Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

XVII Zjazd Śląskiego Oddziału PTP w Katowicach Drukuj Email
30.09.2013.

12 września 2013r. odbył się

XVII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy

Śląskiego Oddziału

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

w Katowicach

Zjazd otworzyła p.dr n.med. Grażyna Franek – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Oddziału w Katowicach w XV i XVI kadencji (2005 – 2013).

Po uroczystym odśpiewaniu Hymnu Pielęgniarskiego Pani Przewodnicząca przywitała zaproszonych Gości:
p. Mariolę Bartusek - Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
p. Grażynę Bonek-Wytrych – z Urzędu Marszałkowskiego, p. Grażynę Kruk-Kupiec - Konsultanta Krajowego
w dz. Pielęgniarstwa, p. Marię Labus - Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Katolickich, p. Danutę Szopę - Kanclerz Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej - p. Krystynę Łukasz-Paluch,
p. Stanisława Gołbę – Polskie Towarzystwo Lekarskie, p. Mirosławę Malarę - Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Epidemiologicznych, Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, p. Beatę Ochocką – Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, p. Annę Stachulską – Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Położnych, p. Halinę Synakiewicz - Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, p. Małgorzatę Szwed – Przewodniczącą Beskidzkiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku Białej, p. Marię Trzeciak - Prodziekan Zamiejscowego Wydziału Nauk o Zdrowiu w Tychach, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. Dyrektorów Placówek i Pielęgniarki Naczelne: p. Barbarę Koleżyńską - z-cę Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, p. Czesławę Brylak-Kozdraś - ZLA Katowice,
p. Danutę Sternal- Szpital Kolejowy Wilkowice, p. Anielę Mainka- Szpital Racibórz, p. Janinę Wojtczak- ZWPS Katowice oraz Nestorki z Częstochowy: p. Elżbietę Ordon i p. Janinę Całus.

Następnie p. dr n. med. Grażyna Franek wygłosiła krótki wykład na temat hasła ICN „Milenijne Cele Rozwoju, Niwelowanie Różnic (Millennium Development Goals (MDG), to osiem celów, które 189 członków ONZ zobowiązało się osiągnąć w ramach Projektu Milenijnego ONZ); 8 – rozwijanie i wzmacnianie światowego partnerstwa w sprawach rozwoju, 7 – zapewnienie równowagi ekologicznej środowiska, 6 – zwalczanie HIV/AIDS i innych chorób, 5 – poprawa stanu zdrowia kobiet ciężarnych i położnic, 4 – zmniejszenie wskaźnika umieralności dzieci, 3 – wspieranie zrównoważenia w prawach kobiet i mężczyzn oraz wzmocnienie pozycji kobiet, 2 – zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym, 1 – zlikwidowanie skrajnego ubóstwa i głodu”.

Pani dr Grażyna Franek wręczyła zaproszonym gościom i delegatkom wydaną z okazji XVII Zjazdu PTP monografię autorstwa: dr n. med. Grażyny Anny Franek i mgr Anety Trzcińskiej zatytułowaną „56 Lat Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w województwie śląskim 1957-2013”, której recenzji podjęły się:
p. prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska – Kułak - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego UMB i p. prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska - Kierownik Zakładu Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej, Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie. W monografii znajdują się m.in. takie rozdziały jak: badania naukowe w pielęgniarstwie, kształcenie pielęgniarek, stanowiska PTP, historia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego na Śląsku.


 

 

Następnym wręczono odznaczenia:

 

Odznaki ICN za działalność naukową na rzecz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego otrzymali: p. Mariola Bartusek, p. Anna Grelowska, p. Wiesława Kołodziej, p. Aneta Trzcińska, p. Tomasz Iwański, p. Halina Synakiewicz, p. Małgorzata Szwed.

 

Odznaki Ministra Zdrowia za Zasługi dla Ochrony Zdrowia otrzymały: p. Danuta Broncel-Czekaj, p. Anna Głos, p. Sylwia Krybus, p. Małgorzata Rochel, p. Irena Sikora-Mysłek, p. Beata Wysoczańska-Skroban.

Wpisem do Księgi Pielęgniarek Zasłużonych dla Rozwoju Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
i Pielęgniarstwa na Śląsku i Zagłębiu wyróżniona została: p.Maria Żalińska z Jaworzna.


 

Po wręczeniu odznaczeń i dyplomów przyszedł czas na wystąpienia zaproszonych Gości. Głos zabrali:
p. dr.n.med. Stanisław Gołba – Polskie Towarzystwo Lekarskie, p. mgr Krystyna Klimaszewska odczytała list od przewodniczącego Izby Lekarskiej w Katowicach - dr n. med. Jacka Kozakiewicza : „kilkudziesięcioletnia działalność Katowickiego Oddziału PTP, jednej z największych jednostek terenowych PTP w Polsce jest godna uznania. Z wielkim zaangażowaniem realizujecie Państwo swoje zadania prowadząc m.in. szeroką działalność
w zakresie kształcenia podyplomowego. Jestem przekonany, że nadal będziecie Państwo podążać tą drogą, prowadząc prężną działalność naukowo – szkoleniową, która ma takie ważne znaczenie w podnoszeniu kwalifikacji pielęgniarek i położnych – grupy zawodowej często nie docenianej przez urzędników i twórców systemu ochrony zdrowia w Polsce, a której umiejętności, poczucie odpowiedzialności za chorych
i potrzebujących opieki jest ze wszystkich miar godne szacunku i uznania…”

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Epidemiologicznych, Wojewódzki Konsultant
w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego mgr Mirosława Malara oraz p. dr n.med. Beata Ochocka – Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego: „w imieniu całego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemio-logicznych dziękujemy p.Przewodniczącej za wspaniałą i owocną kadencję. Dziękujemy ustępującemu Zarządowi. Życzymy dalszych sukcesów nie tylko zawodowych ale i osobistych”.

 

 

Pani mgr Anna Stachulska – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Położnych: „ chciałam bardzo serdecznie pogratulować dotychczasowego przewodnictwa Oddziału PTP, dotychczasowej działalności, bo myślę, że poprzeczkę dla kolejnej przewodniczącej Pani postawiła bardzo wysoko. Myślę, że dynamiczna działalność PTP , tak szeroka - służy również przykładem dla Polskiego Towarzystwa Położnych. Z szacunkiem bardzo dziękuję za współpracę z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim…”

Pani mgr Halina Synakiewicz (Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie): „…Grażynko, dziękujemy za to co dałaś z siebie Polskiemu Towarzystwu Pielęgniarskiemu, za serce, ogromne zaangażowanie, wielką wiedzę , za swoje wielkie doświadczenie życiowe i naukowe. Za to wszystko jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy…”

 

List od p. mgr Izabeli Kaptacz Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Krajowego Konsultanta – odczytała mgr Irena Sikora – Mysłek: „…składam serdeczne gratulacje za dotychczasową wytrwałość i trud wniesiony w działalność na rzecz środowiska oraz dziękuję za pomoc i wsparcie udzielone Polskiego Towarzystwu Pielęgniarskiemu Opieki Paliatywnej. Życzę dalszej determinacji i konsekwencji
w realizacji zamierzonych celów i sukcesów w codziennym działaniu. Wszystkim Członkom Towarzystwa niech towarzyszy w dalszej pracy zdrowie i wola pokonywania wszelkich trudów i przeciwności a kolektywne działanie przyczynia się do dalszego rozwoju…”.

Pani dr n. ekonom. Mariola Bartusek (Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach): „w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych mam przyjemność pogratulowania i podziękowania za całą działalność PTP. Osobiście dziękuję za ostatnie 5 lat - to był bardzo trudny czas dla całego środowiska pielęgniarek i położnych . Dziękujemy za obecność, za wspólne konferencje, za wspaniałe spotkania z Seniorkami. Dziękuję za każdą wspólnie spędzoną chwilę. Dziękuję jako koleżanka, jako studentka – dlatego, że wiele się od Ciebie Grażynko nauczyłam. Chciałabym aby tak prężnie działał zarówno Samorząd jak i PTP do końca swoich dni. Nie ma pielęgniarstwa bez nauki, nie ma nauki bez pielęgniarstwa. Dziękuję…”

 

Pani dr n. med. Grażyna Franek: „ … dziękuję bardzo dlatego, że bez Samorządu nie zrobilibyśmy tyle ile zdołaliśmy zrobić. Dziękuję, że mogliśmy pokazać środowisku, że pójście razem pozwala nam więcej zrobić dla nas wszystkich. Jeżeli nie będziemy mieć tej świadomości, że wspólne działanie będzie nas wzbogacało i będzie przekładało się na lepsze przekształcanie rzeczywistości to pójdziemy małymi kroczkami….Siła jest w tym, że jesteśmy razem. Siła jest w tym że stanowiska podejmujemy razem… Tylko razem możemy więcej dla siebie zrobić. Dziękuje…”

Pani mgr Barbara Koleżyńska (Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie): „ w imieniu wszystkich Pielęgniarek i Położnych Ziemi Jaworznickiej chciałam bardzo serdecznie podziękować za całą działalność na rzecz naszego zawodu, na rzecz pielęgniarstwa.

Zazdrościmy Pani Doktor charyzmy, energii życiowej… Chciałybyśmy zarażać się Pani energią i Pani zapałem jaki Pani ma od lat, bo już jako studentka miałam przyjemność Panią taką poznać… Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystko Pani Doktor, liczymy na jeszcze, życzymy zdrowia, powodzenia w życiu osobistym
i dalszej realizacji planów życiowych. Bardzo serdecznie gratulujemy…”

 

Pani dr n.med. Grażyna Franek: „ jestem bardzo wzruszona, wszystkim dziękuję za te ciepłe słowa, które zostały skierowane do mnie, które zostały skierowane do mojego Zarządu. Powiem jedno – nie byłoby dzisiaj tylu osiągnięć w PTP w Oddziale Śląskim gdyby nie moje koleżanki, gdyby nie przewodniczące Kół Terenowych… Praca z każdą z Was była dla mnie ogromną satysfakcją, wielką przyjemnością… Jeśli komuś nie pomogłam to bardzo przepraszam – to znaczy że naprawdę nie byłam w stanie. Wszystkim, wszystkim serdecznie z tego miejsca dziękuję…”

Pani dr Maria Trzeciak (Prodziekan Zamiejscowego Wydziału Nauk o Zdrowiu w Tychach, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach): „Pani Przewodnicząca, Szanowni Goście, Drogie Koleżanki, widząc laudacje, które przyjmowała z Waszych rąk Pani Przewodnicząca, powiem prosto – ….. dlatego, że widzę że Towarzystwo nie tylko się rozwija pod względem organizacyjnym ale także naukowym - za to Pani Przewodniczącej i wszystkim Koleżankom, które tutaj jesteście z całego serca dziękuję…”

 

Po wystąpieniach Gości p. mgr Zofia Prażak zaprezentowała historię i działalność Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach.

Po przerwie mgr Aneta Trzcińska z KT PTP przy SPSKiM wygłosiła wykład na temat „Sylwetki
i działalność trzech polskich pielęgniarek w Światowej Organizacji Zdrowia” z Ogólnopolskiego Finału Konkursu Pielęgniarka Roku, podczas którego zajęła drugie miejsce.

Kolejny wykład wygłosił dr n. o zdrowiu Tomasz Iwański z KT PTP przy SPSKiM, nt. ,,Roli pielęgniarki
w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.

 

 

 

Na tym etapie zakończyła się pierwsza część Zjazdu.

Pani dr n. med. Grażyna Franek przedstawiła Sprawozdanie Merytoryczne z działalności ZO PTP XVI Kadencji.


 

Wysłuchano Sprawozdania Komisji Rewizyjnej, która przedstawiła także wniosek o udzielenie Absolutoriur

Ustępującemu Zarządowi, w składzie: Przewodnicząca ZO PTP - dr n. med. Grażyna Franek, z-ca przewodniczącej - mgr Danuta Rudzka-Cesarz, z-ca przewodniczącej - mgr Anna Grelowska, sekretarz - mgr Anna Głos, skarbnik - mgr Anna Hechmann, członkowie - mgr Krystyna Klimaszewska, mgr Zofia Prażak, mgr Wioleta Płócienniczak, dr n. med. Teresa Grzywna, mgr Małgorzata Rochel, mgr Anna Kępka, Sylwia Krybus, Ewa Perończyk, Eugenia Dzida,  Krystyna Grzegorczyk.

Kolejny raz w kolejce do p. dr n .med. Grażyny Franek ustawiły się delegacje Kół Terenowych. Znów były podziękowania, gratulacje i łzy wzruszenia.

 


 

Do Zarządu Oddziału PTP XVII Kadencji wybrani zostali: Danuta Rudzka – Cesarz, Grażyna

Franek, Aneta Trzcińska, Zofia Prażak, Krystyna Klimaszewska, Danuta Broncel – Czekaj, Anna Kępka, Wiesława Kołodziej, Sylwia Krybus, Małgorzata Rochel, Irena Sikora – Mysłek, Anna Głos, Iwona Woźniak, Tomasz Iwański, Maria Urbańska – Grzegorzek.


 

Na Członków Komisji Rewizyjnej wybrano: Małgorzata Brol, Małgorzata Wolińska, Irena Szołtysek.

Delegatami na XVI Zjazd Krajowy PTP zostali: Danuta Rudzka – Cesarz, Grażyna Franek, Anna Grelowska, Krystyna Klimaszewska, Danuta Broncel – Czekaj, Małgorzata Pieńkos, Zofia Prażak, Aneta Trzcińska, Ewa Perończyk, Iwona Woźniak, Maria Urbańska – Grzegorzek, Anna Kępka, Michał Mroczek, Wioleta Płócienniczak, Tomasz Iwański, Wiesława Kołodziej, Małgorzata Rochel, Sylwia Krybus, Irena Sikora – Mysłek, Beata Wysoczańska – Skroban.

Nową Przewodniczącą Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego została p. mgr Krystyna Klimaszewska.

 

Nowa Przewodnicząca – mgr Krystyna Klimaszewska: „Pozwólcie Szanowni Delegaci, Szanowna Pani Przewodnicząca , że podziękuję za te ciepłe słowa. Dziękuję Państwu za wybór. Członkom Zarządu, który został teraz wybrany – za wybór mojej osoby. Ta decyzja jest bardzo trudna, wymaga dużej cierpliwości, dużego zaangażowania, tym bardziej gdy pracuje się aktywnie zawodowo. Postaram się kontynuować zebrania, które organizowała p.dr Grażyna Franek, postaram się realizować cele i zadania statutowe, które są dla nas – dla pielęgniarki i położnej bardzo ważne.

Pani dr Franek była moją prekursorką w wielu, wielu inicjatywach na niej mogłam zawsze polegać we wszystkich sprawach, w dzień, w nocy, nad ranem – mogłam dzwonić i nigdy ten telefon nie był odrzucony. Postaram się również być taką osobą dla Państwa, dla wszystkich Członków… Bardzo dziękuję Państwu za wybór”.

 

Aneta Trzcińska
KT PTP przy SPSKiM Katowice

Zobacz zdjęcia
 
następny artykuł »