Polecamy

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

ERASMUS+
Informacja prasowa - 9 marca 2016 Drukuj Email
11.03.2016.

Image W dniu 9 marca w Warszawie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu „Europejski innowacyjny program na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego pielęgniarek – przemieszczanie i obsługa pacjentów”.

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus +, Nr 2015-1-CZ01-KA202-014029. Celem spotkania była analiza stanu oraz rozwiązań dotyczących przemieszczania i obsługi pacjentów w państwach uczestniczących w projekcie, głównie w kontekście edukacji zawodowej pielęgniarek (istniejące programy kształcenia, treść i materiały nauczania, podstawy prawne), jak również urazów w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego tej grupy profesjonalistów.

W trakcie spotkania omówiono kolejne etapy i działania projektowe, przede wszystkim opracowanie programu kształcenia pielęgniarek w zakresie bezpiecznego dla pacjentów i personelu pielęgniarskiego przemieszczania i obsługi pacjentów oraz warsztaty dla trenerów mogących w przyszłości szkolić personel pielęgniarski z tego zakresu. Pięciodniowe szkolenie odbędzie się w Uniwersytecie w Birmingham w dwóch terminach: w czerwcu i w lipcu.

Przygotowani trenerzy będą mieć za zadanie przeprowadzić warsztaty dla pielęgniarek w swoich państwach, wykorzystując zdobytą w Wielkiej Brytanii wiedzę. Po zakończonych warsztatach, w grupie uczestników zostanie przeprowadzane badanie dotyczące zdobytej wiedzy. Ze strony Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w szkoleniu uczestniczyć będą pielęgniarki z Krakowa i Wrocławia.

W spotkaniu PTP reprezentowały: Grażyna Wójcik – Prezes ZG PTP,
Beata Dobrowolska – przewodnicząca Rady Naukowej przy ZG PTP
oraz Maria Szymaczek – członkini ZG PTP.

 
Europejski innowacyjny program na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego pielęgniarek Drukuj Email
07.12.2015.
INFORMACJA PRASOWA

20 listopada 2015

W dniu 3 listopada w miejscowości Slany k. Pragi odbyło się pierwsze, spotkanie partnerów projektu „Europejski innowacyjny program na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego pielęgniarek – przemieszczanie i obsługa pacjentów”.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie uczestniczy w międzynarodowym projekcie nt.: Europejski innowacyjny program na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego pielęgniarek – przemieszczanie i obsługa pacjentów (European innovative programme for VET of nurses – moving and handling).

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus +, Nr 2015-1-CZ01-KA202-014029.

W projekcie uczestniczy siedmiu partnerów z pięciu państw Europy:
- firma Linet, Czechy – koordynator projektu;
- Czeskie Towarzystwo Pielęgniarskie;
- Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie;
- Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie;
- Uniwersytet z Birmingham, Wielka Brytania;
- Szpital Kliniczny Uniwersytetu Nauk Medycznych, Klinika w Kownie, Litwa;
- Szpital Uniwersytecki w Tartu, Estonia.

Czytaj