Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Bezpieczny pacjent
Testy na HIV dla bezpiecznej pracy Drukuj Email
02.07.2010.

- "Zrób test na HIV, i Ty możesz być nieświadomie zakażona HIV"

Razem w Krajowym Centrum ds AIDS zapraszamy do podejmowania świadomych działań dla zdrowia i dlatego zachęcamy do badań w kierunku HBS, HIV.  

Czytaj
 
Transgraniczna opieka zdrowotna Drukuj Email
09.06.2010.

Prawa pacjenta w Dyrektywie dotyczącej transgranicznej opieki zdrowotnej


8 czerwca, unijni ministrowie zdrowia i spraw społecznych osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie zmiany dyrektywy w sprawie praw pacjenta w Transgranicznej opiece zdrowotnej, które zostało przedstawione ppodczas hiszpańskiego prezydencji UE.

Większość państw członkowskich było generalnie zadowolona z nowego projektu dyrektywy.  

Nierozwiązane problemy do rozwiązania za szwedzkiej prezydencji dotyczyły w szczególności: definicji ubezpieczenia państwa członkowskiego  w odniesieniu do emerytów i rencistów
mieszkających za granicą, zwrotu kosztów i uprzedniej zgody w odniesieniu do pozaumownej ochrony zdrowia, a tekst w sprawie e-zdrowia. 

Proponowana dyrektywa miała również na celu uzupełnienie przepisów istniejących już w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Niemniej jednak delegacje z Polski, Słowacji i Portugalii podkreślały, że nie poprą dyrektywy w
jego obecnym kształcie, ze względu na włączenie pozaumownych służby zdrowia. 

 

Polska zaproponowała zmiany do Artykuł 8 i Rumunia podkreślia, że powstrzyma się od głosu, jeśli proponowane poprawki nie zostaną uwzględnione.
 

Prezydencja stwierdziła, że istnieje szerokie poparcie polityczne dla projektu dyrektywy i że nie uważa się za konieczne, by otworzyć debatę dotyczącą proponowanych poprawek.
Artykuł 9.4.e określa, że jedną z podstaw odmowy uprzedniej zgody ze względu na opłatę za usługi w przypadku braku standardów zapewnienia jakości opieki, jeśli jest "to opieka zdrowotna udzielana przez świadczeniodawców opieki zdrowotnej, która budzi poważne niezadowolenie, konkretnie w związku z brakiem poszanowania standardów i wytycznych w zakresie jakości opieki i bezpieczeństwa pacjenta, w tym przepisów dotyczących nadzoru, czy też standardów i wytycznych ... "
Wiele delegacji również wspominało, że dyrektywa musi być przetłumaczona na  prosty dla pacjentów język, a  wytyczne należy opracować tak, by pacjenci jasno znali zasady i usługi dotyczące na przykład tego, jak będa refundowane koszty, zanim podejmą decyzję o poszukiwaniu opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim.
Delegacja belgijska zapewniła, że podczas ich prezydencji będą starali się zapewnić, by drugie czytanie projektu dyrektywy w Parlamencie Europejskim odzwierciedlało polityczną
zgodę EPSCO (Komisji Zatrudnienia, Spraw Społecznych  i Równości Szans(. Po weryfikacji prawno-lingwistycznej tekstu, projekt dyrektywy zostanie przesłany Parlamentowi Europejskiemu do drugiego czytania, które mogą się odbyć do grudnia 2010.

 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie działań wspólnotowych dotyczących świadczenia transgranicznej opieki zdrowotnej

 

Transgraniczne świadczenie usług w UE

 

zobacz też...

 

 

PTP 2010

 
Dyrektywa chroniąca pielęgniarki przed zranieniami - opublikowana 01.06.2010 r. Drukuj Email
01.06.2010.

Dyrektywa 2010/32/EU - zobacz...

 

Zobacz także...

Czytaj
 
Przyjazne Środowisko Pracy - Bezpieczna Pielęgniarka = Bezpieczny Pacjent Drukuj Email
29.03.2010.
Czytaj
 
Europa bez zranień igłą! Drukuj Email
28.01.2010.

Jak się sami możemy się chronić?

- korzystać z bezpiecznego sprzętu np.

zobacz broszurę informacyjną obok:http://www.ptp.na1.pl/images/banners/ig%B3y%20bezpieczne.jpg 

Jak sie chronić ? - używać zabezpieczeń takich jak np.: rękawiczki, bezpieczne igły, stosowanie pojemników na zużyty sprzęt ostry, buty z zakrytymi palcami nie chwytać igieł celem nakładania zatyczek, nie zostawiać zużytych igieł w materiale potencjalnie zakaźnym (biologicznym), segregować śmieci.

 

PAMIĘTAJ!

Każdy pacjent jest potencjalnym źródłem zakażenia!

 

Koszty nie stosowania zabezpieczeń to przede wszystkim koszty zdrowotne związane z zakażeniami w tym przede wszystkim WZW, ale i co raz częściej HIV...

 

Czytaj
 
Projekt Bezpieczny Personel = Bezpieczny Pacjent Drukuj Email
15.12.2008.
Czytaj
 
Dyrektywa 2000/54/WE Drukuj Email
05.02.2008.

Do pobrania dyrektywa w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie
czynników biologicznych w miejscu pracy
oraz prezentacja multimedialna nt. zawodowej ekzpozycji na czynniki biologiczne i ochrony narażonych pracowników .