Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

ICN

 

ICN

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (International Council of Nurses ICN) - jedna z najstarszych organizacji profesjonalnych związanych ze zdrowiem. Pielęgniarki zrozumiały, że problemy zdrowotne i zawodowe mogą być skuteczniej rozwiązywane / powstrzymywane dzięki połączonym wysiłkom w ramach międzynarodowej federacji. Międzynarodowa Rada Pielęgniarek reprezentuje pielęgniarstwo na arenie międzynarodowej, wszędzie tam gdzie poruszana tematyka dotyczy ochrony zdrowia i pracowników służby zdrowia.

Według konstytucji, MRP jest środkiem, dzięki któremu towarzystwa pielęgniarek dzielą zainteresowania, razem pracują dla zwiększenia swego wkładu w promowanie zdrowia i zapewnieniu opieki ludziom chorym.

Główne cele ICN to:

 1. wspieranie towarzystw pielęgniarek w podnoszeniu poziomu pielęgniarstwa
 2. przyczynianie się do rozwoju silnych towarzystw pielęgniarek
 3. służenie jako miarodajny, autorytatywny głos w sprawach pielęgniarstwa
 4. pomaganie towarzystwom pielęgniarek w podnoszeniu profesjonalnej, społecznej, ekonomicznej pozycji pielęgniarek

Natomiast Rada Narodowych Reprezentantów:

 1. ustala priorytety i strategię osiągania statutowych celów MRP
 2. przyjmuje, zawiesza, skreśla towarzystwa jako członków MRP
 3. wybiera w głosowaniu tajnym ciało wykonawcze
 4. ustala wysokość opłat członkowskich
 5. wprowadza sprawozdania z realizacji budżetu
 6. wprowadza poprawki do konstytucji MRP
 7. ustala miejsce międzykongresowych i kongresowych obrad

Rada Narodowych Reprezentantów na posiedzeniach połączonych z kongresem, czyli co 4 lata wybiera w głosowaniu tajnym Prezydenta i 3 wiceprezydentów. Organ wykonawczy Board of Directors - to 11 osobowy zespół, w składzie którego musi się znaleźć po jednym z każdego z siedmiu regionów MRP.

Podstawowe formy działania MRP zmierzają do:

 1. zapewnienia warunków do partnerskich kontaktów pielęgniarek z całego świata
 2. wymiany doświadczeń oraz projektów, innowacji, upowszechniania informacji
 3. uzyskania wsparcia i dobrej rady

Drugi rodzaj działalności prowadzonej przez MRP ma charakter edukacyjny. Międzynarodowa Rada organizuje warsztaty szkoleniowe i seminaria, przygotowuje komplety materiałów dotyczących wybranych tematów, sporządza zestawy bibliograficzne, przygotowuje wydawnictwa z zakresu pielęgniarstwa, etyki, wydaje dwumiesięcznik "International Nursing Review" (dostępne na stronie www.icn.ch). W ostatnim okresie bardzo zwiększyła też ofertę własnych publikacji z zakresu pielęgniarstwa.

Inną formą wspierania rozwoju pielęgniarstwa był prowadzony do końca lat osiemdziesiątych XX wieku program stypendialny 3M. Stypendystki wyłanianie były w drodze konkursu. Wsparcie finansowe uzyskiwała sama stypendystka oraz towarzystwo, z którego pochodziła. Pielęgniarki z Polski uzyskiwały takie stypendia 20 razy, jedną z nich była Urszula Krzyżanowska-Łagowska, która uzyskała stypendium w 1985 roku na studia doktorskie.

Na Kongresie w 1965 roku we Frankfurcie nad Menem przedstawicielki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zostały wybrane do Rady MRP były to: Jadwiga Iżycka - członek Zarządu MRP w okresie 1969-1973 i Rachela Hutner - członek w Komisji Przyjęć do MRP (1965-1968) brała również udział w posiedzeniach Rady.


Od 2006 do 2012 r. reprezentantem PTP w Radzie Narodowych Reprezentantów była mgr Dorota Kilańska (Łódź) prezes ZG PTP 2009 - 2012

od 2012 r. reprezentantem PTP jest dr n med Maria Cisek (Kraków)

 

Tematy Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek:

 

2011

Niwelowanie różnic: od nauki do praktyki

Closing the Gap: From Evidence to Action Video wiadomość

2010 Pielęgniarki dbają o jakość, służą społeczeństwu: Pielęgniarki liderami Opieki Długoterminowej:Delivering quality, serving communities: Nurses leading Chronic Care”
2009 Pielęgniarki Dbają o jakość, służą społeczeństwu: są liderami we wprowadzaniu innowacji w opiece zdrowotnej ; Delivering Quality, Serving Communities: Nurses Leading Care Innovations:
2008 Dbają o jakość i służą społeczeństwu: Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej „Delivering quality, serving communities: Nurses leading Primary Health Care”
2007 Właściwe środowisko pracy: jakość warunków pracy = jakość opieki - Positive practice environments: Quality workplaces = quality patient care
2006Właściwa obsada pielęgniarska ratuje życie pacjentów - Safe staffing Saves lives
2005Pielęgniarki w trosce o bezpieczeństwo pacjentów: Przeciw lekom fałszowanym i niezapewniającym Standarów - Nurses for Patient Safety: Targeting Counterfeit and Substandard Medicines
2004Pielęgniarki w walce ze skutkami ubóstwa - Nurses Working with the Poor; Against Poverty
2003Pielęgniarki: Walcząc ze stygmatem AIDS - Nurses: Fighting AIDS Stigma, Caring for All
2002Pielęgniarki zawsze gotowe pomóc: opieka rodzinna - Nurses Always There for You: Caring for Families
2001Pielęgniarki zawsze gotowe pomóc: razem przeciwko przemocy - Nurses, Always There for You: United Against Violence
2000Pielęgniarki - Zawsze z Wami - Nurses Always there for you
1999Doceniając przeszłość planujemy przyszłość - Celebrating Nursing's Past, claiming the future
1998Partnerstwo dla zdrowia środowisk lokalnych - Partnership for Community Health
1997Zdrowa młodzeż = Jaśniejsze jutro - Healthy Young People = A Brighter Future

 

 

Materiały z obchodów MDP http://www.ptp.na1.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=26

Historia powstania Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek http://www.ptp.na1.pl/pliki/ICN/ICN_Historia_MDP.pdfHasło ICN na 2019 rok Drukuj Email
29.04.2019.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie przedstawia polską wersję hasła ICN na 2019:

2019 Głos Pielęgniarek – zdrowie dla wszystkich.

Materiał źródłowy opracowany przez ICN na MDP 2019 znajduje się na stronie:

https://www.icn.ch/what-we-do/campaigns/international-nurses-day

 
Temat przewodni Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki Drukuj Email
26.02.2015.

Image

 
Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian, kluczowymi zasobami na rzecz zdrowia Drukuj Email
26.09.2014.

maj 2014

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Rośnie przekonanie, że dostateczna liczba właściwie wyszkolonych i odpowiednio zmotywowanych pracowników opieki zdrowotnej jest niezbędna dla zdrowia ludności świata. Bez zagwarantowania wystarczającej liczby odpowiednio wyszkolonych pielęgniarek, nie jest możliwe zapewnienie równego dostępu do niezbędnych i charakteryzujących się dobrą jakością usług medycznych. Dlatego właśnie Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) wybrała jako temat przewodni roku 2014 skupienie się na kadrze pielęgniarskiej jako na kluczowym zasobie.

Na pielęgniarkach, które stanowią największą grupę wśród pracowników opieki zdrowotnej i są najbliższymi oraz niejednokrotnie jedynymi dostępnymi dla ludności pracownikami opieki zdrowotnej, spoczywa wielka odpowiedzialność związana z poprawą stanu zdrowia populacji, jak również wsparciem realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

Niniejsza publikacja opracowana z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek jest niezbędnym narzędziem pozwalającym spojrzeć na rynek pracy w opiece zdrowotnej z szerszej perspektywy: na dysproporcje między podażą a popytem pracowników opieki zdrowotnej, skutki kryzysu finansowego, migrację i długość życia zawodowego pielęgniarek. Zwraca także uwagę na znaczenie planowania zatrudnienia oraz na jego związek z bezpieczeństwem pacjentów; na sposób określenia obciążenia pracą pielęgniarki oraz zaplanowania bezpiecznej obsady stanowisk. Na zmianę sposobu pracy pielęgniarek mają także wpływ zmieniający się zakres obowiązków zawodowych oraz nowoczesne technologie.

Jest oczywistym, że w wielu krajach, w których występuje niedobór pielęgniarek, proste zwiększenie liczby pielęgniarek nie stanowi rozwiązania, że dla poprawy bezpieczeństwa pacjenta oraz polepszenia jakości świadczonej opieki medycznej kluczowym element jest poprawa środowiska pracy. Dzięki niniejszej publikacji mamy nadzieję zainspirować pielęgniarki do „zmiany obrazu” i do pokazania rządom, pracodawcom oraz społeczeństwu, że pielęgniarki są kluczowym zasobem dla zdrowia. Konieczne jest, żeby pielęgniarki i światowi liderzy przyjrzeli się na kadrze pielęgniarskiej w aspekcie globalnym i potraktowali tę kadrę jako kluczowy priorytet niezbędny do zagwarantowania lepszego zdrowia dla wszystkich.

Z poważaniem,
Judith Shamian David C. Benton
Prezydent Dyrektor Generalny

Zobacz cały dokument
 
25 Kongres ICN w Melbourne Drukuj Email
27.05.2013.
Podczas Rady Narodowych Reprezentantów (CNR) Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN), na 25 Kongresie ICN w Melbourne, w Australii została wybrana nowa Prezydent ICN: Pani Judith Shamian. Nowa Pani Prezydent pochodzi z Kanady i jest 27 Prezydentem ICN.

Na zdjęciu obok Pani Judith Shamian z Prezes PTP dr Marią Cisek, która reprezentowała PTP podczas obrad Rady i Kongresu

.

ICN 2013


Polska delegacja

ICN 2013 ICN 2013

 
Historia Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek Drukuj Email
17.03.2012.
Zapraszamy do zapoznania się z historią Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek [POBIERZ]
 
Wdrażanie przepisywania leków przez pielęgniarki Drukuj Email
08.03.2012.

http://www.ptp.na1.pl/images/banners/leki.png 

WDRAŻANIE UPRAWNIEŃ  DO PRZEPISYWANIA LEKÓW

PRZEZ PIELĘGNIARKI

Uaktualniony przegląd praktyki przepisywania leków przez pielęgniarki na świecie

(Implementing Nurse Prescribing. An updated Review of Current Practice Internationally)

Jane Ball

na zlecenie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 2011

 

 

 

1. WDRAŻANIE UPRAWNIEŃ  DO PRZEPISYWANIA LEKÓW PRZEZ PIELĘGNIARKI (ICN 2009/PTP 2011) wersja PL 
2. Listy poparcia dla inicjatywy wdrażania wypisywania recept w Polsce

3. Materiały pomocnicze do wdrażania wypisywania recept w praktyce - Irlandia 

 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 26 z 53