Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Monografia z okazji XVII Zjazdu Wojewódzkiego PTP w Katowicach Drukuj Email
02.10.2013.
Monografia z okazji XVII Zjazdu Wojewódzkiego PTP w Katowicach
Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach
z przyjemnością informuje, iż z okazji XVII Zjazdu Wojewódzkiego
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach
została wydana monografia zatytułowana:

„56 Lat Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
w województwie śląskim 1957-2013
wydanie trzecie poprawione i uzupełnione”

pod redakcją dr n.med. Grażyny Anny Franek i mgr Anety Trzcińskiej,
Katowice 2013
Oprawa miękka, stron 574

„…Przedstawione w zarysie fakty, osoby, wydarzenia w niniejszej publikacji zostały opracowane na podstawie analizy literatury przedmiotu i dokumentacji archiwum Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach, oraz przeprowadzonych wywiadów - niech staną się źródłem refleksji i przemyśleń, bowiem, jak pisze Tadeusz Kotarbiński „przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości””, dr n.med. Grażyna Anna Franek i mgr Aneta Trzcińska, fragment wstępu.

„…jak pisał Jean Paul-Sartre „Przeszłość organizuje się wciąż na nowo wraz z teraźniejszością”…” „…W związku z tym powinny powstawać podręczniki łączące ze sobą elementy „wczoraj” i „dziś”. Takie kryteria spełnia właśnie recenzowana monografia 56 Lat Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w województwie śląskim 1957-2013.”…


„…jestem głęboko przekonana, iż recenzowana przeze mnie książka stanie się nie tylko źródłem refleksji i przemyśleń, zbiorem unikalnych informacji na temat Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Województwie Śląskim, ale także pozycją niezbędną w bibliografii każdej pielęgniarki i położnej oraz inspiracją dla innych autorów do opracowywania podobnych monografii dotyczących innych regionów” prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, Kierownik Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej.

„…Precyzyjnie dobrana problematyka, stanowi interesujący materiał dokumentujący wydarzenia i fakty związane z tym zawodem. Można dostrzec ich użyteczność nie tylko dla wykonawców tej profesji, ale również dla studentów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych i zawodów” prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska, Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie, Kierownik Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej

 
« poprzedni artykuł