Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Ogłoszenia
Nowości w "Problemach Pielęgniarstwa" Drukuj Email
Najnowsze Informacje
13.07.2018.

Polskie Towarzystwa Pielęgniarskiego od 1993 roku jest właścicielem czasopisma naukowego „Problemy Pielęgniarstwa”. W pierwszej połowie 2018 roku w czasopiśmie przeprowadzono kilka istotnych zmian obejmujących politykę wydawniczą, zmianę wydawcy i redaktora naczelnego oraz szaty graficznej. Obecnie redaktorem naczelnym czasopisma jest dr hab. Agnieszka Gniadek, Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum,. Oficjalnym wydawcą czasopisma zostało wydawnictwo Termedia.

W celu zagwarantowania rozwoju naukowego czasopisma zostały podjęte działania na rzecz jego umiędzynarodowienia poprzez rozszerzenie publikacji artykułów angielskojęzycznych oraz udziału recenzentów oraz redaktorów zagranicznych.

Dlatego też zwracamy się do wszystkich Koleżanek i Kolegów z uprzejmą prośba i zachętą do przesyłania oryginalnych prac badawczych(zarówno w języku polskim jak i angielskim), artykułów poglądowych oraz przeglądowych a także opisów przypadków z obszaru pielęgniarstwa i położnictwa.

Priorytetowe obszary tematyczne przyjęte przez zespół redakcyjny czasopisma ,,Problemy Pielęgniarstwa” :

1 Podstawy etyczne i teoretyczne zawodu oraz dorobek historyczny.

2.Wykorzystanie badań naukowych w pielęgniarstwie i położnictwie.

3.Rozwój praktyki pielęgniarskiej/położniczej opartej o dowody naukowe.

4.Zarządzania i organizacja pracy w pielęgniarstwie.

5.Edukacja przed i podyplomowa pielęgniarek i położnych.

6.Bezpieczeństwo pacjenta oraz jakość świadczeń zdrowotnych, a praktyka pielęgniarstwa.

Praca naukowe należy przesyłać na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , zgodnie z wytycznymi, które dotychczas dotyczyły druku artykułów w czasopiśmie Problemy Pielęgniarstwa

Opłata za druk wynosi 300 zł dla członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
– pierwszy autor oraz 400 zł dla pozostałych autorów.

Nowa strona czasopisma zostanie uruchomiona w niedalekim czasie.


 

 
Koła PTP w Oddziale Poznań Drukuj Email
Poznań
27.06.2018.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział w Poznaniu rozpoczyna akcję informacyjną o działaniach kół w ramach Oddziału im. Stefanii Wołynki.

 

Jako pierwsze przedstawiamy:

 

Zarząd Koła PTP przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w kadencji 2017-2021

Przewodnicząca: mgr Kinga Witczak-Błoszyk

Wiceprzewodnicząca: mgr Anna Kosicka

Sekretarz: mgr Beata Czekała

Skarbnik: mgr Czajka Dorota

Członek Zarządu: dr n. o zdr. Katarzyna Głodowska

 

Koło liczy 22 członków.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

mgr Anna Kosicka 

 
Posiedzenie Rady Naukowej PTP - czerwiec 2018 Drukuj Email
Najnowsze Informacje
21.06.2018.

W dniu 20 czerwca 2018 roku w Warszawie, odbyło się pierwsze posiedzenie, powołanej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Rady Naukowej Towarzystwa w kadencji 2017-2021.

W spotkaniu wzięli udział:
Prezes Towarzystwa dr Grażyna Wójcik,
Przewodnicząca Rady Naukowej dr hab. Agnieszka Gniadek, UJ,
członkowie Rady: dr hab. Maria Kózka, prof. UJ, dr hab. Elżbieta Grochans, prof. PUM, dr hab. Aldona Kubica, prof. UMK, dr hab. Matylda Sierakowska, UM, dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK, dr Ewa Kobos, WUM.

W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK, dr Dorota Kilańska oraz dr Zofia Sienkiewicz. Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej poświęcone było omówieniu propozycji kierunków działalności naukowej Towarzystwa oraz wyznaczenie priorytetów w działalności Rady. Prócz omówienia ważnych problemów, takich jak organizacja XIV Kongresu Pielęgniarek Polskich w Kielcach oraz strategia rozwoju czasopisma ,,Problemy Pielęgniarstwa”, poruszano zagadnienia związane z propozycją kierunków badań w pielęgniarstwie, z wyłonieniem priorytetowych obszarów badawczych, zbudowaniu bazy dla narzędzi badawczych używanych w badaniach w naukach o zdrowiu, a szczególnie w pielęgniarstwie. Przedmiotem dyskusji była także informacja o zakresie działań prowadzonych przez Europejską Fundację Badań Naukowych w Pielęgniarstwie oraz zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia zamiany w kształceniu pielęgniarek i położnych w Polsce, w kontekście propozycji zmian w standardzie kształcenia oraz w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej.

Poszczególni członkowie Rady Naukowej zadeklarowali chęć współpracy naukowej, udział w pracach na rzecz rozwoju czasopisma ,,Problemy Pielęgniarstwa” oraz przygotowania XIV Kongresu Pielęgniarek Polskich. Podzielono zadania dla poszczególnych członków Rady i kolejne spotkanie Rady Naukowej zaplanowano na miesiąc październik 2018 r.

gallery1gallery1gallery1 
 
Międzykulturowa opieka medyczna wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego" Drukuj Email
Poznań
19.06.2018.

 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział w Poznaniu było organizatorem odbywającej się w dniach 4-5 grudnia w Centrum Kongresowo Dydaktycznym   
I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Międzykulturowa opieka medyczna wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego". 

 

Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Współpracy z Regionem, kierownik Katedry Nauk Społecznych, przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, profesor Michał Musielak, rozpoczynając obrady stwierdził, że kiedy Studenckie Koło Etyki i Bioetyki działające przy jego Katedrze,  w 2015 roku, rozpoczynało cykl spotkań poświęconych międzykulturowej opiece medycznej, był dumny ze swoich studentów, że dostrzegając potrzebę kształtowania postaw otwartości i szacunku dla osób odmiennych kulturowo, sięgnęli po taką tematykę.

  Nigdy nie spodziewałem się - mówił profesor Musielak - że przez dwa lata tak diametralnie zmieni się sytuacja społeczna w Polsce, że ta otwartość na inne kultury stanie się aktem odwagi. Że na porządku dziennym będą akty agresji na tle rasistowskim, a otwartość zostanie zastąpiona nienawiścią. Dlatego bardzo się cieszę, że tematyka Konferencji znalazła uznanie i wsparcie władz naszej Uczelni, Ministerstwa Zdrowia i władz Poznania. To na środowisku akademickim, ale także na osobach wykonujących zawody medyczne, spoczywa obowiązek dotrzymywania wierności ideom humanistycznym nakazującym zrozumienie drugiego człowieka: jego potrzeb, wartości, kultury i otoczenia go szacunkiem bez żadnych warunków. Nie sądziłem, że dziś okaże się to takim wyzwaniem. Dlatego z satysfakcją i nadzieją witam wszystkich gości, którzy uczestnicząc w Konferencji, dzielą z nami przekonanie, że warto wypracowywać standardy międzykulturowej opieki medycznej, ponieważ nie unikniemy wielokulturowości. Ludzie innych narodowości, religii, odmiennych systemów wartości będą pacjentami naszych medycznych placówek. Im lepiej ich poznamy, tym lepiej będziemy mogli im pomóc.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, zgromadziła liczne grono uczestników. W jej otwarciu wzięli udział Prorektorzy, profesorowie Michał Nowicki i Ryszard Marciniak oraz Dziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. Małgorzata Kotwicka i Wydziału Farmaceutycznego profesor Lucjusz Zaprutko oraz wielu znakomitych gości. W obradach uczestniczyli między innymi: naczelny rabin Polski Michael Schudrich, ksiądz Paweł Minajew reprezentujący Cerkiew Prawosławną, immam Youssef Chadid przewodniczący Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w Polsce, ksiądz doktor Adam Sikora reprezentujący Komisję Bioetyczną Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. 

 

Czytaj
 
Nowy Zarząd Oddziału PTP im. Stefanii Wołynki w Poznaniu działający przy Wydziale Nauk o Zdrowiu UM Drukuj Email
Poznań
19.06.2018.

Oddział PTP im. Stefanii Wołynki w Poznaniu, działający przy Wydziale Nauk o Zdrowiu informuje o składzie nowego Zarządu Oddziału PTP im. Stefanii Wołynki w Poznaniu na kadencje 2017-2021.

Przewodnicząca Oddziałudr n. o zdr. Katarzyna B. Głodowska 

V - ce przewodnicząca: dr n. med. Violetta Jachimowicz

Sekretarz: mgr Kinga Witczak-Błoszyk

Skarbnik: mgr Alla Rejniak 

Członkowie: mgr Aleksandra Kopińska, mgr Joanna Wiśniewska, mgr Małgorzata Przywarta 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: mgr Teresa Kruczkowska i członkowie: mgr Jolanta Zgrabczyńska, mgr Beata Czekała

mgr Anna Kosicka

wiceprzewodnicząca Koła PTP przy Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

 
wyniki II etapu Konkursu Pielęgniarka Roku 2017 Drukuj Email
Poznań
19.06.2018.

 

Zarząd Oddziału PTP im. Stefanii Wołynki w Poznaniu informuje 
o wynikach II etapu Konkursu Pielęgniarka Roku 2017

 

W dniu 8 marca 2017 roku odbył się II etap XIII Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. W konkursie wzięło udział 27 osób z różnych zakładów opieki zdrowotnej: szpitali klinicznych, szpitali wojewódzkich, powiatowych i szpitali niepublicznych.

Przewodniczącą Komisji Konkursowej była pani dr Katarzyna B. Głodowska – przewodnicząca Zarządu Oddziału Poznań PTP oraz przedstawicielki Zarządu Oddziału PTP w Poznaniu pani Violetta Jachimczuk i Joanna Strzelczyk.  

Laureatką II etapu Konkursu Pielęgniarka Roku 2017, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów na poziomie eliminacji wojewódzkich, tym samym zajmując I miejsce, została pani Anna Woźnica ze Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.  

Kolejne miejsce II zajęła pani Sylwia Gałężewska-Bijak i trzecie miejsce zdobyła pani Sylwia Hoffman. Obie Panie reprezentowały Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu 


GRATULUJEMY LAUREATKOM 

Wszystkim uczestniczkom konkursu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, dbałość o prestiż zawodu i promocję własnych jednostek.

  Podziękowania składamy także wszystkim Pielęgniarkom Naczelnym /Przełożonym, które zaangażowały się w eliminacje I etapu Konkursu w podmiocie leczniczym, typując uczestniczki Konkursu oraz stwarzając możliwości ich udziału w kolejnych eliminacjach. 

 

       Dr n. o zdr. Katarzyna B. Głodowska 

    Przewodnicząca

                                                                                         Oddziału PTP im. Stefanii Wołynki

                                                         w Poznaniu 

 
Noc Muzeów 2018 Drukuj Email
Najnowsze Informacje
16.05.2018.

19 maja 2018 r., to ważna data dla Centralnego Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego przy ZG PTP, w tym bowiem dniu po raz pierwszy uczestniczyliśmy w Nocy Muzeów. Była to niebywała okazja, żeby zobaczyć „skarby”, jakie kryją się w tym niezwykłym miejscu, pozwalającym na wzmacnianie tożsamości zawodowej pielęgniarek.

Ekspozycję otwierały nakrycia głowy, jak kornet sióstr Szarytek z XIX wieku, czy welonik Pań Ekonomek – pierwszych świeckich pielęgniarek z początków XX wieku (1911) oraz strój pielęgniarki społecznej z okresu międzywojennego. Istotnym elementem były pierwsze szkoły pielęgniarstwa w Polsce, w tym Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa utworzona w 1921 r. wraz z prezentacją kolejnych dyrektorek. Cennym eksponatem były podręczniki pielęgniarskie i pierwsze czasopismo „Pielęgniarka Polska” oraz galeria medalistek Florence Nightingale, instrumentarium sięgające początków pielęgniarstwa i ukazujące dynamikę zmian w wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich. Na uwagę zasługiwała wystawa Pielęgniarki polskie w walce o niepodległą zorganizowana z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie sposób wymienić wszystkiego, bo każde archiwalium to kolejne fakty i dzieje.

Dopełnieniem ekspozycji był wykład Przewodniczącej Komisji Historycznej przy ZG PTP - mgr Krystyny Wolskiej-Lipiec Nasze korzenie oraz projekcja filmu biograficznego o beatyfikowanej Hannie Chrzanowskiej. Otwarcia dokonała Prezes PTP dr Grażyna Wójcik. Wśród gości było wiele znamienitych osób, które wpisały się do Księgi Pamiątkowej zapisującej kolejne karty historii pielęgniarstwa.

O zainteresowaniu zbiorami świadczy fakt, że w godz. od 18.00 do 0.00 Archiwum odwiedziło 107 osób.

Bardzo dziękujemy i zapraszamy

Plakat - zaproszenie na Noc Muzeów

gallery1gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1gallery1
 
Międzynarodowy Dzięń Pielęgniarki Drukuj Email
Najnowsze Informacje
15.05.2018.
 
Beatyfikacja Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej. Drukuj Email
Najnowsze Informacje
14.05.2018.
Hanna Chrzanowska

W dniu 28 kwietnia 2018 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach byliśmy świadkiem wspaniałej uroczystości jaką była

Beatyfikacja Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej.

Uroczystość ta wzmocniła środowisko pielęgniarskie, a także stała się
pretekstem do refleksji na temat przyszłości tego pięknego lecz trudnego

i bardzo odpowiedzialnego zawodu.

 
Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki - Supraśl 16.05.2018 Drukuj Email
Białystok
09.05.2018.

Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

w Białymstoku

Koło PTP przy SP Psychiatrycznym ZOZ w Choroszczy

Koło PTP przy SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku

Serdecznie zapraszają na uroczyste obchody

Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki”

Patronat Honorowy - Marszałek Województwa Podlaskiego

16.05.2018r. Supraśl „5 Dębów”

PROGRAM

11.00 – Wyjazd autokarem z parkingu przy ul. Podleśnej - „Tęczowe przedszkole”

11.30 - Rejestracja uczestników

12.00 - Otwarcie uroczystości – Przewodnicząca ZO Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego dr hab. Matylda Sierakowska

Wręczenie Honorowej Odznaki PTP pielęgniarkom aktywnie zaangażowanym w wieloletnią pracę na rzecz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

12.30 - Uhonorowanie laureatek etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2017 – dr hab. Matylda Sierakowska, dr Cecylia Dolińska - Przewodnicząca OIPIP w Białymstoku

Wystąpienie laureatki I nagrody – mgr Katarzyny Panasiuk z SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku: "Budowanie autorytetu zawodowego przez pielęgniarkę w miejscu pracy".

13.00 - Wystąpienie zaproszonych gości

13.15 – Obiad w plenerze

15.30 - Część naukowo-szkoleniowa –„Pielęgniarka partnerem w zespole terapeutycznym – bariery i trudności we współpracy, relacjach interpersonalnych – mgr Gabriela Kopańko - SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy

17.00 - Przerwa kawowa

17.30 – Część naukowo-szkoleniowa - Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, konfliktami, budowanie prestiżu zawodowego” – mgr Urszula Krysiewicz - SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy

19.00 – Zakończenie uroczystości, wyjazd autokaru

 
Pielęgniarstwo szansą poprawy opieki i leczenia dla pacjentów przewlekle chorych Drukuj Email
Najnowsze Informacje
25.04.2018.

Warszawa, 25 kwietnia 2018

Odpowiadając na wyzwania w zakresie dążenia do poprawy dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych dla polskiego społeczeństwa, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie we współpracy z kluczowymi partnerami systemowymi, uruchamia Projekt "Pielęgniarstwo szansą poprawy  opieki  i leczenia  pacjentów przewlekle chorych".

W ramach Projektu planowane są różnorodne działania na rzecz poprawy sytuacji pacjentów przewlekle chorych i starszych korzystających z usług ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej, poprzez zmianę  roli, kompetencji oraz zakresu  zaangażowania pielęgniarek w procesie udzielania samodzielnych świadczeń zdrowotnych.

W dotychczasowej polityce zdrowotnej nie znajdujemy skutecznych mechanizmów gwarantujących rozwój pielęgniarstwa i wzmocnienie pozycji pielęgniarek jako samodzielnego świadczeniodawcy, dlatego rozpoczynamy naszą inicjatywę projektową, której pierwszym etapem będzie cykl konferencji poświęconych wypracowaniu propozycji zmian w zakresie  priorytetowych obszarów systemu opieki zdrowotnej.

  1. Pielęgniarki liderami zmian w podstawowej opiece zdrowotnej – 26 kwietnia 2018 r., Rzeszów,  Program Konferencji

  2. Pielęgniarki liderami zmian w opiece nad pacjentem przewlekle chorym – 29 maja 2018 r. Warszawa,  Program Konferencji

  3. Pielęgniarka koordynatorem edukacji w zdrowiu i chorobie. Inauguracja projektu odbędzie się w dniu 29 maja na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Warszawie i będzie połączona z  Konferencją pt. „Pielęgniarki liderami zmian w opiece nad pacjentem przewlekle chorym”, której współorganizatorem jest Ministerstwo Zdrowia.

  4. Harmonogram wydarzeń w ramach Projektu będzie dostępny na stronie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Zapraszamy do współpracy partnerów naukowych, organizacje i stowarzyszenia zawodowe ale przede wszystkim organizacje reprezentujące pacjentów.

W imieniu Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

dr n. o zdr. Grażyna Wójcik

Linki:

 
Zobacz też…