęp do bezpiecznego sprzętu, jednak jedynie w przypadku niektórych zabiegów. Niestety 30 procent nie miało w ogóle dostępu do bezpiecznego sprzętu w trakcie wykonywania swojej pracy.

 

Inne niepokojące obszary to: częsty brak ocen ryzyka w miejscu pracy, a także działań zwiększających świadomość i szkoleń związanych z zapobieganiem zranień ostrymi narzędziami. Ponadto zapewnianie szkoleń w zakresie prawidłowego korzystania z bezpiecznego sprzętu wydaje się być bardzo zróżnicowane. Co więcej, pielęgniarki nie są zaangażowane w proces wyboru najbardziej odpowiedniego bezpiecznego sprzętu, który ma zostać zakupiony. 

 

Co zaskakujące, w niektórych zakładach pracy zakaz ponownego zakładania osłonek na igły nie został wprowadzony. Wyraźny sygnał ostrzegawczy dotyczy również ochrony pracowników, którzy zapewniają opiekę zdrowotną w placówkach społecznych i w domach opieki długoterminowej, w których najwyraźniej zrobiono niewiele w celu zastosowania się do przepisów nowej dyrektywy.

 

Cliff Williams, Współprzewodniczący Europejskiej Sieć ds. Bezpieczeństwa Biologicznego (European Biosafety Network) powiedział: Cieszę się, że możemy wspólnie organizować IV Szczyt European Biosafety Network w Warszawie 6 miesięcy po wejściu w życie nowych przepisów; to wspaniała okazja, by osoby, których wieloletnie starania pomogły osiągnąć te wymagania prawne spotkały się i zapewniły skuteczne wdrażanie dyrektywy.

Opublikowane dziś wyniki badania przeprowadzonego wśród 7 000 pracowników opieki zdrowotnej w całej Europie pokazują korzystny wpływ nowej dyrektywy w sprawie zapobiegania zranieniom, ale także wskazują, że pewne istotne problemy związane z praktycznym wdrożeniem nowych przepisów wciąż wymagają rozwiązania.  Bardzo niepokojący jest fakt, że ponad 40 procent respondentów badania doznało zranienia używaną igłą.

Pracownicy, pracodawcy, decydenci i politycy spotkali się, by razem podkreślić, jak ważne jest zapobieganie zagrażającym życiu ryzykom, napotykanym codziennie przez tych, którzy opiekują się innymi ludźmi.  Szacuje się, że każdego roku w UE dochodzi do ok. 1,2 miliona zakłuć igłami w związku z wykonywaną pracą. Zranienia te mogą skutkować zarażeniem ponad trzydziestoma niebezpiecznymi chorobami, takimi jak zapalenie wątroby typu B i C czy HIV.

 

Termin, w jakim odbędzie się Szczyt zapewnił doskonałą okazję, aby przedstawić aktualne informacje na temat transpozycji i wdrożenia dyrektywy jak  zaprezentować praktyczne kroki podejmowane przez pracodawców oraz pracowników w celu jej wykonania, a także wyzwania, z jakimi borykają się państwa członkowskie.

 
 
 

W gronie prelegentów zabierających głos podczas Szczytu znaleźli się m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, krajowych i europejskich związków zawodowych, stowarzyszeń pielęgniarskich oraz federacji, a także decydenci
z europejskich instytucji. Szczyt był kontynuacją przeprowadzonych wcześniej
z powodzeniem Szczytów Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Biologicznego, które odbyły się w Madrycie, Dublinie i Londynie.

 

Dyrektywa UE w sprawie zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej została przyjęta przez Europejską Radę Ministrów w dniu 11 maja 2010 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. UE) 1 czerwca 2010 roku.  Każde państwo członkowskie było do 11 maja 2013 zobowiązane do wprowadzenia w życie ustawy wdrażającej Dyrektywę.

 


RAPORT Z IMPLEMENTACJI DYREKTYWY 32/2010/UE

Ponad 600 polskich pielęgniarek (spośród prawie 7000 ankietowanych) odpowiedziało na apel Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek i PTP, i wypełniło ankietę dotyczącą implementacji Dyrektywy dot. zranień, które wyniki znajdziecie tutaj


Prasa o 4 Szczycie Bezpieczeństwa Biologicznego: 

Rynek Zdrowia >>>

Forum Farmacji i Medycyny >>>

Medycyna Praktyczna >>>

 


ORGANIZATORZY - PTP Oddział w Łodzi z Prezydent EFN Marianne Sipilä

 Album ze zdjęciami View Album

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »