Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Informacje
Patronaty i Rekomendacje Drukuj Email
26.07.2013.


PATRONATY Towarzystwa  - Wniosek


Rekomendacje  

Regulamin przyznawania Rekomendacji przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie [POBIERZ]


1. Postanowienia ogólne

  1. Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego jest wyróżnieniem potwierdzającym wysoki poziom merytoryczny i jakościowy produktu/usługi/przedsięwzięcia, który jest rekomendowany.
  2. Wydawanie rekomendacji jest formą realizacji statutowych zadań PTP, dotyczących wspierania zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek i położnych, studentów pielęgniarstwa w zakresie działalności na rzecz pielęgniarstwa.
  3. Rekomendacje wydawane są firmom zarejestrowanym i prowadzącym działalność w Rzeczypospolitej, na ich wniosek.
  4. Znaki rekomendacyjne według wzoru podanego w zał. nr 1 zgodnie z zakresem rekomendacji, mogą być umieszczane na dokumentacji technicznej, materiałach informacyjnych i reklamowych, drukach firmowych rekomendowanych firm, a także na produkcie rekomendowanym.
  5. Informacje o wydawanych rekomendacjach podawane są w publikatorach PTP oraz na stronach internetowych PTP.
  6. PTP nie ponosi odpowiedzialności wobec stron trzecich ze ewentualne szkody i straty powstałe wskutek nieprawidłowego postępowania rekomendowanej firmy.

Czytaj
 
krewniacy.pl Drukuj Email
05.02.2012.
Zapraszamy do włączenia się do akcji http://krewniacy.com.pl/
 
godziwe emerytury dla pielęgniarek_ang Drukuj Email
13.01.2012.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją w j. angielskim

 
kup Florencję i pomóż osieroconym dzieciom pielęgniarek Drukuj Email
11.01.2012.

GCEF_LOGO_Teddy_Bear_smallKup "Florencję" i pomóż osieroconym dzieciom pielęgniarek ... 
Nagroda za projekt dla pielęgniarek Drukuj Email
19.12.2011.

Lider Roku 2011 w Ochronie Zdrowia – Działalność Edukacyjno-Szkoleniowa: Szkoła Edukacji Diabetologicznej – SEDNO 

Od 90 lat nasza firma zajmuje się programami polepszającymi życie pacjentów. Będziemy kontynuować tą misję - mówiła Iwona Baran odbierając nagrodę.

To ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do pielęgniarek i położnych, które w swojej pracy stykają się z chorymi na cukrzycę i doskonale rozumieją potrzebę takiego przygotowania pacjentów, by jak najlepiej radzili sobie z codziennymi problemami związanymi z chorobą.

Szkoła powstała w 1995 roku i w ciągu 16 lat działalności umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych już ponad 6500 pielęgniarek i położnych. W ramach projektu na terenie całego kraju organizowane są szkolenia naukowo-warsztatowe, konferencje oraz kursy przygotowawcze do egzaminu specjalizacyjnego z diabetologii. Zakres tematyczny prowadzonych zajęć obejmuje zarówno wiedzę diabetologiczną, jak i pedagogikę, metodologię nauczania oraz psychologię. 

Szkolenia przygotowujące pielęgniarki i położne do sprawowania kompleksowej opieki nad chorymi z cukrzycą, a także do pełnienia przez nie funkcji edukatorów pacjentów i ich rodzin są skutecznym sposobem na osiągnięcie strategicznego celu, jakim jest powstrzymanie epidemii cukrzycy w Polsce.

więcej ...

Czytaj
 
Kształcenie Kliniczne Pielęgniarek w Europie Drukuj Email
14.12.2011.

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji:

 

Kształcenie Kliniczne Pielęgniarek w Europie

- Organizacja, Innowacje, Wyzwania

 

która odbędzie się

12-14 września w Lublinie

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA [POBIERZ]

PROGRAM KONFERENCJI [POBIERZ]

 
Promieniowanie - projekt UE Drukuj Email
10.09.2011.

 Głównym celem projektu MEDRAPET jest określenie potrzeb w zakresie szkoleń ochrony przed promieniowaniem.

 

Zintegrowane podejście do edukacji i szkoleń  z wykorzystaniem wysokiej jakości programów szkoleniowych zharmonizowanych na szczeblu UE jest niezbędnym warunkiem do zapewnienia ochrony przed promieniowaniem i do wdrażania programów optymalizacji leczenia.

 

Istotne jest, aby wszystkim zainteresowanym stronom zapewnić odpowiednią edukację i szkolenia w miejscu pracy w zakresie ochrony przed promieniowaniem, w szczególności w zakresie ekspozycji w odniesieniu do nowych technologii i skomplikowanych procedur medycznych, które zostały opracowane w ostatnich latach i które  w szybkim tempie zostały wprowadzone do praktyki klinicznej.

 

Wyniki projektu MEDRAPET będą podstawą do zmiany Wytycznych dla szkoleń w zakresie ochrony radiologicznej.

 

Więcej http://www.medrapet.eu/

 

MEDRAPET jest wspierany finansowo przez Komisję Europejską. 

 

 flagge_farbig_web.jpg

W Polsce prawne rozwiązania znajdują się w art.11 Ustawy „Prawo atomowe” z dnia 29 listopada 2000 r.– (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 z późn. zm.)  

 
Patronat nad Szkołą Edukacji Diabetologicznej Novo Nordisk SEDNO dla piele(gniarek i połoznych Drukuj Email
13.04.2011.

Zapraszamy do zapoznania się z listem nad objęciem przez PTP patronatu nad Szkołą Edukacji Diabetologicznej Novo Nordisk SEDNO dla pielęgniarek i położnych [POBIERZ]

więcej informacji

 
Hymn Pielęgniarski - Rekomendacja Drukuj Email
06.04.2011.
Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacją Hymnu Pielęgniarskiego [POBIERZ]
 
Patronat nad Konferencją Naukowo-Szkoleniową w Szczecinie Drukuj Email
23.03.2011.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie ma przyjemność objąć patronatem konferencję naukowo-szkoleniową pt.

Innowacje w Edukacji i Praktyce Pielęgniarki Bloku Operacyjnego – dzielmy się doświadczeniem

która odbędzie się w Szczecinie, w dniu 8 kwietnia 2011 roku [POBIERZ]

 
Fundacja MANKO - Nie pal przy dziecku Drukuj Email
10.03.2011.
Patronat nad Projektem MANKO - Nie pal przy dziecku [POBIERZ]