Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Leonardo da Vinci
Dokument końcowy projektu - Concept Paper Drukuj Email
16.10.2014.

The primary goal of this project was to establish partnership network consisting of 7 partners from the health sector representing university, teaching hospital, medical technologies producers, nurses associations and postgraduate institute. The partnership cooperated on developing and disseminating thematically focused concept paper on the topic Innovation in education and training for medical staff and incorporated in the paper information from and implications for sectors, vocational educati on and training and world of work. The concept paper help to define necessary activities and stakeholders needed to systematically establish approach towards identification, analysis and integration of innovations into the vocational education and training for medical staff - nurses. The Partnership encouraged cooperation between the world of education, training and work. All partners are top leaders in their sector and rank among the best institutions not only in their country but in the whole Europe and h ave proved as innovators in their previous activities.

Zobacz cały dokument

 
Poprawa innowacyjności w edukacji i szkoleniach personelu medycznego w Europie Drukuj Email
16.07.2014.

INFORMACJA PRASOWA 6 czerwca 2014

Image Image

LdVW dniach 5-6 czerwca w Pradze odbyło się piąte, ostatnie już spotkanie partnerów projektu Leonardo da Vinci „Poprawa innowacyjności w edukacji i szkoleniach personelu medycznego w Europie”

Partnerzy projektu międzynarodowej mobilności Leonardo da Vinci spotkali się w Pradze, na ostatnim spotkaniu projektowym, w celu poddania analizie tego, co udało się w ramach projektu wypracować, a w szczególności przedyskutowania współpracy między osobami i instytucjami zaangażowanymi w projekt.

Pierwszy dzień spotkania poświęcono omówieniu mocnych i słabych stron komunikacji w zespole partnerów projektu, jak również zaplanowaniu możliwości dalszej współpracy.

W drugim dniu spotkania zaprezentowano kilka ciekawych wykładów. M.in. Rene Balnus z Uniwersytetu Karolinska przedstawił ideę kształcenia praktycznego w wielodyscyplinarnym zespole studentów w prawdziwych warunkach klinicznych. Taki system edukacji pozwala na kształtowanie nie tylko umiejętności praktycznych wymaganych w swoim zawodzie, ale także uczy współpracy w zespole i zrozumienia dla kompetencji i możliwości w ramach poszczególnych profesji medycznych. Drugi wykład pań: Jolanta Toliusiene i Jurate Macijauskien, dotyczył sytuacji pielęgniarek na Litwie oraz litewskiego systemu edukacji pielęgniarskiej. Dodatkową atrakcją tego dnia była wizyta w Wojskowym Szpitalu w Pradze, w którym można było zobaczyć centrum symulacji medycznej oraz ośrodek leczenia żołnierzy wracających z misji z zespołem tzw. syndromu pourazowego.

Najważniejsza część spotkania poświęcona była jednak omówieniu zaawansowania prac projektowych, szczególnie dokumentu końcowego oraz możliwości jego upowszechnienia w krajach partnerskich. Przedyskutowano również kwestie formalne i finansowe związane z zakończeniem projektu i złożeniem końcowego raportu. Projekt trwa 2 lata i kończy się z dniem ostatniego lipca 2014 roku.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie podczas spotkania reprezentowały dr Grażyna Wójcik – Prezes ZG PTP, mgr Katarzyna Trzpiel - przewodnicząca mazowieckiego oddziału PTP, członek ZG PTP oraz mgr Aneta Trzcińska z oddziału PTP w Katowicach.

 
Spotkanie projektowe LdV w Krakowie Drukuj Email
08.04.2014.

INFORMACJA PRASOWA 14 lutego 2014

Image Image

W Krakowie odbyło się czwarte spotkanie partnerów projektu Leonardo da Vinci „Poprawa innowacyjności w edukacji i szkoleniach personelu medycznego w Europie”

Już po raz czwarty spotkali się partnerzy projektu międzynarodowej mobilności Leonardo da Vinci w celu przedyskutowania kwestii innowacji w edukacji i szkoleniach personelu medycznego.
Spotkanie odbyło się w Krakowie, na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzięki uprzejmości władz Wydziału: Pana Dziekana profesora Tomasza Brzostka oraz Pani Prodziekan dr hab. Marii Kózki.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem Pani dr hab. Marii Kózki na temat Metody oceny kompetencji zawodowych pielęgniarek w procesie edukacji i w praktyce. Następnie uczestnicy projektu mięli możliwość zapoznania się z formami i metodami nauczania podstawowych umiejętności pielęgniarskich w warunkach symulowanych – w pracowni umiejętności pielęgniarskich.

W drugiej części spotkania partnerzy projektu zwiedzili Muzeum Pielęgniarstwa (Salonik) przy Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa oraz Oddział Intensywnej Terapii w Szpitalu Uniwersyteckim.
Spotkanie zakończyło się dyskusją nad kolejnymi etapami pracy w projekcie oraz możliwościami przyszłej współpracy między partnerami w ramach kolejnych inicjatyw projektowych.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie podczas spotkania reprezentowała dr Beata Dobrowolska, członek ZG PTP oraz mgr Katarzyna Trzpiel, przewodnicząca Oddziału Mazowieckiego PTP. Kolejne, ostatnie spotkanie grupy projektowej zostało zaplanowane w maju 2014 roku w Pradze.

 
Trzecie spotkanie w Paryżu - Projekt LdV Drukuj Email
18.11.2013.

INFORMACJA PRASOWA 20 Pażdziernika 2013

Image Image

W Paryżu odbyło się trzecie spotkanie partnerów projektu Leonardo da Vinci „Poprawa innowacyjności w edukacji
i szkoleniach personelu medycznego
 w Europie”

Już po raz trzeci spotkali się partnerzy projektu międzynarodowej mobilności Leonardo da Vinci w celu przedyskutowania kwestii innowacji w edukacji i szkoleniach personelu medycznego. Wyniki prac nad tym zagadnieniem znajdą się w dokumencie, który stanowić będzie efekt końcowy projektu.

Czytaj
 
Projekt Leonardo da Vinci 2012-2014 Drukuj Email
17.06.2013.

Image Image

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie uczestniczy w projekcie partnerskim w ramach projektu Leonardo da Vinci

Tytuł projektu:
Poprawa innowacyjności w edukacji i szkoleniach personelu medycznego w Europie (
Enhancing innovation in education and training for medical staff in Europe)

Program: Lifelong Learning Programme / Leonardo da Vinci leonardo

Czas trwania: 1.08. 2012 – 31.07. 2014 (24 miesiące)
Koordynatorem projektu jest Czeska firma LINET, która specjalizuje się w medycznych technologiach.
W projekcie uczestniczą: LINET – Czechy; Czeskie Towarzystwo Pielęgniarskie; Szpital Uniwersytecki Karolinska – Szwecja; LINET – Francja; LINET – Szwecja; Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oraz Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.

Czytaj
 
INFORMACJA PRASOWA - 21 marzec 2013 Drukuj Email
21.05.2013.

INFORMACJA PRASOWA 21 marca 2013

Image Image

Symulacja umiejętności klinicznych poprawia efektywność kształcenia pracowników opieki zdrowotnej

Projekt międzynarodowej mobilności, którego celem jest innowacyjność w sposobie kształcenia ustawicznego pielęgniarek, otrzymał duży zastrzyk inspiracji podczas ostatniego spotkania międzynarodowej grupy roboczej skupiającej się na praktycznej nauce umiejętności klinicznych, które odbyło się w wyjątkowym centrum szkolenia w Karolinska University Hospital w Szwecji. Wizyta umożliwiła zespołowi zdobycie informacji o jednym z aktualnych trendów w obecnym edukacji zawodów medycznych - praktykowanie umiejętności wykorzystujących realistyczne symulacje indywidualnych działań związanych ze świadczeniem opieki zdrowotnej.
Według doświadczenia jednego z największych szpitali uniwersyteckich, nauczanie opierające się na symulacji rzeczywistych sytuacji opłaca z kilku względów. "Pozytywny wpływ tej koncepcji praktycznego nauczania może być dostrzegany w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów, gdyż istnieje znaczne zmniejszenie ryzyka niekorzystnego zdarzenia spowodowanego przez mniej doświadczony personel. Zmniejszenie ryzyka błędu dzięki praktykowaniu umiejętności w warunkach symulacji redukuje zbędne koszty finansowe. Symulacja poprawia pewność siebie młodych pracowników służby zdrowia i pomaga im uwierzyć we własne możliwości, kiedy świadczą opiekę w rzeczywistych warunkach klinicznych" powiedziała Pavlína Horová, dyrektor marketingu firmy LINET i koordynator projektu.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość zobaczenia, że nauczanie odbywa się w realistycznych „kopiach” sal szpitalnych, sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej itd. Realny sprzęt oraz fantomy zostały przygotowane zgodnie z potrzebami nauczycieli Centrum Symulacji oraz korzystających z nich studentów różnych kierunków medycznych, jak również już wykwalifikowanych pracowników, którzy także odświeżają swoje umiejętności ucząc się w Centrum.
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie podczas spotkania reprezentowała dr Beata Dobrowolska, członek ZG PTP. Projekt partnerski w ramach projektów Leonardo da Vinci jest realizowany pod kierunkiem czeskiej firmy LINET. Pierwsze spotkanie partnerów projektu odbyło się w Czechach (Slany) 25.10.2012 roku. Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 18 października 2013 i odbędzie się we Francji w siedzibie firmy LINET France.

 
Poprawa innowacyjności w edukacji i szkoleniach personelu medycznego w Europie Drukuj Email
24.09.2012.

Image Image

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie uczestniczy w projekcie partnerskim w ramach projektu Leonardo da Vinci.

 

Tytuł projektu: Poprawa innowacyjności w edukacji i szkoleniach personelu medycznego w Europie

 

Czas trwania projektu: 1.08.2012 – 31.07.2014

 

ludzieKoordynatorem projektu jest Czeska firma LINET, która specjalizuje się w medycznych technologiach.

 

W projekcie uczestniczą: LINET – Czechy; Czeskie Towarzystwo Pielęgniarskie; Szpital Uniwersytecki Karolinska – Szwecja; LINET – Francja; LINET – Szwecja; Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oraz Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.

 

W ramach projektu odbędzie się 5 spotkań w krajach partnerskich, których celem będzie wypracowanie dokumentu na temat innowacji w zakresie kształcenia personelu medycznego. Partnerzy projektu reprezentują zarówno instytucje kształcące pielęgniarki na poziomie dyplomowym i podyplomowym, instytucje związane z rynkiem nowych technologii medycznych, stowarzyszenia pielęgniarskie oraz przedstawicieli pielęgniarek pracujących. Dobór partnerów pomoże określić niezbędne działania potrzebne do identyfikacji i wprowadzenia innowacyjnych technologii do kształcenia zawodowego pielęgniarek.

 

Koordynatorem projektu z ramienia ZG PTP jest Beata Dobrowolska, PTP w projekcie reprezentuje również Katarzyna Trzpiel z Oddziału Mazowieckiego.

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

 

Warszawa 24 września 2012r.