Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

EFN
Statut EFN Drukuj Email
05.02.2008.
Do pobrania Statut EFN w języku polskim.
 
Europejskie Forum Narodowych Stowarzyszeń Drukuj Email
05.02.2008.

Europejskie Forum Narodowych Stowarzyszeń Pielęgniarek i Położnych
European Forum of National Nursing and Midwifery Associations and the World Health Organization (EFNNMA)

 

 

Punktem wyjścia do powołania Europejskiego Forum były wcześniejsze dyskusje i spotkania prowadzone przez Europejską Grupę Pielęgniarek (działającą od 1946 roku do 1996 roku), PCN (obecnie EFN) oraz WHO. Na spotkaniach w Essen (1994) i w Niedernhausen (1995) stwierdzono, że w regionie europejskim, pielęgniarki i  pielęgniarstwo reprezentowane jest fragmentarycznie przez wiele organizacji i grup specjalistycznych. Podjęto zatem działania na rzecz utworzenia silnego pielęgniarstwa w Europie, poprzez powołanie jednej wspólnej organizacji pod prowizoryczną nazwą "Europejska Rada Pielęgniarek". Rada - jako organizacja, mogłaby wpłynąć na wzmocnienie miejsca i roli pielęgniarstwa w różnych krajach, poprzez m.in. respektowanie funkcjonowania organizacji pielęgniarek. Forum zawiązało się na spotkaniu w listopadzie 1996 roku w Madrycie, w czasie którego Światowa Organizacja Zdrowia i towarzystwa pielęgniarskie podpisały deklarację przystąpienia do tej nowej inicjatywy.

"Forum zapewnia możliwość podjęcia przez reprezentantów pielęgniarstwa dyskusji z WHO nad kluczowymi problemami zdrowotnymi, podobnie do narodowych towarzystw medycznych i farmaceutycznych, które mają takie przedstawicielstwa już od lat" powiedziała Christine Hancock, przewodnicząca temu spotkaniu. I dodała, że "ten nowy rodzaj współpracy z WHO daje pielęgniarkom z całej Europy możliwość większego wpływania na programy działań rządowych w ich krajach".

Spotkania Europejskiego Forum odbywają się co roku. Uczestniczą w nich przedstawiciele stowarzyszeń pielęgniarek i położnych oraz obserwatorzy reprezentujący specjalistyczne grupy pielęgniarskie w Europie. Cele działania i tematyka spotkań dostosowana jest do zmieniających się warunków politycznych, społecznych i ekonomicznych w regonie europejskim, a także uwzględnia aktualne trendy i priorytety wysuwane przez WHO. Każde spotkanie kończy się opracowaniem posłania do pielęgniarek i położnych. W wyniku prac zespołów powołanych przez Forum zostały opracowane i wydane różne materiały pomocnicze dotyczące m.in. takich zagadnień jak: kobiety i dzieci, opieka nad ludĄmi starszymi, choroby przewlekłe, pielęgniarstwo zdrowia rodzinnego, promowanie równości w zdrowiu. Dużym wydarzeniem było przygotowanie wspólnie z WHO drugiej Międzynarodowej Konferencji Pielęgniarstwa i Położnictwa w Europie. Spotkanie odbyło się w Monachium 15-17 czerwca 2000 roku W konferencji uczestniczyli Ministrowie Zdrowia, Naczelne Pielęgniarki Kraju, przewodniczące towarzystw pielęgniarskich i położnych działające w danym państwie (z Polski uczestniczyła mgr Grażyna Wójcik z Ministerstwa Zdrowia i doc. Irena Wrońska, która reprezentowała Ministerstwo Zdrowia i PTP oraz dr B. Janus w roli obserwatora). Na zakończenie konferencji została przyjęta i podpisana przez Ministrów Zdrowia Deklaracja Monachijska - Pielęgniarki i położne na rzecz zdrowia.

Przedstawicielem PTP od 2006 roku jest dr Aleksandra Gaworska-Krzemińska (Gdańsk).

 

Stanowiska EFNNMA Tutaj 

 
Dyrektywy dotyczące czasu pracy pielęgniarek Drukuj Email
23.01.2008.

Do pobrania wytyczne EFN co do czasu pracy pielęgniarek.

Plik pdf można pobrać TUTAJ

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 28 - 30 z 30