Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Ogłoszenia
Najnowsze rekomendacje i wytyczne dotyczące postępowania w związku z epidemią COVID-19 Drukuj Email
Najnowsze Informacje
19.03.2020.

Najnowsze rekomendacje i wytyczne dotyczące postępowania w związku z epidemią COVID-19


 

 

 

 

 

 

 

 
COVID-19 - lista partnerów Drukuj Email
Najnowsze Informacje
19.03.2020.
Image
 • Platforma Ofeminin.pl
 • UPC Polska
 • Dr n o zdr. Paweł Witt, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
 • dr hab n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Kierownik Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka
 • Studenci psychologii SWPS i grupa niezależnych psychologów
 • Mgr Agnieszka Fidos, specjalistka ds. epidemiologii, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
 • Mgr Izabela Kaptacz, Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej
 • dr n med. Anna Małecka –Dubiela, Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa Ratunkowego
 • dr n med. Damian Czarnecki, Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
 • mgr Alicja Szewczyk, Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa Diabetologicznego
 • Dr hab. Maria Kózka, prof. nadzw. UJ Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa
 • dr hab. n. o zdrowiu Grażyna Iwanowicz-Palus, Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego
 • zw. dr hab. n. med. Ewa Helwich, Konsultant Krajowy w dz. Neonatologii
 • Mgr Beata Ostrzycka, Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa Rodzinnego

 

 
COVID-19 Drukuj Email
Najnowsze Informacje
14.03.2020.
Image
 
Apel do członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Drukuj Email
Najnowsze Informacje
12.03.2020.

                        Warszawa,12.03.2020r.

Szanowni Państwo,

Zespoły pielęgniarskie polskich szpitali i przychodni pracują od kilkunastu dni w ekstremalnym obciążeniu. Dotyczy to w szczególny sposób pielęgniarskiej kadry zarządzającej wszystkich szczebli, działającej pod bardzo dużą presją, bez możliwości zwiększenia zasobów kadrowych.

W obliczu bardzo trudnej sytuacji organizacyjnej i kadrowej, w której aktualnie znajdują się wszystkie placówki medyczne w Polsce, zwracam się do członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, a w szczególności pielęgniarskiej kadry akademickiej, o podjęcie decyzji dotyczącej osobistego zaangażowania i świadczenia pomocy w placówkach medycznych, z którymi współpracujecie Państwo w ramach prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Wasze bardzo wysokie kompetencje zawodowe są dzisiaj bezcenne dla chorych, mogą być istotnym profesjonalnym wsparciem dla przeciążonych pracą pielęgniarek i pielęgniarzy,  a w szczególności pielęgniarskiej kadry zarządzającej wszystkich szczebli.

Obecna sytuacja epidemiologiczna stawia pielęgniarstwo na pierwszej linii frontu, w obliczu nowych wyzwań, zadań i zagrożeń. Wierzę, że pielęgniarska kadra akademicka będzie służyć swoją profesjonalną pomocą, stanowiąc wzór postępowania dla całego środowiska akademickiego.

Współpraca nauczycieli akademickich z placówkami ochrony zdrowia powinna być zgodna z regulacjami prawnymi obowiązującymi w umowach pomiędzy stronami tj. uczelnią, a szpitalem.

Grażyna Wójcik

Prezes ZG
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

 
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego z dnia 11 marca 2020 Drukuj Email
Najnowsze Informacje
12.03.2020.
Czytaj
 
Komunikat dotyczący organizacji kwarantanny dla personelu szpitala, w szczególności SOR Drukuj Email
Najnowsze Informacje
12.03.2020.
Czytaj
 
Rekomendacja 2/03/2020 Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Drukuj Email
Najnowsze Informacje
12.03.2020.
 
Nursing Now Polska Drukuj Email
Najnowsze Informacje
06.02.2020.

Polska inauguracja Kampanii Nursing Now Polska oraz obchodów 2020 Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej

5 lutego 2020, w Ministerstwie Zdrowia, odbyła się uroczysta inauguracja Kampanii Nursing Now Polska oraz obchodów 2020 Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej, która została zorganizowana przy współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim. Głównymi gośćmi Inauguracji byli studenci kierunków pielęgniarstwo i położnictwo z kilkunastu ośrodków akademickich z całej Polski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przedstawiciele pielęgniarskiej kadry akademickiej, oraz  organizacji zrzeszających pielęgniarki
 i położne w naszym kraju.

Głównym motywem uroczystości była prezentacja marzeń studentów na temat pielęgniarstwa
 i funkcjonowania zawodu pielęgniarki w przyszłości. Uroczystość otworzyła dr Greta Kanownik, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, a następnie odbyło się wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Józefy Szczurek-Żelazko.

W ramach spotkania  wyświetlony został film prezentujący wydarzenia w pielęgniarstwie w latach 2019-2020 r. Program uroczystości zwieńczył wykład inauguracyjny pt. „Czy współczesny świat potrzebuje Florencji Nightingale” Prezesa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – dr Grażyny Wójcik.

Studenci mogli kontynuować spotkanie w Warszawie uczestnictwem w programie dodatkowym obejmującym wizyty połączone ze zwiedzaniem  Muzeum Historii Pielęgniarstwa, Uniwersyteckiego Szpitala Pediatrycznego WUM oraz uczestnicząc w wykładzie eksperckim: Postępy nowoczesnej kardiologii i zmieniająca się rola pielęgniarki w zespole terapeutycznym.

 

Galeria zdjęć

gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1
gallery1  
 
Kampania Promocyjna "Nursing Now" Drukuj Email
Najnowsze Informacje
03.02.2020.
Uroczyste uruchomienie Kampanii Promocyjnej "Nursing Now" oraz 2020, jako Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej. 5 lutego 2020 r. w Ministerstwie Zdrowia będziemy wspólnie z przedstawicielami społeczności studenckiej, liderami pielęgniarskich organizacji zawodowych oraz decydentami systemu ochrony zdrowia promować pielęgniarstwo i położnictwo.

program
Pobierz program

 
2020 Międzynarodowy  Rok Pielęgniarki i Położnej Drukuj Email
Najnowsze Informacje
02.01.2020.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  mam zaszczyt zainaugurować

2020 Międzynarodowy  Rok Pielęgniarki i Położnej

Światowa Organizacja ImageZdrowia WHO, podjęła decyzję o ogłoszeniu 2020 Rokiem Pielęgniarki i Położnej w dowód uznania  wkładu jaki codziennie pielęgniarki i położne wnoszą do  funkcjonowania systemów ochrony zdrowia, ale także w celu zwrócenia uwagi na zagrożenia związane z niedoborem kadry na całym świecie.  WHO wspólnie z Międzynarodową Radą Pielęgniarek ICN,  wzywa rządy wszystkich krajów do podejmowania w roku 2020 przełomowych decyzji, które zagwarantują społeczeństwom powszechną dostępność  do bezpiecznej opieki zdrowotnej.

Przesłanką do ustanowienia  właśnie 2020 rokiem pielęgniarek,  jest 200 lecie urodzin Florence Nightingale, prekursorski  współczesnego pielęgniarstwa, ale także kobiety, która  w końcu XIX wieku  wypracowała podstawy  organizacji nowoczesnego szpitalnictwa.

 

Warszawa 1 stycznia 2020, dr n o zdr. Grażyna Wójcik, Prezes ZG PTP

 
Konferencja dla pielęgniarek i położnych 14.02.2020 Drukuj Email
Białystok
11.12.2019.
logo UM logo PTP


Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Oddział w Białymstoku

Koło PTP przy SP Psychiatrycznym ZOZ w Choroszczy

Koło PTP przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Serdecznie zapraszają w dn. 14.02.2020r. na konferencję skierowaną do pielęgniarek i położnych

„Znam przepisy prawa medycznego – pracuję bezpiecznie”

 

Miejscem konferencji jest Centrum Dydaktyczno-Naukowe

Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, ul. Szpitalna 37, Białystok

           

PROGRAM KONFERENCJI

10.30 – Rejestracja uczestników

10.55 – Otwarcie konferencji, przywitanie gości – dr hab. Matylda Sierakowska,   Przewodnicząca Oddziału PTP w Białymstoku, dr Cecylia Dolińska, Przewodnicząca OIPIP w Białymstoku, dr Nadzieja Sołowiej, Przewodnicząca Koła PTP przy Psychiatrycznym ZOZ w Choroszczy

11.00 – Aspekty prawne stosowania przymusu bezpośredniego. Zgoda pacjenta na udzielanie  świadczeń zdrowotnych – dr Dorota Huzarska - Ryzenko, Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

11.45 – Pielęgniarka na straży praw pacjenta - Grzegorz Saj -  Dyrektor Departamentu do spraw Zdrowia Psychicznego, Rzecznik Praw Pacjenta

12.30 – Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki – dr Agata Panas, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy OIPIP w Białymstoku

13.00 – Przerwa kawowa

13.30 – Przymus bezpośredni – opis przypadku – plg. lic. Maciej Krysiewicz, mgr Agata  Kulikowska, Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB

13.50 – Jak radzić sobie z sytuacją trudną? – relacja pielęgniarka - odbiorca świadczeń zdrowotnych – mgr Justyna Sołowiej - Chmiel, Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ w  Choroszczy

14.20 – Czy pielęgniarki powinny się ubezpieczać? – Leoniła Wasiluk T.U. INTER Polska S.A. Oddział Białystok

14.35 –  Dyskusja, zakończenie konferencji

14.45 – Obiad

 
Zobacz też…