Polecamy

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Ogłoszenia
60-lecie PTP Drukuj Email
Najnowsze Informacje
22.03.2017.
 
Nasza Koleżanka Laureatką Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Sylwii Drukuj Email
Najnowsze Informacje
03.03.2017.

Natalia Duszeńska studentka studiów magisterskich na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM, oraz absolwentka studiów licencjackich Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, została pierwszą polską laureatką konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii. Doceniono ją za projekt zatytułowany "Na marzenia nigdy nie jest za późno", którego celem jest stworzenie organizacji łączącej seniorów oraz ludzi chętnych nieść pomoc osobom starszym.

Stypendium zostało ustanowione przez Swedish Care International dla studentów pielęgniarstwa, którzy zaprezentują najbardziej kreatywne rozwiązanie, mające na celu usprawnienie opieki nad osobami starszymi. Uroczyste wręczenie nagrody z udziałem Królowej Sylwii miało miejsce 1 marca w rezydencji Ambasador Szwecji Ingi Eriksson Fogh. Jej Królewska Mość w swoim wystąpieniu podkreśliła kluczową rolę pielęgniarek w opiece geriatrycznej i opiece nad osobami z demencją.

W konkursie wzięło udział ponad dwustu studentów pielęgniarstwa z całego kraju. Konkurs odbywał się dotychczas w Szwecji, Finlandii i w tym roku po raz pierwszy w Polsce.

Galeria zdjęć

gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1
 
Długoterminowa Opieka Medyczna a Zmiany Systemowe w Polsce Drukuj Email
Najnowsze Informacje
13.02.2017.

"Długoterminowa Opieka Medyczna a Zmiany Systemowe w Polsce"
Pielęgniarki filarem polskiej opieki długoterminowej

Opieka długoterminowa zaczyna się wtedy, kiedy choroba i związana z nią niesprawność zostaje z pacjentem na stałe lub na lata, kiedy kończą się możliwości uzyskania spektakularnych efektów terapii, kiedy wsparcie rodziny jest niewystarczające albo pacjent jest zupełnie sam, a złożone problemy medyczne i socjalne stają się wyzwaniem dla profesjonalistów o szczególnych kompetencjach i wartościach moralnych. W Polsce codziennie, kilkanaście tysięcy pielęgniarek podejmuje to niezwykle wyzwanie.” dr Grażyna Wójcik, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Przygotowywane zmiany systemowe w służbie zdrowia będą miały istotny wpływ na funkcjonowanie świadczeń opieki długoterminowej (OPD).Wobec braku debaty publicznej i jasnych priorytetów co do dalszych reguł funkcjonowania tej dziedziny, kadra zarządzająca oraz liderzy zakładów opieki długoterminowej, a także przedstawiciele świata nauki, podjęli inicjatywę wypracowania rekomendacji dotyczących rozwoju modelu opieki długoterminowej w sektorze zdrowia. Debata ekspercka nt. budowania modelu opieki długoterminowej zorganizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy z PTP oraz NRPiP odbyła się w dniu 9 lutego w Warszawie.

W debacie wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Centrali NFZ, Konsultanci Krajowi i Wojewódzcy, liderzy organizacji pielęgniarskich a także przedstawiciele organizacji pacjentów oraz instytucji eksperckich zaangażowanych w opracowywanie nowych rozwiązań dla systemu ochrony zdrowia. Uczestnicy spotkania reprezentujący wszystkie województwa bardzo aktywnie włączyli się w dyskusję dotyczącą zdefiniowania najważniejszych kierunków zmian, które warunkują dalszy rozwój opieki długoterminowej. Za największe bieżące zagrożenie dla zakładów opieki długoterminowej uznano niejednoznaczność kryteriów oceny ofert w zakresie świadczeń OPD wypracowanych przez Ministerstwo Zdrowia a mających kluczowe znaczenie w rozpoczętych na początku lutego postepowaniach konkursowych. Rezultatem Debaty jest Księga Rekomendacji, która została przekazana dla Ministra Zdrowia, zawierająca propozycje wspólnych działań na rzecz rozwoju świadczeń opieki długoterminowej.

Dr n. o zdr. Grażyna Wójcik
Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
Warszawa 09.02.2017

Galeria zdjęć

gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1
 
ICNP(R) wdrożona w 2 podmiotach w Polsce Drukuj Email
ICN
06.01.2017.

Interopercyjność w pielęgniarstwie jest możliwa dzięki ludziom z pasją i takim zespołom, którym nie przeszkadza się chcieć zarażać innowacyjnością. Gratulujemy i dziękujemy Dyrekcjom WSS im. Floriana Ceynowy w Wejherowie i Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy - pielęgniarki planują opiekę w oparciu o narzędzie firmy, której nazwy nie wymienię, bo rozwiązania, jakie zaporonowała utrudniły proces implementacji. Determinacja liderów pielęgniarstwa i ich ciężka praca to efekt, który przeniesie nas w chmury, te informatyczne oczywiście.
Dziękujemy Prezesom Szpital Specjalistyczny im F Ceynowy Sp z oo w Wejherowie i Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy. Tak trzymać.

 

D. Kilańska 

 
Spotkania Koła PTP w Łodzi 2017 Drukuj Email
Łódź
06.01.2017.

Spotkania zaplanowane zostały w siedzibie OIPIP  w Łodzi,  w następujących dniach: 

2 lutego, 
6 kwietnia,
31 maja, 
21 września, 
9 listopada.

K. Babska - przewodnicząca 

 
Relacja z XIII Kongresu Pielęgniarek Polskich "Przyszłość pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj" Drukuj Email
Najnowsze Informacje
20.09.2016.

kongres W dniach 15-17.09.2016r. odbył się XIII Kongres Pielęgniarek Polskich „Przyszłość pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj” organizowany przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie i Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Patronat honorowy nad Kongresem objęli: Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

W uroczystej Gali Otwarcia wzięli udział przedstawiciele najważniejszych organizacji pielęgniarskich w Polsce i za granicą, w tym: Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie reprezentowane przez Prezes Zarządu Głównego Grażynę Wójcik oraz Członków Zarządu Głównego, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych reprezentowana przez Prezes Zofię Małas, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych reprezentowany przez Przewodniczącą Lucynę Dargiewicz oraz Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarskich (EFN) z Dyrektorem Zarządzającym Paulem De Raeve.

Czytaj
 
Zaproszenie do udziału w XIII Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Drukuj Email
Najnowsze Informacje
11.09.2016.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wieloletnią tradycją z ogromną przyjemnością zapraszam wszystkich Państwa do udziału w XIII Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego ”Przyszłość Pielęgniarstwa zaczyna się dzisiaj”.

W programie Kongresu znajdują się doniesienia naukowe z wiodących ośrodków naukowych w kraju i zagranicą., przegląd najnowszych wyników badań w pielęgniarstwie, oraz rekomendacje dotyczące standardów praktyki i zarządzania opieką pielęgniarską. Jestem głęboko przekonana, że przygotowany przez Komitet Naukowy Program Kongresu będzie odpowiedzią na Państwa zainteresowania naukowe i zawodowe a także umożliwi wymianę myśli i zainicjuje nowe poszukiwania naukowe.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, jako towarzystwo naukowe od blisko 60 lat prowadzi intensywne działania na rzecz rozwoju pielęgniarstwa w Polsce. Aktywnie uczestnicząc w procesie zmian, od lat uczymy się i czerpiemy z dorobku naszych nestorek i liderów zawodu, chronimy historyczny dorobek profesji, przy równoległej intensywnej pracy nad rzecz przygotowywania zmian i innowacji w naszej codziennej pracy. Jednym z nadrzędnych celów Towarzystwa jest integracja wszystkich środowisk działających na rzecz pielęgniarstwa w tym szczególnie budowanie współpracy z odbiorcami naszych usług czyli społeczeństwem. W ostatnich dekadach, dzięki ogromnemu zaangażowaniu całego środowiska pielęgniarskiego, intensywnej pracy wszystkich organizacji zawodowych oraz ośrodków akademickich, zbudowaliśmy w Polsce podstawy dla współczesnego pielęgniarstwa. Wydarzenia towarzyszące Kongresowi takie jak Forum Stowarzyszeń pielęgniarskich, będą doskonałą okazją do odpowiedzi na najtrudniejsze pytania dotyczące kierunków dalszych zmian w pielęgniarstwie. Współpraca w organizacji Kongresu z Wydziałem Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego gwarantuje wszystkim uczestnikom dostęp do nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, przyjazny pielęgniarstwu klimat organizacyjny oraz wspaniałą atmosferę wiodącego ośrodka akademickiego.

Pozostając z wyrazami szacunku życzę wszystkim uczestnikom Kongresu owocnych obrad oraz wspaniałych przeżyć podczas pobytu w Warszawie. W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Kongresu,

dr n. o zdr. Grażyna Wójcik
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

 
Specjalna oferta Drukuj Email
Najnowsze Informacje
09.09.2016.

Komitet Organizacyjny XIII Kongresu Pielęgniarek Polskich

zaprasza do skorzystania ze specjalnej oferty

uczestnictwa  w pierwszym dniu Kongresu tj.15.09.2016

obejmującej  udział w:

  • wybranym warsztacie specjalistycznym w dn. 15.09.2016 r.
  • uroczystej Gali otwarcia
  • sesji międzynarodowej
  • bankiecie Kongresowym
  • koncercie  Lory Szafran


Zainteresowane osoby prosimy o rejestrację na hasło GALA

i uiszczenie opłaty Kongresowej w wysokości 100,00 zł.


Szczegółowy Program Kongresu:

http://kongres.ptp.na1.pl/Program-Szczegolowy (str. 7-8)

 
II Konferencja Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie w Łodzi Drukuj Email
Łódź
03.08.2016.

 W programie m.in.:
Wskaźniki jakości opieki pielęgniarskiej

Ścieżka kariery zawodowej – studium przypadku

Pozytywne środowisko pracy w pielęgniarstwie

Narzędzia do pomiaru obsad pielęgniarskich

Elastyczność systemów opieki zdrowotnej 

Czytaj
 
Dyplomatorium w PUM Drukuj Email
Szczecin
25.07.2016.

Dnia  15 lipca 2016 roku już po raz siódmy w murach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbyła się uroczystość Dyplomatorium, honorująca zakończenie edukacji zawodowej studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na poziomie studiów I stopnia.

Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy powodzenia.

 

 

Więcej informacji tutaj

 

 
Wyrazy współczucia Drukuj Email
Pożegnania
09.07.2016.
Pani Dorocie Flis
Przewodniczącej Z. O. w Lublinie
naszej kochanej koleżance
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci
męża
składa ZG PTP
 
Zobacz też…