Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

4 Europejski Szczyt Bezpieczeństwa Biologicznego w Polsce Drukuj Email
30.11.2013.

 European Biosafety Summit, Warszawa, 2 Grudnia 2013 r.

 Europejscy pracownicy opieki zdrowotnej przekonują, że aby zapobiec zranieniom ostrymi narzędziami należy rozwiązać pewne istotne problemy. W spotkaniu uczestniczyło 106 uczestników z 19 krajów Europy, organizacji zrzeszonych w EFN.

 

Podczas IV Szczytu European Biosafety Network w Warszawie przedstawione zostały wyniki badania przeprowadzonego wśród 7 000 pracowników opieki zdrowotnej w Europie pokazującego, że chociaż nowa dyrektywa w sprawie zapobiegania zranieniom korzystnie wpłynęła na praktykę w miejscu pracy, to w wielu krajach, w rzeczywistości brak jest wyraźnych zakazów ponownego zakładania osłonek na igły, ocen ryzyka, dostępu do bezpiecznego sprzętu oraz edukacji, potrzeba również zwiększenia świadomości - to wciąż istotne problemy, które należy rozwiązać.

Tegoroczny Szczyt, podczas którego przemówienie programowe wygłosił Wiceminister Zdrowia Aleksander Sopliński, odbyło się w Domu Poselskim, 6 miesięcy od terminu obowiązkowego transponowania  i wdrożenia przez państwa członkowskie dyrektywy 2010/32/EU w sprawie zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej. 

Wyniki badania przeprowadzonego wśród europejskich pielęgniarek zaprezentował Paul De Raeve, Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN). Informacje zebrane wśród prawie 7 000 respondentów w całej Europie pokazują, że większość pielęgniarek obserwuje w swoim miejscu pracy wyraźny postęp w kierunku spełniania wymogów dyrektywy.  Około 70 procent respondentów odpowiedziało, że miało dostęp do bezpiecznego sprzętu, jednak jedynie w przypadku niektórych zabiegów. Niestety 30 procent nie miało w ogóle dostępu do bezpiecznego sprzętu w trakcie wykonywania swojej pracy.

Inne niepokojące obszary to: częsty brak ocen ryzyka w miejscu pracy, a także działań zwiększających świadomość i szkoleń związanych z zapobieganiem zranień ostrymi narzędziami. Ponadto zapewnianie szkoleń w zakresie prawidłowego korzystania z bezpiecznego sprzętu wydaje się być bardzo zróżnicowane. Co więcej, pielęgniarki nie są zaangażowane w proces wyboru najbardziej odpowiedniego bezpiecznego sprzętu, który ma zostać zakupiony. 

Co zaskakujące, w niektórych zakładach pracy zakaz ponownego zakładania osłonek na igły nie został wprowadzony. Wyraźny sygnał ostrzegawczy dotyczy również ochrony pracowników, którzy zapewniają opiekę zdrowotną w placówkach społecznych i w domach opieki długoterminowej, w których najwyraźniej zrobiono niewiele w celu zastosowania się do przepisów nowej dyrektywy.

Cliff Williams, Współprzewodniczący Europejskiej Sieć ds. Bezpieczeństwa Biologicznego (European Biosafety Network) powiedział: Cieszę się, że możemy wspólnie organizować IV Szczyt European Biosafety Network w Warszawie 6 miesięcy po wejściu w życie nowych przepisów; to wspaniała okazja, by osoby, których wieloletnie starania pomogły osiągnąć te wymagania prawne spotkały się i zapewniły skuteczne wdrażanie dyrektywy.

Opublikowane dziś wyniki badania przeprowadzonego wśród 7 000 pracowników opieki zdrowotnej w całej Europie pokazują korzystny wpływ nowej dyrektywy 
w sprawie zapobiegania zranieniom, ale także wskazują, że pewne istotne problemy związane z praktycznym wdrożeniem nowych przepisów wciąż wymagają rozwiązania.  Bardzo niepokojący jest fakt, że ponad 40 procent respondentów badania doznało zranienia używaną igłą.

Pracownicy, pracodawcy, decydenci i politycy spotkali się, by razem podkreślić, jak ważne jest zapobieganie zagrażającym życiu ryzykom, napotykanym codziennie przez tych, którzy opiekują się innymi ludźmi.  Szacuje się, że każdego roku w UE dochodzi do ok. 1,2 miliona zakłuć igłami w związku z wykonywaną pracą. Zranienia te mogą skutkować zarażeniem ponad trzydziestoma niebezpiecznymi chorobami, takimi jak zapalenie wątroby typu B i C czy HIV.

Termin, w jakim odbędzie się Szczyt zapewnił doskonałą okazję, aby przedstawić aktualne informacje na temat transpozycji i wdrożenia dyrektywy jak 
zaprezentować praktyczne kroki podejmowane przez pracodawców oraz pracowników w celu jej wykonania, a także wyzwania, z jakimi borykają się państwa członkowskie.

 

W gronie prelegentów zabierających głos podczas Szczytu znaleźli się m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, krajowych i europejskich związków zawodowych, stowarzyszeń pielęgniarskich oraz federacji, a także decydenci z europejskich instytucji. Szczyt był kontynuacją przeprowadzonych wcześniej z powodzeniem Szczytów Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Biologicznego, które odbyły się w Madrycie, Dublinie i Londynie.

Dyrektywa UE w sprawie zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej została przyjęta przez Europejską Radę Ministrów w dniu 11 maja 2010 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. UE) 1 czerwca 2010 roku.  Każde państwo członkowskie było do 11 maja 2013 zobowiązane do wprowadzenia w życie ustawy wdrażającej Dyrektywę.

Prasa o 4 Szczycie Bezpieczeństwa Biologicznego:
Rynek Zdrowia >>>
Forum Farmacji i Medycyny >>>

Informacje na stronach:

Izby Diagnostów Laboratoryjnych >>>

Ministerstwa Zdrowia >>>

Forum Farmaceutyczne >>>

Rynek Zdrowia „Przepisy na papierze …” >>>

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych >>>

 Artykuły  w prasie:

1.      Brakuje wsparcia i szkoleń

2.      Lekarze i pielęgniarki chcą pracować w bezpiecznym środowisku

3.      Pielęgniarki o swoich miejscach pracy

4.      Ekspozycja zawodowa czeka na kompleksowe regulacje

5.      Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie: bezpieczny sprzęt medyczny ograniczy zakłucia personelu

6.      Implementacja unijnego prawa zwiększy bezpieczeństwo personelu medycznego w polskich szpitalach

6.      Implementacja unijnego prawa zwiększy bezpieczeństwo personelu medycznego w polskich szpitalach

7.      Rozporządzenie ws. zranień ostrymi narzędziami: rozwiązanie prowizoryczne czy krok w dobrą stronę?

8.      Zranienia igłami wśród personelu: brak egzekucji przepisów

9.      Wywiad z prof. A. Gładyszem

10.    Jest ministerialne rozporządzenie ws. zranień ostrymi narzędziami

11.    Projekt rozporządzenia: jak zapobiegać zranieniom pracowników ochrony zdrowia


Prawie  400  (4 miejsce w Europie) polskich pielęgniarek (spośród prawie 7000 ankietowanych) odpowiedziało na apel Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek i PTP, i wypełniło ankietę dotyczącą implementacji Dyrektywy dot. zranień, które wyniki znajdziecie tutaj

ORGANIZATORZY SPOTKANIA: 

 

ORGANIZATORZY - PTP Oddział w Łodzi z Prezydent EFN Marianne Sipilä

ALBUM ze  zdjęciami z SUMMITU

Film z 4 spotkania BIOSAFETY SUMMIT, Warszawa 2 grudnia 2013 r.

 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oraz Czeskie Towarzystwo Pielęgniarskie wraz z Europejską Siecią Bezpieczeństwa Biologicznego, zapraszają do udziału w Europejskim Szczycie Bezpieczeństwa Biologicznego, który będzie miało miejsce w Warszawie, w dniu 2 grudnia 2013 roku (poniedziałek).

Szczyt jest wydarzeniem jednodniowym i odbędzie się w Domu Poselskim, ul Wiejska 4, Warszawa.

Znakomici Prelegenci, w tym przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Polskiego, stowarzyszeń pielęgniarskich, związków zawodowych, organizacji pracodawców i europejskich państw członkowskich przedstawią uczestnikom zagadnienia związane z tematem bezpieczeństwa biologicznego pracowników ochrony zdrowia.

Europejski Szczyt Bezpieczeństwa Biologicznego będzie koncentrować się na doświadczeniach państw w zakresie transpozycji, wdrażania i przestrzegania dyrektywy  w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej, zawartej między HOSPEEM a EPSU.

Szczyt ma na celu kontynuowanie podnoszenia świadomości na temat poważnych zagrożeń dla zdrowia, spowodowanych przez urazy ostrym sprzętem i wdrażania dyrektywy do praktyki, aby pracodawcy i pracownicy stosowali zapisy dyrektywy, wprowadzone w dniu 11 maja 2013 roku.
Europejska Sieć Bezpieczeństwa Biologicznego powstała w 2010 roku z sieci krajowych i europejskich instytucji, stowarzyszeń zawodowych, reprezentatywnych związków zawodowych i innych zainteresowanych organizacji zaangażowanych w eliminację urazów ostrymi narzędziami w całej UE, w celu poprawienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników opieki zdrowotnej i pracowników spoza sektora ochrony zdrowia.

Zobacz więcej na stronie Sejmu >>>

O Szczycie >>>

Organizatorzy ze strony Polskiej: Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział w Łodzi we współpracy z Departamentem Pielęgniarek i Położnych.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »