Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Publikacje
Hasło ICN na 2019 rok Drukuj Email
29.04.2019.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie przedstawia polską wersję hasła ICN na 2019:

2019 Głos Pielęgniarek – zdrowie dla wszystkich.

Materiał źródłowy opracowany przez ICN na MDP 2019 znajduje się na stronie:

https://www.icn.ch/what-we-do/campaigns/international-nurses-day

 
Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian, kluczowymi zasobami na rzecz zdrowia Drukuj Email
26.09.2014.

maj 2014

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Rośnie przekonanie, że dostateczna liczba właściwie wyszkolonych i odpowiednio zmotywowanych pracowników opieki zdrowotnej jest niezbędna dla zdrowia ludności świata. Bez zagwarantowania wystarczającej liczby odpowiednio wyszkolonych pielęgniarek, nie jest możliwe zapewnienie równego dostępu do niezbędnych i charakteryzujących się dobrą jakością usług medycznych. Dlatego właśnie Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) wybrała jako temat przewodni roku 2014 skupienie się na kadrze pielęgniarskiej jako na kluczowym zasobie.

Na pielęgniarkach, które stanowią największą grupę wśród pracowników opieki zdrowotnej i są najbliższymi oraz niejednokrotnie jedynymi dostępnymi dla ludności pracownikami opieki zdrowotnej, spoczywa wielka odpowiedzialność związana z poprawą stanu zdrowia populacji, jak również wsparciem realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

Niniejsza publikacja opracowana z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek jest niezbędnym narzędziem pozwalającym spojrzeć na rynek pracy w opiece zdrowotnej z szerszej perspektywy: na dysproporcje między podażą a popytem pracowników opieki zdrowotnej, skutki kryzysu finansowego, migrację i długość życia zawodowego pielęgniarek. Zwraca także uwagę na znaczenie planowania zatrudnienia oraz na jego związek z bezpieczeństwem pacjentów; na sposób określenia obciążenia pracą pielęgniarki oraz zaplanowania bezpiecznej obsady stanowisk. Na zmianę sposobu pracy pielęgniarek mają także wpływ zmieniający się zakres obowiązków zawodowych oraz nowoczesne technologie.

Jest oczywistym, że w wielu krajach, w których występuje niedobór pielęgniarek, proste zwiększenie liczby pielęgniarek nie stanowi rozwiązania, że dla poprawy bezpieczeństwa pacjenta oraz polepszenia jakości świadczonej opieki medycznej kluczowym element jest poprawa środowiska pracy. Dzięki niniejszej publikacji mamy nadzieję zainspirować pielęgniarki do „zmiany obrazu” i do pokazania rządom, pracodawcom oraz społeczeństwu, że pielęgniarki są kluczowym zasobem dla zdrowia. Konieczne jest, żeby pielęgniarki i światowi liderzy przyjrzeli się na kadrze pielęgniarskiej w aspekcie globalnym i potraktowali tę kadrę jako kluczowy priorytet niezbędny do zagwarantowania lepszego zdrowia dla wszystkich.

Z poważaniem,
Judith Shamian David C. Benton
Prezydent Dyrektor Generalny

Zobacz cały dokument
 
Historia Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek Drukuj Email
17.03.2012.
Zapraszamy do zapoznania się z historią Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek [POBIERZ]
 
Wdrażanie przepisywania leków przez pielęgniarki Drukuj Email
08.03.2012.

http://www.ptp.na1.pl/images/banners/leki.png 

WDRAŻANIE UPRAWNIEŃ  DO PRZEPISYWANIA LEKÓW

PRZEZ PIELĘGNIARKI

Uaktualniony przegląd praktyki przepisywania leków przez pielęgniarki na świecie

(Implementing Nurse Prescribing. An updated Review of Current Practice Internationally)

Jane Ball

na zlecenie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 2011

 

 

 

1. WDRAŻANIE UPRAWNIEŃ  DO PRZEPISYWANIA LEKÓW PRZEZ PIELĘGNIARKI (ICN 2009/PTP 2011) wersja PL 
2. Listy poparcia dla inicjatywy wdrażania wypisywania recept w Polsce

3. Materiały pomocnicze do wdrażania wypisywania recept w praktyce - Irlandia 

 
50 lat współpracy PTP z ICN (1925/1961-2011) Drukuj Email
08.09.2010.

 

50 lat współpracy

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego z Międzynarodową Radą Pielęgniarek (ICN)  

http://www.ptp.na1.pl/images/banners/certyfikat%20icn_ptp.jpg