Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

99 Posiedzenie EFN, 26-27.9.2013 r. Skopje (Macedonia) Drukuj Email
06.10.2013.

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu EFN oraz  99 walnego posiedzenia delegatów EFN,  26-27 września 2013 r., Skopje (Macedonia)

W posiedzeniu uczestniczyło 25 z 34 delegatów EFN, podczas posiedzenia omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące m.in. planu pracy i budżetu EFN.

EFN pozyskało projekt ENRs4CARe w którym udział weźmie 25 partnerów. W dniu 23 września 2013 r. odbyły się negocjacje w Komisji Europejskiej, w których uczestniczyli liderzy projektu: Jacqueline Bowman-Busato  (EPOSI), Peggy Maguire Dyrektor Europejskiego Instytutu Zdrowia Kobiet, Dorota Kilańska  (PTP, ENRF), Elizabeth Adams (INO), Alessia Clocchiatti – Biuro EFN, Paul de Reave – Sekretarz Generalny EFN oraz przedstawiciel Europejskiego Towarzystwa Lekarskiego. Główne elementy projektu to rozwój narzędzi dla telepielęgniarstwa, tj.:

        wykorzystanie ICT do zintegrowanej opieki w zakresie zdrowia i prewencji (Integrated Care: Health Coaching in Prevention),

        wykorzystanie ICT do zapewnienia zintegrowanej opieki w praktyce klinicznej (Integrated Care: Clinical Practice),

        wykorzystanie ICT  umożliwiające prowadzenie zintegrowanej opieki w zakresie Pielęgniarstwa Zaawansowanej Praktyki  i Opieki Społecznej (Integrated Care: Advanced Practitioner in Nursing and Social Care),

        wykorzystanie ICT  dla umożliwienia zintegrowanej opieki w zakresie przepisywania leków (Integrated Care: Nurse ePrescribing).

25 partnerów projektu, stanowi konsorcjum i jednocześnie walne zgromadzenie ENRs4CARe, liderzy projektu stanowią Zarząd Projektu, będąc jednocześnie Komitetem Wykonawczym. Liderami projektu są: Christine Hancock, Grete Christensen (DNO), Marianne Sipilä (FNO), Elisabeth Adams (INO), Jacqueline Bowman-Busato (EPOSI), Dorota Kilańska (European Nursing Research Foundation). Projekt przewiduje kilka faz: 1) gromadzenie danych, 2) wyodrębnienie dobrych praktyk prowadzenia ww. przewodników i w ostatniej fazie implementowanie jak najszerzej do praktyki.

Oficjalna inauguracja Projektu będzie miała miejsce w dniu 3 grudnia 2013 r. w Warszawie, w siedzibie Firmy Microsoft, która jest partnerem projektu, za przygotowanie spotkania odpowiada PTP Oddział w Łodzi.

W dalszej części spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania organizacji, w tym zadania dla Stałych Komisji EFN, natomiast w drugiej części posiedzenia odbyły się oddzielne spotkania Komisji, które omawiały m.in. tematy związane z Dyrektywą 36/2005/WE, wyborami do Parlamentu Europejskiego, stanowiskami EFN dotyczącymi wzmocnienia zasobów pacjentów, inwestowania w ochronę, Manifestem do Europarlamentarzystów. EFN ustalił także 4 kategorie profesjonalistów sprawujących opiekę pielęgniarską, przygotowywany jest raport z poszczególnych krajów, także w zakresie kształcenia ustawicznego –CPD, które wprowadza Dyrektywa.

W zakresie implementacji Dyrektywy 36/2005/WE (3 lata) omówiono najważniejszy element, to przygotowanie załącznika V dotyczącego kompetencji pielęgniarki ogólnej po ukończeniu kształcenia na poziomie licencjackim. Organizacje pielęgniarskie mają czuwać nad prawidłowym wdrożeniem zapisów Dyrektywy, muszą się także efektywnie włączyć się w implementację Dyrektywy. Zaakceptowano także raport dotyczący kształcenia ustawicznego w zakresie CPD. Przedstawiono także informacje o przygotowaniach do BIOSAFETY SUMMIT w Warszawie wraz z informacją o inauguracji projektu ENRs4CARE w dniach 2 i 3 grudnia 2013 r., za które odpowiada PTP, Oddział w Łodzi.

W dalszej części dnia odbyła się prezentacja kandydatów na prezydenta EFN, Skarbnika i dwóch kandydatów do Zarządu EFN. Zarząd EFN 2013-2014:

Od lewej: Herdis Gunnarsdottir (Islandia), Elizabeth Adams (Irlandia), Roswitha Koch (Szwajcaria), przewodnicząca - Marianne Sipilä (Finlandia), Paul de Reave  (Sekretarz Generalny EFN, Bruksela), skarbik - Milka Vasilieva (Bułgaria), Peter Carter (Wielka Brytania).

Pożegnano także ustępujących członków Zarządu EFN: przewodniczącą Unni Hembre, skarbnika Pierra Lotaire oraz Dorotę Kilańską, członka Zarządu.

 

 

 

 

W drugim dniu posiedzenia EFN, odbyła się także dyskusja okrągłego stołu, podczas której prezentowano wybrane zagadnienia dotyczące raportów, które organizacje pielęgniarskie zobowiązane były przekazać do EFN przed posiedzeniem (PTP przekazało 2 raporty: kategorie pielęgniarek i informacje na temat projektu dotyczącego wzmocnienia samoopieki pacjentów). Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie poproszone zostało także, o przedstawienie projektu realizowanego przez Oddział PTP w Szczecinie pt. "Edukacja zdrowotna w bibliotece", który spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania. Następnie organizacje pielęgniarskie zostały poproszone o uzupełnienie raportów z uwagi na konieczność do przygotowania się EFN do działań w Parlamencie Europejskim.

Swoje działania przedstawili studenci pielęgniarstwa.

Dyskutowano także nad sprawami związanymi ze współpracą z ICN i WHO.

Poinformowano także o datach i miejscach kolejnych posiedzeń walnych EFN:

10-11 kwietnia 2014, Bruksela

22-23 października 2014, Dublin - Irlandia

15-16 kwietnia2015, Bruksela

21-22 październik 2015, Londyn

14-15 kwietnia 2016, Bruksela

20-21 października 2016, Słowacja (Prezydencja EU)

Posiedzenie zakończono o godzinie 14.00

 LIDERZY LIDERÓW

 

Yves Mengal (Fédération Nationale des Infirmières de Belgique); Milka Vasileva (Bulgarian Association of Health Professionals In Nursing); Asija Delalic (Croatian Nurses  Association); Ioannis Leontiou (Cyprus Nurses and Midwives Association); Grete Christensen (Danish Nurses organisation); Marianne Sipilä (Finnish Nurses Association); Velka Lukic (Macedonian Association of Nurses and Midwives); Franz Wagner (German Nurses Association); Eleni Kyritsi-Koukoulari (Hellenic Nurses Association); Jón Jonsson (Icelandic Nurses Association); Elizabeth Adams (Irish Nurses and Midwives Organisation); Cecilia Sironi (Italian Nurses Association); Ausra Volodkaite (Lithuanian Nurses Organisation); Paul Pace (Malta Union of Midwives and Nurses); Nada Rondovic (Nurses and Midwives Association of Montenegro); Esther De Vries (Nieuwe Unie’91 - Netherlands); Unni Hembre (Norwegian Nurses Organisation – EFN President); Dorota Kilanska (Polish Nurses Association); Bruno Noronha Gomes (Ordem dos Enfermeiros - Portugal); Radmila Nesic (Association Health Workers of Serbia); Darinka Klemenc (Nurses and Midwives Association of Slovenia); Rafael Lletget (Spanish General Council of Nursing); Sineva Ribeiro (Vårdförbundet - Swedish Association of Health Professionals); Pierre Théraulaz (Swiss Nurses Association); Peter Carter (Royal College of Nursing - UK), Micheline Fontaine (Fédération Nationale des Infirmières de Belgique); Josip Bozic  (Croatian Nurses Association); Evdokia Athini (Cyprus Nurses and Midwives Association); Kim Øst-Jacobsen (Danish Nurses Organisation); Anna Suutarla (Finnish Nurses Association); Kornelija Cipuseva (Macedonian Association of Nurses and Midwives); Evangelos Dousis (Hellenic Nurses Association); Herdis Gunnarsdottir (Icelandic Nurses Association); Claire Mahon (Irish Nurses and  Midwives Organisation); Enrica Capitoni (Italian Nurses Association); Marijana Bogavac (Nurses and Midwives Association of Montenegro); Karen Bjøro, Jarle Grumstad & Anita R. Asbjornsen (Norwegian Nurses Organisation); Guadalupe Simões, Germano Rodrigues Couto, José Carlos Gomes & Tânia Graça (Ordem dos Enfermeiros - Portugal); Dusanka Dobrasinovic (Association Health Workers of Serbia); Carlos de Lecea (Spanish General Council of Nursing); Ulla Falk, Nina Bergman & Birgitta Wedahl (Vårdförbundet - Swedish Association of Health Professionals); Roswitha Koch (Swiss Nurses Association); Andrea Spyropoulos & Susan Williams (Royal College of Nursing – UK).

 

 

Informację przygotowała Dorota Kilańska

Delegat PTP, członek Zarządu EFN 2011-2013

Skopje/Łódź, dnia 1.10 2013 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »