Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Ogłoszenia
XVII kadencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego - Białystok Drukuj Email
Białystok
29.11.2017.

W 2017 roku minęła XVI kadencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Wiosną 2017 roku w kołach towarzystw PTP odbyły się zjazdy wyborcze na XVII kadencję. Wynikiem wyborów przewodniczącymi kół PTP w szpitalach i instytucjach w województwie podlaskim zostały:

 1. mgr Tomasz Wardowicz - Koło PTP przy SP USK w Białymstoku
 2. mgr Piech Mirosława - Koło PTP przy SP USD w Białymstoku
 3. dr Beata Olejnik - Koło PTP przy UMB
 4. mgr Bożena Samujło - Koło PTP przy SP ZOZ WSZ w Białymstoku
 5. dr Nadzieja Sołowiej - Koło PTP przy SPP ZOZ w Choroszczy
 6. mgr Małgorzata Siemieniuk - Koło PTP przy SP ZOZ w Hajnówce
 7. mgr Kamila Kochanowicz - Koło PTP przy SP ZOZ w Sokółce
 8. mgr Marlena Zielińska - Koło PTP przy SP ZOZ w Suwałkach

W dniu 26.09.2017 r. w Białymstoku odbył się XVII Zjazd Delegatów Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Nową przewodniczącą Zarządu Oddziału została ponownie dr Matylda Sierakowska z Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w-ce przewodniczącą dr Halina Doroszkiewicz z Kliniki Geriatrii UMB i mgr Anna German z SP Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku.

Zarząd Oddziału PTP w Białymstoku, kontynuując tradycje Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, za główny cel działalności przyjmuje wspieranie rozwoju naukowego pielęgniarek na Podlasiu poprzez organizację szkoleń, konferencji, spotkań wyjazdowych szlakiem zasłużonych polskich pielęgniarek. Bierzemy również czynny udział w zjazdach w kraju i za granicą, popularyzujemy zdobytą wiedzę w formie publikacji. Włączamy się w organizację Konkursu Pielęgniarka Roku, przy czynnym udziale pielęgniarek z naszego województwa oraz reprezentujemy pielęgniarstwo na forum w sprawach istotnych dla zawodu i rozwoju profesji.

Województwo podlaskie na XVII Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w dn. 24-25.11.2017 w Katowicach reprezentowali: dr Matylda Sierakowska, mgr Anna Kulikowska, dr Halina Doroszkiewicz, dr Nadzieja Sołowiej, mgr Irena Grądzka, mgr Emilia Snarska, mgr Kamila Kochanowicz, mgr Małgorzata Siemieniuk i Wiesława Truchan.

Zjazd Krajowy zaszczyciła swoją obecnością Prezes NRPiP mgr Zofia Małas, przedstawiciel OZZPiP mgr Katarzyna Tymińska, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa prof. Maria Kózka, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia dr Beata Cholewka, jak również laureatka Medalu Florence Nightingale 2017 r., mgr Anna Kaczmarczyk Porucznik WP.

Delegaci na kolejną kadencję wybrali nowego Prezesa Zarządu Głównego PTP, którym została ponownie dr Grażyna Wójcik z Oddziału Mazowieckiego. W skład ZG PTP z Oddziału Białystok weszła nasza koleżanka dr Halina Doroszkiewicz.

W czasie obrad Zjazdu wręczono również Honorową Odznakę PTP. Z Oddziału Białystok odznakę przyznano: mgr Mirosławie Karbowskiej, dr Cecylii Dolińskiej, Zofii Gruchociak, mgr Bożenie Topczyłko, Wiesławie Truchan, mgr Małgorzacie Brzósko i Marii Filipczyk-Smarkusz.

Delegaci uchwalili nowy statut Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, dyskutowali nad kierunkami rozwoju Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, priorytetami naukowymi i zawodowymi środowiska pielęgniarskiego. Wypracowano strategiczne kierunki działania PTP na kadencję 2017 - 2021.

Serdecznie gratuluję wszystkim wybranym do pracy w XVII kadencji PTP, na poziomie Kół, Zarządu Oddziału i Zarządu Głównego i życzę owocnej i satysfakcjonującej pracy na rzecz rozwoju pielęgniarstwa polskiego.

Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP w Białymstoku

dr n. med. Matylda Sierakowska

 
XVII Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego wybrał nowe władze na lata 2017-2021 Drukuj Email
Najnowsze Informacje
27.11.2017.

W dniach 24-25 listopada 2107 roku w Katowicach odbył się XVII Krajowy Zjazd wyborczy PTP. Otwarcie Zjazdu zaszczycili swoją obecnością znamienici goście miedzy innymi: Prezes NRPiP mgr Zofia Małas, przedstawiciel OZZPiP mgr Katarzyna Tymińska, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa prof. dr hab. Maria Kózka, list gratulacyjny Pani Minister Józefy Szczurek - Żelazko odczytała dr n. o zdr. Beata Cholewka, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia. Wśród Gości znaleźli się także, mgr Anna Janik Przewodnicząca  OIPiP-ych w Katowicach oraz mgr Barbara Płaza Przewodnicząca OIPiP-ych w Częstochowie, mgr Izabela Kaptacz Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej oraz dr hab. Halina Borgiel-Marek ze Śląskiej Izby Lekarskiej, a także laureatka Medalu Florence Nightingale 2017r., mgr Anna Kaczmarczyk Porucznik WP.

W pierwszym dniu Zjazdu podsumowano kadencję władz PTP za okres 2013-2017, Zarząd Główny przedstawił sprawozdania z działalności, a następnie członkowie Zjazdu udzielili  absolutorium dla ustępujących władz. 

W części wyborczej XVII Zjazdu, frekwencja wyniosła 96% uprawnionych. Delegaci na kolejną kadencję wybrali nowego Prezesa Zarządu Głównego PTP, którym została ponownie dr n. o zdr. Grażyna Wójcik z Oddziału Mazowieckiego. Przewodniczącą Rady Naukowej PTP została dr hab. n. o zdr.  Agnieszka Gniadek, Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa, Collegium Medicum, UJ w Krakowie. Następnie w głosowaniach bezpośrednich wybrano Zarząd PTP
oraz Komisję Rewizyjną na nową kadencję.

Delegaci uchwalili nowy statut Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Całość obrad oraz wszystkie głosowania przebiegały sprawnie, co było zasługą bardzo dobrze przygotowanego Zjazdu przez Oddział Katowicki. Zebrani na Sali delegaci dyskutowali nad kierunkami rozwoju Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i priorytetami naukowymi i zawodowymi środowiska pielęgniarskiego. Wypracowano strategiczne kierunki działania PTP na kadencję 2017 - 2021.

Warszawa dnia 26 listopada 2017 /ZG/PTP.

Czytaj
 
Odeszła śp. Stefania Zofia Hoch Drukuj Email
Pożegnania
06.11.2017.

Z ogromnym poczuciem straty żegnamy

śp. Stefanię Zofię Hoch


zasłużoną dla kraju i środowiska zawodowego
pielęgniarkę i położną, pedagoga
odznaczoną Medalem im. Florence Nightingale
członkinię Armii Krajowej, odznaczoną Krzyżem Powstańczym,
jeńca obozu w Zeithain. Pielęgniarkę i położną w szpitalu obozowym,
konsultantkę i eksperta WHO w Afryce: w Senegalu, Zairze i Kamerunie.

Wieloletnią przewodniczącą Koła Absolwentek WSP,
współautorkę monografii Szkoły „Pochylone nad człowiekiem”

Wspaniałego Człowieka, Koleżankę zawsze pogodną i gotową do pomocy.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 8 listopada o godz.13.00 w kościele św. Jakuba przy pl. Narutowicza po czym zostanie odprowadzona do grobu rodzinnego na Starych Powązkach kw.240.

Prezes i Zarząd Główny PTP
Główna Komisja Historyczna przy ZG PTP

 
Skład nowego Zarządu Oddziału PTP w Białymstoku XVII kadencji Drukuj Email
Białystok
17.10.2017.

Przewodnicząca - dr n med Matylda Sierakowska

I wice przewodnicząca - mgr Anna German

II wice przezodnicząca - dr n. med. Halina Doroszkiewicz

Sekretarz - mgr  Mirosława Piech

Skarbnik - mgr Tomasz Wardowicz

Członkowie:

dr n. med. Urszula Chrzanowska

dr n. med. Nadzieja Sołowiej

mgr Anna Kulikowska

mgr Małgorzata Siemieniuk

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca - mgr Bożenna Samujło

Członkowie: mgr Maria Filimoniuk, Elżbieta Konopko

 

Przewodniczące kół terenowych Oddziału PTP Białystok

Koło PTP przy Uniwersyteckim Dzieciecym Szpitalu Klinicznym  w Białymstoku - mgr Mirosława Piech

Koło PTP przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku  - mgr Bożenna Samujło

Koło PTP przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym  w Białymstoku - mgr Tomasz Wardowicz

Koło PTP przy Uniwersytece Medycznym w Białymstoku -  dr n. med. Beata Olejnik

Koło PTP przy Psychiatrycznym ZOZ w Choroszczy - dr n.med. Nadzieja Solowiej

Koło PTP przy SP ZOZ w Hajnówce - mgr Małgorzata Siemieniuk

Koło PTP przy SP ZOZ w Sokółce - mgr Kamila Kochanowicz

Koło PTP SP ZOZ w Suwałkach - mgr Marlena Zielińska

 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Drukuj Email
Białystok
17.10.2017.
 
Nowy Zarząd Oddziału PTP w Olsztynie Drukuj Email
Olsztyn
09.10.2017.

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Olsztynie, Kadencja 2017 – 2021:

Przewodnicząca - dr n. med. Ewa Kupcewicz

V-ce przewodnicząca - dr n. o zdr. Lucyna Kiełbasa

Sekretarz - mgr piel. Zofia Jurczyk

Skarbnik - dr n. med. Olga Bielan

Członek - mgr piel. Adrianna Rożniecka - Hełmińska

 

Kontakt:

dr n. med. Ewa Kupcewicz tel. 696 076 764

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Wydział Nauk o Zdrowiu

ul. Żołnierska 14C

10-900 Olsztyn

 
NOWA KARTA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA Drukuj Email
Najnowsze Informacje
23.09.2017.

ImageNOWA KARTA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA to etyczne vademecum dla szerokiego kręgu osób działających na rzecz najwyższych wartości jakimi są życie i zdrowie człowieka oraz powołanych do prowadzenia sprawiedliwej polityki zdrowotnej. Dokument ten został przygotowany przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Karta w tłumaczeniu polskim została zaprezentowana środowisku medycznemu ósmego września br. w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski.

ImagePierwsza Karta, tłumaczona na dziewiętnaście języków, została wprowadzona w 1995 roku. Od tego czasu minęło ponad dwadzieścia lat, w których nastąpił ogromny postęp w medycynie i technice a wraz z nim pojawiły się kolejne problemy i dylematy etyczne, medyczne i prawne. Treści zawarte w tym dokumencie nie wyczerpują wszystkich wątpliwości i nie dają gotowych rozwiązań ale stanowią podstawę do prowadzenia debaty społecznej poświęconej etycznym aspektom działań medycznych.

 
Delegacja ICN w Polsce Drukuj Email
Najnowsze Informacje
06.09.2017.

W dniu 4 września odbyła się jednodniowa wizyta dr Karen Bjøro członka Rady Dyrektorów ICN i jednocześnie Vice Prezydenta Norweskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Bardzo intensywny program pobytu spotkania bezpośrednie naszego Gościa z kluczowymi decydentami i partnerami w obszarze pielęgniarstwa w Polsce: Panią Minister Józefą Szczurek-Żelazko oraz przedstawicielami Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ, członkami Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wraz z Panią Prezes Zofią Małas oraz Zarządem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. W celu przybliżenia standardów kształcenia pielęgniarek w Polsce, dr Karen Bjøro odwiedziła Wydział Nauki o Zdrowiu WUM, gdzie wygłosiła wykład n.t Zmieniających się wyzwań dla pielęgniarstwa w okresie transformacji systemów ochrony zdrowia. Do najważniejszych rezultatów wizyty należy między innymi zaliczyć konsensus uczestników spotkań w zakresie potrzeby rozwoju modelu Pielęgniarki Zaawansowanej Praktyki APN oraz intensyfikacji prac nad wdrożeniem ICNP Polsce.

Dr Grażyna Wójcik
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Galeria zdjęć

DelegacjaICNwPolsceDelegacjaICNwPolsceDelegacjaICNwPolsce
DelegacjaICNwPolsceDelegacjaICNwPolsceDelegacjaICNwPolsce
DelegacjaICNwPolsceDelegacjaICNwPolsceDelegacjaICNwPolsce
 
Wizyta przedstawiciela Międzynarodowej Rady Pielęgniarek Drukuj Email
Najnowsze Informacje
03.09.2017.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego informuje, że w dniu 4 września będzie gospodarzem wizyty przedstawiciela Międzynarodowej Rady Pielęgniarek Dr. Karen Bjøro, pełniącej od maja 2017 funkcję członka Rady Dyrektorów ICN.

Przedmiotem spotkania będzie omówienie możliwości wspierania rozwoju polskiego pielęgniarstwa w okresie zmian systemowych, a także zwiększenie współpracy Polski z Międzynarodową Radą Pielęgniarek. Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty naszego Gościa o godz.15.00 w CBI WUM przy ul. Żwirki i Wigury 61 o godz.15.00

Program wizyty

Rada Dyrektorów ICN 2017-2021

 
Konferencja z okazji Jubileuszu 60-lecia PTP "Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa" Drukuj Email
Łódź
30.08.2017.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział w Łodzi

 Jubileusz 60 – lecia PTP

Konferencja pt.  Wyzwania współczesnego pielęgniarstwa” - materiały konferencyjne

 
KONKURS NA REDAKTORA NACZELNEGO CZASOPISMA "PROBLEMY PIELĘGNIARSTWA" Drukuj Email
Najnowsze Informacje
11.08.2017.

 Zgłoszenia należy nadsyłać do 15 października 2017 r. (data nadania do adresata) listem poleconym na adres:

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 01-842 Warszawa Al. Reymonta 8/12

oraz w formie elektronicznej na adres:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

Zgłoszenie kandydatury na redaktora naczelnego powinno zawierać obligatoryjnie:

 1. życiorys, uwzględniający w szczególności opis osiągnięć naukowych z ostatnich 5 lat oraz doświadczeń istotnych z punktu widzenia sprawowania funkcji redaktora naczelnego,
 2. dokumenty potwierdzające zdobyte przez kandydata doświadczenie,
 3. informacje dotyczące znajomości języków obcych,
 4. potwierdzenie przynależności do Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
 5. dane kontaktowe kandydata (adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu)
 6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas posiedzenia Zarządu Głównego PTP, które odbędzie się w październiku 2017 roku. Planowane rozpoczęcie kadencji Redaktora Naczelnego nastąpi od dnia 1 listopada 2017.

Regulamin konkursu znajduje się poniżej oraz u organizatora konkursu –Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  – pod adresem: ul. Al. Reymonta 8/12 , 01-842 Warszawa; telefon biuro PTP; +48 22 3981872 ; adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Regulamin do pobrania

 
Zobacz też…