Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Nasze Prawa w UE Drukuj Email
05.11.2013.

25 października 2013 r.  był ważnym dniem dla pacjentów z całej Unii Europejskiej, tego dnia upłynął termin transpozycji do prawa krajowego, przez wszystkie państwa członkowskie UE, dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej (dyrektywa 2011/24/UE ).

Dla pacjentów, niniejsza dyrektywa oznacza wzmocnienie ich praw, większy dostęp opieki zdrowotnej, więcej informacji i łatwiejsze uznawanie recept poza granicami. Jako obywatele Europy, mamy prawo wyboru, mamy prawo do uzyskania pomocy medycznej w całej UE, a także do zwrotu jej kosztów.

EFN uważa, że dyrektywa ta, wyjaśnia prawa obywateli do dostępu do opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim UE i ułatwia im dostęp do opieki zdrowotnej, usług, gwarantując zasady powszechności, dostęp do opieki zdrowotnej wysokiej jakości, sprawiedliwości i solidarności. Dlatego, jeśli pacjent potrzebuje pomocy medycznej w innym kraju UE, będzie miał ma takie same prawa jak obywatel tego kraju, a leczenie będzie odbywało się z zachowaniem tych samych zasad i norm.

W odniesieniu do kosztów, pacjent leczony za granicą powinien mieć uznany zwrot kosztów leczenia w kraju macierzystym. Ale zanim wyjedzie do innego kraju w celu otrzymania leczenia, pacjent powinien skontaktować się z krajowym punktem kontaktowym, który ma obowiązek wyjaśnienia: jakie prawa mu przysługują i czy wszystkie koszty zostaną pokryte; Jakie rodzaje leczenia są refundowane, wysokość otrzymywanej refundacji, czy jest potrzebne zezwolenie i jak ubiegać się o nie, i jakie są możliwości do odwołania/skargi, jeśli prawa pacjenta do opieki nie są przestrzegane.

W zakresie opieki, w przypadku, gdy pacjent musi mieć zapewnioną ciągłość opieki w kraju, pacjent powinien upewnić się, że ma kopię dokumentacji medycznej od świadczeniodawcy w innym kraju, jeśli otrzymuje receptę, musi się upewnić, że możliwe jej trans graniczne wykorzystania (prawo UE określa minimalne kryteria uznawania), na musi mieć zapewnioną odpowiednią opiekę zdrowotną i możliwość jej kontynuacji w swoim systemie zdrowotnym.

Wreszcie, ważne jest, aby upewnić się, że dyrektywa nie tworzy żadnych nowych wątpliwości prawnych lub luk dla pacjentów i ochrony zdrowia. Nie powinno tak się zdarzyć jak w USA, opieka zdrowotna nie powinna być w rękach prawników! Utrzymanie stabilności finansowej i organizacyjnej krajowych systemów opieki zdrowotnej i poprawa możliwości współpracy jest, zatem kluczem do przeprojektowania opieki zdrowotnej w UE.

Komisja będzie monitorować sposób, w jaki państwa członkowskie dokonały transpozycji dyrektywy 24.

Stanowisko EFN w sprawie zapewnienia ciągłości opieki, zgodnie z Dyrektywą 24/2011/UE.

 

D. Kilańska

Delegat PTP w EFN

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »