Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

ERASMUS+
Spotkanie 18 września 2017 w Slany Drukuj Email
26.09.2017.

INFORMACJA PRASOWA 18 września 2017

Image Image

W dniu 18 września w miejscowości Slany k. Pragi odbyło się ostatnie spotkanie partnerów projektu „Europejski innowacyjny program na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego pielęgniarek – przenoszenie i przemieszczanie”.

Podczas ostatniego spotkania partnerzy projektu przedstawili podjęte działania dotyczące przede wszystkim realizacji lokalnych warsztatów na temat przenoszenia i przemieszczania pacjentów, liczby uczestników tych warsztatów oraz wyników ich ewaluacji. Dyskutowano na temat zainteresowania środowiska pielęgniarskiego taką forma szkolenia oraz nad uwarunkowaniami prawnymi wprowadzeniem warsztatów na temat przenoszenia i przemieszczania pacjentów do pakietu szkolenia podyplomowego pielęgniarek. Koordynatorowi projektu z Czech oraz wszystkim partnerom projektu zależy na kontynuowaniu współpracy w celu implementacji dobrych praktyk z zakresu bezpiecznego przenoszenia i przemieszczania pacjentów, co może przyczynić się w przyszłości do zapobiegania urazom mięśniowo-szkieletowym pielęgniarek podczas ich pracy zawodowej.

Projekt kończy się 30 września br.

W spotkaniu kończącym projekt PTP reprezentowały: Beata Dobrowolska – przewodnicząca Rady Naukowej przy ZG PTP, Maria Szymaczek – członkini ZG PTP oraz Marlena Padykuła – członkini PTP, Oddział Kraków.

 
Spotkanie 6 czerwca w Birmingham Drukuj Email
14.08.2017.

INFORMACJA PRASOWA 6 czerwca 2017

Image Image

W dniu 6 czerwca w Birmingham w Wielkiej Brytanii odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu „Europejski innowacyjny program na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego pielęgniarek – przemieszczanie i obsługa pacjentów”.

Spotkanie było poświęcone przede wszystkim ewaluacji wyników testu programów kształcenia i zrealizowanych na ich podstawie warsztatów z zakresu bezpiecznego przenoszenia i przemieszczania pacjentów, opracowanych na podstawie materiałów przygotowanych przez zespół pod kierownictwem profesora Stephena Wanlessa z Birmingham. Takie warsztaty odbywały się w okresie wiosennym br. w państwach partnerskich uczestniczących w projekcie, w tym również w Polsce.

Podczas spotkania w Birmingham, odbyło się także krótkie szkolenie utrwalające zasady bezpiecznego przenoszenia i przemieszczania pacjentów dedykowane przeszkolonym w zeszłym roku w ramach projektu trenerom. Na spotkaniu PTP reprezentowała Pani mgr Sylwia Boczkowska, Oddział PTP w Lublinie

Galeria zdjęć

Erasmus+Erasmus+
Erasmus+ 
 
Warsztaty w Lublinie - 11 maja 2017 Drukuj Email
22.05.2017.

INFORMACJA PRASOWA 11 maja 2017

Image Image

W dniu 11 maja w Lublinie odbyły się warsztaty nt.: Ręczne podnoszenie i przemieszczanie pacjentów - szkolenie w zakresie bezpiecznych praktyk. Efekt Międzynarodowego Projektu Erasmus +

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu „Europejski innowacyjny program na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego pielęgniarek – przemieszczanie i obsługa pacjentów”.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie uczestniczy w międzynarodowym projekcie nt.: Europejski innowacyjny program na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego pielęgniarek – przemieszczanie i obsługa pacjentów (European innovative programme for VET of nurses – moving and handling). Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus +, Nr 2015-1-CZ01-KA202-014029.

Efektem projektu jest opracowanie sylabusa i materiałów do realizacji szkolenia na temat bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów oraz przygotowanie trenerów do prowadzenia takich szkoleń. W ramach projektu trzy pielęgniarki reprezentujące Towarzystwo mogły uczestniczyć w szkoleniu trenerskim w Birmingham w UK: Sylwia Boczkowska reprezentująca Oddział w Lublinie, Marlena Padykuła reprezentująca Oddział w Krakowie oraz Elwira Maj z oddziału we Wrocławiu. Szkolenie trenerskie odbyło się w czerwcu i lipcu 2016 roku.

Przygotowani trenerzy mieli za zadanie przygotować i przeprowadzić warsztaty testujące zdobytą wiedze i umiejętności dla polskich pielęgniarek. Takie warsztaty odbyły się w Lublinie, Krakowie i Wrocławiu. Łącznie uczestniczyło w nich 77 osób. Warsztaty zostały ocenione przez uczestników jako bardzo dobre i niezmiernie potrzebne w przygotowaniu do codziennej, bezpiecznej pracy pielęgniarek.

Obecnie, na podstawie wniosków z ewaluacji warsztatów testowych, odbywają się warsztaty właściwe. Jeden z nich został zorganizowany w Lublinie, jako wydarzenie towarzyszące jubileuszowej konferencji z okazji 60-lecia Towarzystwa nt.: Bezpieczna pielęgniarka=bezpieczny pacjent, w dniu 11 maja br. Warsztaty przeprowadziła Pani mgr Sylwia Boczkowska reprezentująca oddział PTP w Lublinie, pracująca w Szpitalu SPSK 4. W warsztatach wzięło udział ponad 30 uczestników.


project is funded by EUGaleria zdjęć

gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1 
 
Informacja prasowa - 9 marca 2016 Drukuj Email
11.03.2016.

Image Image

Image W dniu 9 marca w Warszawie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu „Europejski innowacyjny program na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego pielęgniarek – przemieszczanie i obsługa pacjentów”.

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus +, Nr 2015-1-CZ01-KA202-014029. Celem spotkania była analiza stanu oraz rozwiązań dotyczących przemieszczania i obsługi pacjentów w państwach uczestniczących w projekcie, głównie w kontekście edukacji zawodowej pielęgniarek (istniejące programy kształcenia, treść i materiały nauczania, podstawy prawne), jak również urazów w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego tej grupy profesjonalistów.

W trakcie spotkania omówiono kolejne etapy i działania projektowe, przede wszystkim opracowanie programu kształcenia pielęgniarek w zakresie bezpiecznego dla pacjentów i personelu pielęgniarskiego przemieszczania i obsługi pacjentów oraz warsztaty dla trenerów mogących w przyszłości szkolić personel pielęgniarski z tego zakresu. Pięciodniowe szkolenie odbędzie się w Uniwersytecie w Birmingham w dwóch terminach: w czerwcu i w lipcu.

Przygotowani trenerzy będą mieć za zadanie przeprowadzić warsztaty dla pielęgniarek w swoich państwach, wykorzystując zdobytą w Wielkiej Brytanii wiedzę. Po zakończonych warsztatach, w grupie uczestników zostanie przeprowadzane badanie dotyczące zdobytej wiedzy. Ze strony Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w szkoleniu uczestniczyć będą pielęgniarki z Krakowa i Wrocławia.

W spotkaniu PTP reprezentowały: Grażyna Wójcik – Prezes ZG PTP,
Beata Dobrowolska – przewodnicząca Rady Naukowej przy ZG PTP
oraz Maria Szymaczek – członkini ZG PTP.

 
Europejski innowacyjny program na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego pielęgniarek Drukuj Email
07.12.2015.

INFORMACJA PRASOWA 20 listopada 2015

Image Image

W dniu 3 listopada w miejscowości Slany k. Pragi odbyło się pierwsze, spotkanie partnerów projektu „Europejski innowacyjny program na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego pielęgniarek – przemieszczanie i obsługa pacjentów”.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie uczestniczy w międzynarodowym projekcie nt.: Europejski innowacyjny program na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego pielęgniarek – przemieszczanie i obsługa pacjentów (European innovative programme for VET of nurses – moving and handling).

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus +, Nr 2015-1-CZ01-KA202-014029.

W projekcie uczestniczy siedmiu partnerów z pięciu państw Europy:
- firma Linet, Czechy – koordynator projektu;
- Czeskie Towarzystwo Pielęgniarskie;
- Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie;
- Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie;
- Uniwersytet z Birmingham, Wielka Brytania;
- Szpital Kliniczny Uniwersytetu Nauk Medycznych, Klinika w Kownie, Litwa;
- Szpital Uniwersytecki w Tartu, Estonia.

Czytaj