Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Olsztyn
II etap XIII Ogólnopolskiego Konkursu "Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017" Drukuj Email
09.03.2018.

 ,,Jeśli człowiek rodzi się ze skrzydłami, powinien zrobić wszystko, żeby się nimi posłużyć i latać”

Florence Nightingale

Dnia 8 marca 2018 roku w Oddziale Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Olsztynie odbył się II etap XIII Ogólnopolskiego Konkursu „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017”. Wzorem roku ubiegłego Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Olsztynie  zrealizował  przedsięwzięcie we współpracy z Katedrą Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. W II etapie Ogólnopolskiego Konkursu udział wzięło 12 kandydatek  wyłonionych przez olsztyńskie szpitale. Laureatkami etapu wojewódzkiego zostały trzy koleżanki pielęgniarki, które uzyskały tę samą liczbę punktów – Barbara Bloch, Barbara Bonisławska, Diana Karolina Maniak. Jako finalistki będą reprezentować  warmińsko – mazurskie środowisko pielęgniarskie na szczeblu krajowym.  Wszystkie laureatki II etapu pracują w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Z ogromną dumą chcielibyśmy poinformować, że Pani Barbara Bloch i Barbara Bonisławska są także studentkami I roku studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo oraz Pani Diana Karolina Maniak doktorantką I rokustudiów doktoranckich naUniwersytecie Warmińsko –Mazurskim w Olsztynie. Finał i uroczysta gala  XIII edycji konkursu ,,Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2017” odbędzie się 11 maja w Krakowie. Temat przewodni III etapu to: ,,Budowanie autorytetu zawodowego przez pielęgniarkę w miejscu pracy”. Bardzo serdecznie gratulujemy Finalistkom oraz Dyrekcji Szpitala życząc ostatecznego sukcesu na szczeblu krajowym w Krakowie.

 

Przewodnicząca

Oddziału Polskiego Towarzystwa

Pielęgniarskiego w Olsztynie

dr n. med. Ewa Kupcewicz

Zmieniony ( 09.03.2018. )
 
Nowy Zarząd Oddziału PTP w Olsztynie Drukuj Email
09.10.2017.

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Olsztynie, Kadencja 2017 – 2021:

Przewodnicząca - dr n. med. Ewa Kupcewicz

V-ce przewodnicząca - dr n. o zdr. Lucyna Kiełbasa

Sekretarz - mgr piel. Zofia Jurczyk

Skarbnik - dr n. med. Olga Bielan

Członek - mgr piel. Adrianna Rożniecka - Hełmińska

 

Kontakt:

dr n. med. Ewa Kupcewicz tel. 696 076 764

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Wydział Nauk o Zdrowiu

ul. Żołnierska 14C

10-900 Olsztyn

Zmieniony ( 09.10.2017. )
 
Konferencja studencka Olsztyn 13.06.2017 Drukuj Email
09.06.2017.

 
Sprawozdanie z Konferencji z okazji 60-lecia PTP, pt: "Bezpieczna pielęgniarka=bezpieczny pacjent" Drukuj Email
16.03.2017.

Sprawozdanie z Konferencji z okazji 60-lecia PTP, pt: "Bezpieczna pielęgniarka=bezpieczny pacjent".
Lublin, 11 maja 2017 rok.

W przededniu Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 11.05.2017 r. odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji 60 – lecia Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Organizatorem był Zarząd Oddziału PTP w Lublinie, Studenckie Koło PTP przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie. Temat konferencji to: ” Bezpieczna pielęgniarka = bezpieczny pacjent”.

Wśród licznie zgromadzonych gości, którzy zaszczycili swą obecnością jubileuszową konferencję byli przedstawiciele wojewody, lokalnych władz samorządowych, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Andrzej Drop, dziekani Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Dyrektor SPSK nr 4 dr n. med. Marian Przylepa, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego dr n. o zdr. Grażyna Wójcik, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej dr n. med. Grażyna Rogala - Pawelczyk, konsultanci wojewódzcy z dziedzin pielęgniarstwa a także innych dziedzin, Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie mgr Andrzej Tytuła, Przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Położnych w Lublinie mgr Hanna Drozdowicz, nestorki lubelskiego pielęgniarstwa, Naczelne Pielęgniarki szpitali, laureatki poprzednich edycji Wojewódzkiego i Krajowego Konkursu Pielęgniarka Roku, przedstawiciele Rady Społecznej SPSK nr 4.

Otwarcia konferencji dokonała Przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie mgr Dorota Flis, przedstawiając krótki rys historyczny PTP oraz współczesne kierunki działań na rzecz rozwoju naukowego i praktyki środowiska pielęgniarskiego. Po uroczystym otwarciu konferencji swoją pracę konkursową zaprezentowała laureatka Konkursu Pielęgniarka Roku 2016 etapu wojewódzkiego Agata Szlachta – pielęgniarka SPSK nr 4.

Temat przedstawionej pracy odnoszący się do myśli przewodniej to: „Bezpieczna pielęgniarka – bezpieczny pacjent”. W swojej pracy autorka podkreśliła czynniki wpływające bezpośrednio i pośrednio na poczucie bezpieczeństwa pracujących pielęgniarek i ich podopiecznych. Wśród prezentowanych tematów znalazła się również konkursowa praca laureatki Konkursu Pielęgniarka Roku 2015 „Pielęgniarstwo wielokulturowe – wyzwania dla edukacji i praktyki pielęgniarstwa w Polsce”, Agnieszki Borowicz pielęgniarki SPSK nr 4. W dobie globalizacji i migracji obywateli, w przypadku konieczności udzielania świadczeń zdrowotnych w placówkach medycznych bardzo przydatna jest znajomość ich odmienności kulturowych, co podkreślała laureatka w swoim wystąpieniu. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OIPiP w Lublinie dr n. med. Renata Domżał - Drzewicka przedstawiła zagadnienia dotyczące odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek w praktyce.

Część merytoryczną konferencji zakończyła prezentacja studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie, którzy w krótkim spocie i filmie przedstawili wizję współczesnego pielęgniarstwa i promocję zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

Z okazji Jubileuszu 60 – lecia, Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP wręczyła pamiątkowe dyplomy dla osób wspierających Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie i jego sympatyków. Ze strony zaproszonych gości padło wiele ciepłych słów uznania dla działalności PTP, życzenia kolejnych osiągnięć oraz umacniania pozycji i rangi zawodowej pielęgniarki/pielęgniarza.

Na ręce Pani Doroty Flis Przewodniczącej Zarządu Oddziału PTP złożono listy gratulacyjne, grawertony oraz bukiety kwiatów z okazji Jubileuszu. Konferencji jubileuszowej towarzyszyły warsztaty tematyczne: „Bezpieczne przemieszczanie pacjenta”, „Bezpieczna Linia Naczyniowa”, „Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa”, które odbywały się w SPSK nr 4.

Technikę bezpiecznego przemieszczania pacjentów w ramach warsztatów prezentowała pielęgniarka oddziałowa SPSK nr 4 Sylwia Boczkowska, która uczestniczyła w szkoleniu trenerów w Birmingham w UK w ramach projektu Erasmus + „Europejski innowacyjny program kształcenia i szkolenia zawodowego pielęgniarek – przemieszczanie i obsługa pacjenta” jako przedstawiciel PTP.

Bezpieczna linia naczyniowa pozwoliła uczestnikom teoretycznie i praktycznie zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie kaniulacji żył obwodowych. Warsztaty z resuscytacji krążeniowo – oddechowej prowadzili pielęgniarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPSK nr 4 w Lublinie. Uczestnicy aktywnie prowadzili resuscytację krążeniowo - oddechową na fantomach szkoleniowych, pod czujnym okiem instruktorów uczyli się również układania pacjenta w pozycji bezpiecznej i zachowania zasad bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy.

W/w warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem pielęgniarek, położnych i studentów kształcących się w zawodzie pielęgniarki i pielęgniarza. Uzyskane umiejętności i wiedza w poszczególnych dziedzinach zastosowane w praktyce pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo pielęgniarek i chorych.

Organizatorów Jubileuszu ucieszyła tak liczna obecność pielęgniarek i położnych. Optymizmem napawa uczestnictwo dużej grupy studentów oraz ich czynne zaangażowanie.

Studenci podjęli rolę prowadzących konferencję i doskonale się w niej sprawdzili, wnosząc radość, młodość i nadzieję na dobrą przyszłość lubelskiego pielęgniarstwa.

Uroczystość zakończyła się koncertem zespołu muzycznego ART DЀCO, który dostarczył uczestnikom każdego pokolenia wielu przyjemnych wrażeń. Poezja śpiewana w aranżacji solisty Kamila Kuszplaka, pielęgniarza SPSK nr 4 zakończyła uroczystość z okazji 60 - LECIA PTP w Lublinie.

Organizatorzy dziękują uczestnikom za obecność na naszym jubileuszowym spotkaniu, do zobaczenia przy okazji kolejnych jubileuszy.

Mgr Dorota Flis
Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP w Lublinie

Galeria zdjęć

gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1
Zmieniony ( 08.06.2017. )
 
Studenckie Koło PTP w Lublinie Drukuj Email
29.07.2011.
Studenckie Koło PTP w Lublinie
Czytaj