Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Pożegnania
Zmarła mgr. Irena Kosobudzka - Starzec  Drukuj Email
29.11.2019.
28 listopada 2019 r. zmarła mgr. Irena Kosobudzka - Starzec
przewodnicząca ZG PTP w latach 1987-1990 zasłużona pielęgniarka, współtwórczyni Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.  Od początku istnienia tej organizacji (1957 r.) była aktywnym jej członkiem.

W latach 1959-1983 wchodziła w skład Zarządu Głównego. Od 1977-1983 przewodniczyła Komisji Adaptacji Zawodowej Pielęgniarek przy ZG PTP. Na IX Krajowym Zjeździe Delegatów PTP została wybrana przewodniczącą Zarządu Głównego. Podejmowała wiele trudnych inicjatyw mających na celu podniesienie rangi zawodu. W tym okresie został opracowany i przekazany do Sejmu projekt ustawy o samorządzie pielęgniarek. Zawsze żywo zainteresowana sprawami pielęgniarek i położnych. Przyczyniła się do powstania Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Uczestniczyła w konferencjach, obchodach rocznicowych i spotkaniach poświęconych rozwiązywaniu problemów zawodowych. W 1965r. reprezentowała PTP na Kongresie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek we Frankfurcie nad Menem. Wchodziła w skład kadry kierowniczej i była aktywnym członkiem wielu organizacji mających wpływ na rozwój zawodu i warunki socjalne pielęgniarek i położnych: ZG PCK, ZG Ligi Kobiet, ZG ZZPSZ , w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej na stanowisku starszego radcy w Departamencie Średnich Szkół Medycznych 1963 - 1967; wchodziła w skład Rady MON do spraw socjalnych i problemów bytowych cywilnych pracowników Służby Zdrowia 1973 - 1980.

W latach 1963-1985 pełniła funkcję Redaktora Naczelnego miesięcznika „Pielęgniarka i Położna”. Jest autorką wielu artykułów i publikacji. Nie szczędziła sił w działalności społecznej. Z ramienia PCK uczestniczyła w transporcie dzieci Greckich z Polski do Jugosławii, a po regionalnej klęsce powodzi przewoziła grupę dzieci polskich na okresowy  pobyt w Szwajcarii. Niemal do końca swojego życia była czynnym członkiem PTP, działała w Oddziale Mazowieckim w Kole Seniorek.   

Za swą wieloletnią, pełną poświęceń pracę została odznaczona m.in.: Srebrnym Krzyżem  Zasługi (1954 r.); Za wzorową pracę w służbie zdrowia (1956 r.); Złotą Odznaką Honorową PCK I stopnia (1971 r.); Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju (1972 r.); Odznaką Honorową PTP (1974 r. ); Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1977 r.); Za Zasługi dla Warszawy – Złota Syrenka (1985 r.).

 Pani Ireno, dziękujemy za to piękne, pracowite życie i troskę o pielęgniarstwo.

Prezes i Zarząd Główny

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

 

Pogrzeb Ireny Kosobudzkiej - Starzec odbędzie się 06 grudnia 2019 r. o godz. 10.30 na Cmentarzu Bródnowskim (kościół murowany).

 
Żegnamy Kamilę Łukaszewicz  Drukuj Email
08.05.2019.
28 kwietnia zmarła Kamila Łukaszewicz 
pielęgniarka, medalistka Medalu im. Florence Nightingale
  żołnierz AK w stopniu pp, powstaniec warszawski ps. Jadwiga, Melina, absolwentka Szkoły Pielęgniarstwa PCK w Warszawie, wieloletnia przełożona pielęgniarek w sanatorium im. F. Dzierżyńskiego w Otwocku, 7 lat przed emeryturą przełożona pielęgniarek w Szpitalu Górniczym w Katowicach. Bardzo aktywnie działała społecznie. Była współorganizatorką Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w 1957r., przewodniczącą Koła PTP, członkinią: Zarządu Stołecznego PTP, Komisji Olimpiad Pielęgniarskich, organizatorką kursów opieki domowej z ramienia PCK. bardzo aktywnie dzieła w Kole Absolwentek Szkoły Pielęgniarstwa PCK, w środowisku kombatanckim AK. Zaangażowana w działalność Głównej Komisji Historycznej i Centralnego Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego przy Zarządzie Głównym PTP, działająca w nich niemal do końca życia. Jest współautorką monografii Szkoły PCK, wielu artykułów, wspomnień. Wspaniała Koleżanka ciesząca się wielkim autorytetem.

Żegnamy z poczuciem wielkiej straty
Główna Komisja Historyczna działająca przy ZG Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego pod patronatem  Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

PS Uroczystości pożegnalna odbędzie się 14 maja o godz., 11.00  w Otwocku w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego po czym urna z prochami Zmarłej zostanie złożona na miejscowym cmentarzu.

 
Zmarła Małgorzata Zychora - Lipke Drukuj Email
26.11.2018.
Z głębokim żalem żegnamy Panią Małgorzatę Zychorę - Lipke, wieloletnią księgową Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
 
Odeszła Eliza Grabowska - Sznajder ps. "Ada" Drukuj Email
06.11.2018.
28 października 2018 r. odeszła na wieczną wartę
st. sierż. Eliza Grabowska - Sznajder ps. "Ada"
pielęgniarka, absolwentka Szkoły PCK w Warszawie
członkini AK- Kobiecego Patrolu Minerek.
Odznaczona: Krzyżem Walecznych, Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Powstańczym.
Pożegnamy Ją 9 listopada br.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. Karola Boromeusza
na Starych Powązkach o godz.12.00
Pozostanie w naszej pamięci z wdzięcznością za obronę Kraju byśmy my mogli cieszyć się wolnością.
 
Żegnamy Urszulę Krzyżanowską - Łagowską Drukuj Email
22.08.2018.
Z ogromnym poczuciem straty żegnamy

śp. Urszulę Krzyżanowską - Łagowską
która odeszła od nas 11 sierpnia 2018r.Dr n. hum., pielęgniarka, absolwentka Wydziału Prawa Administracji UW, pedagog, wieloletnia, aktywna członkini Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. W latach 1983 - 1990 (dwie kadencje) wchodziła w skład prezydium ZG PTP. W 1985 r. wygrała konkurs ICN/3M . Otrzymała stypendium, dzięki któremu w kilku krajach mogła prześledzić struktury i sposób działania organizacji pielęgniarek i położnych Powróciła z projektem powołania samorządu pielęgniarek i położnych. Była jedną z głównych budowniczych struktur samorządu, pierwszą jego prezes, współautorką ustawy o samorządzie i ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej. Z ogromnym zapałem walczyła o samodzielność i prestiż tych profesji. Nie bała się podejmować trudnych i ryzykownych decyzji. Do końca życia zatroskana o możliwości rozwiązywania problemów pielęgniarek i położnych. Utrzymywała kontakt z przedstawicielkami PTP, często korzystała ze zbiorów Centralnego Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego czemu dala wyraz w książce traktującej o idei samorządności. Urszula Krzyżanowska Łagowska miała wiele talentów, pozostawiła tomiki wierszy swojego autorstwa: „Wyrazić siebie” (1993) i „Pobądź ze mną” (1995), oraz liczne publikacje książkowe : m.in. „Organizacja opieki pielęgniarskiej w Polsce na tle porównawczym” (1991), „Znać swój los” (1994), „Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim”(2005), „Idea samorządności – wspomnienia, rozmowy, fakty” (2011).

Ceniła wewnętrzną harmonię, akceptację siebie i swojego losu. Określała siebie jak osobę spełnioną. Zegnamy ją wspólnie z całym środowiskiem zawodowym pielęgniarek z wielkim smutkiem i zadumą.
 
Odeszła śp. Stefania Zofia Hoch Drukuj Email
06.11.2017.

Z ogromnym poczuciem straty żegnamy

śp. Stefanię Zofię Hochzasłużoną dla kraju i środowiska zawodowego
pielęgniarkę i położną, pedagoga
odznaczoną Medalem im. Florence Nightingale
członkinię Armii Krajowej, odznaczoną Krzyżem Powstańczym,
jeńca obozu w Zeithain. Pielęgniarkę i położną w szpitalu obozowym,
konsultantkę i eksperta WHO w Afryce: w Senegalu, Zairze i Kamerunie.

Wieloletnią przewodniczącą Koła Absolwentek WSP,
współautorkę monografii Szkoły „Pochylone nad człowiekiem”

Wspaniałego Człowieka, Koleżankę zawsze pogodną i gotową do pomocy.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 8 listopada o godz.13.00 w kościele św. Jakuba przy pl. Narutowicza po czym zostanie odprowadzona do grobu rodzinnego na Starych Powązkach kw.240.

Prezes i Zarząd Główny PTP
Główna Komisja Historyczna przy ZG PTP

 
Wyrazy współczucia Drukuj Email
04.04.2017.

Pani Prezes
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
dr Grażynie Wójcik

Serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci
MAMY

składają koleżanki
z Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

 
Wyrazy współczucia Drukuj Email
04.04.2017.

dr Grażynie Wójcik
Prezesowi ZG PTP
serdeczne myśli i zapewnienie
o bliskości w trudnych chwilach
po odejściu Mamy

składają koleżanki
z Głównej Komisji Historycznej
przy ZG PTP

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w kościele św. Łukasza w Drzewicy
w dniu 6 kwietnia 2017 o godz.11.30

 
Wyrazy współczucia Drukuj Email
09.07.2016.
Pani Dorocie Flis
Przewodniczącej Z. O. w Lublinie
naszej kochanej koleżance
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci
męża
składa ZG PTP
 
Wyrazy współczucia Drukuj Email
07.07.2016.
prof. dr hab. Marii Kózce
Serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci
MAMY
składa ZG
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego