Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Pielęgniarka Roku
Bogusława Fąfara Drukuj Email
Piel Roku
20.03.2015.
Bogusława Fąfara

Finalistka II etapu Konkursu Pielęgniarka Roku 2014 Oddziału PTP w Kielcach

W tym roku po raz pierwszy uczestniczyłam w konkursie „ Pielęgniarka Roku 2014”. Jestem pielęgniarką od 29 lat. W 1986 roku ukończyłam Medyczne Studium Zawodowe w Skarżysku Kamiennej. Od początku chciałam pracować z dziećmi, nawet egzamin dyplomowy zdawałam na Oddziale Dziecięcym. Rozpoczęłam pracę w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach, gdzie pracuję do chwili obecnej. Początkowo na Oddziale Zakaźnym a od 1992 roku w nowo powstałym wówczas Oddziale Endokrynologiczno – Diabetologicznym. Przez cały okres pracy zawodowej uczestniczyłam w wielu konferencjach i szkoleniach na temat diabetologii i pediatrii. Podnosząc swoje kwalifikacje i zdobywając wiedzę staram się ją wykorzystywać w pracy oraz przekazywać młodszemu pokoleniu, ponieważ prowadzę zajęcia praktyczne ze studentami z pielęgniarstwa pediatrycznego. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej z zakresu Pedagogiki Medycznej – Opieka Paliatywna oraz uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. Obecnie jestem studentką II roku studiów magisterskich Pielęgniarstwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Lubię swoją pracę, lubię dzieci, staram się sumiennie wykonywać powierzone mi obowiązki. Wolny czas najchętniej spędzam na wsi na działce.

 
Bożena Borkowska Drukuj Email
Piel Roku
20.03.2015.
Bożena Borkowska

Finalistka II etapu Konkursu Pielęgniarka Roku 2014 Oddziału PTP w Szczecinie

Mam 43 lata. Na stałe mieszkam w Chojnie, a czasowo w Szczecinie. Mam wspaniałą rodzinę, na którą mogę zawsze liczyć, nawet w najtrudniejszych chwilach. Moje skarby to córka Ania – 21 letnia studentka na Wydziale Technologii Żywności i Żywienia Człowieka i Jej córeczka, a moja wnusia – Zosia, dwuletnia „księżniczka”.

Dyplom pielęgniarki uzyskałam w 1992 r. w Medycznym Studium Zawodowym w Szczecinie. Jednak nie podjęłam pracy w wyuczonym zawodzie. Zajęłam się działalnością handlową. Tak było do 2008 r. gdy zdecydowałam się wrócić do zawodu. Po odbyciu kursu przypominającego od 1 lipca 2008 r. pracuję na warunkach umowy cywilno – prawnej, jako pielęgniarka na Oddziale Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie. W międzyczasie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym uzyskałam licencjat w dziedzinie pielęgniarstwa, a następnie magistra pielęgniarstwa. Praca magisterska, była ściśle związana z moją codzienną pracą o temacie „Jakość życia pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit”. Obecnie uczestniczę w specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego. Egzamin końcowy zaplanowano na jesień tego roku. Przez prawie rok pracowałam dodatkowo w Domu Seniora w okolicach Szczecina. Teraz moja dodatkowa praca, to praca pielęgniarki w domowej opiece długoterminowej.

Pielęgniarstwo to moje powołanie, pasja, zawód, źródło dochodu. Wszystkiego po trochę. Jest to na pewno ciężka fizyczna praca. Jednak potrzeba dużej wiedzy, by ją właściwie wykonywać. Więc zgłębiam tę wiedzę. Robię wiele, by pracę swoją wykonywać jak najlepiej, podnosząc swoją wiedzę i umiejętności. A to wszystko po to, by móc pomagać, ratować życie, wspierać zdrowie. Bezpośredni kontakt z chorymi, kontakt ze starymi ludźmi budzi wiele refleksji i przemyśleń. A kluczowe jest to, jak dobrze przeżyć dane mi życie… Myślę, że najistotniejsze jest to, że ja po prostu lubię swoją pracę, lubię to co robię. A żeby być pielęgniarką trzeba kochać ludzi, kochać życie i widzieć sens w tym co się robi.

Wolny czas to radość bycia z rodziną. A gdy jest możliwość to lubię słuchać muzyki, sięgam po dobrą książkę. Na robótki ręczne niestety brakuje czasu. Lubię morze, spacery, spokój i wesołą zabawę też.

 
Danuta Talowska Drukuj Email
Piel Roku
20.03.2015.
Danuta Talowska

Finalistka II etapu Konkursu Pielęgniarka Roku 2014 Oddziału PTP w Lublinie

Dnia 27 lutego 2015 r. zajęłam I miejsce w konkursie „Pielęgniarka Roku 2014” na szczeblu wojewódzkim w Lublinie. Był to mój drugi udział w tym konkursie. Po raz pierwszy wystartowałam w roku ubiegłym, ale nie zajęłam punktowanego miejsca. Sukces w konkursie w roku bieżącym zbiegł się dla mnie z jubileuszem XXX – lecia pracy zawodowej, chociaż pielęgniarką zostałam przez przypadek. Po zdaniu matury w rodzinnym mieście Jaworznie wybrałam Medyczne Studium Zawodowe w Katowicach aby wypełnić czymś 2 lata, po których dopiero mogłam przyjechać do Lublina na wymarzone studia – teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po 5-letnich studiach na KUL-u podjęłam pracę pielęgniarki właściwie po to aby nie utracić prawa wykonywania zawodu. Okazało się jednak że w pielęgniarstwie jest jak najbardziej miejsce na wykorzystanie całej wiedzy, którą do tej pory zdobyłam; że to jest zawód w którym się realizuję i który przynosi mi prawdziwą satysfakcję.

Od 1985 roku jestem związana z tym samym zakładem pracy - Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 4 w Lublinie. Zaczynałam pracę w Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy, a w 1990 r. podjęłam pracę w Klinice Anestezjologii – w której pracuję do dzisiaj. W 2014 r. uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki.

Poza sprawami ściśle zawodowymi włączam się w działalność społeczną i związkową oraz jestem członkiem Rady Pracowników w SPSK4.

 
Krystyna Minkiewicz Drukuj Email
Piel Roku
20.03.2015.
Krystyna Minkiewicz

Finalistka II etapu Konkursu Pielęgniarka Roku 2014 Oddziału PTP we Wrocławiu

Moje życie związane było z miastem Oleśnica, gdzie ukończyłam Liceum Medyczne im. A. Cieszyńskiego w roku 1986. Ścieżki życia zaprowadziły mnie do Wrocławia, w którym do dzisiaj mieszkam i pracuję.

W roku 2014 r. ukończyłam studia licencjackie w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu na Wydziale Profilaktyki i Zdrowia uzyskując tytuł licencjata pielęgniarstwa, a w 2011 r. uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego. W kolejnych okresach życia zawodowego uczestniczyłam w wielu kursach specjalistycznych, konferencjach i szkoleniach o tematyce pielęgniarskiej i medycznej. Od 1986 r. pracuję w oddziale Endokrynologii Dziecięcej, który po przeobrażeniach administracyjnych był w strukturze organizacyjnej PSK nr 4, DSK 4, ASK, a obecnie w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 we Wrocławiu.

Bardzo lubię swoją pracę, zawsze staram się angażować sumiennie i odpowiedzialnie we wszystko, co robię. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje, uzupełniając wiedzę i przekazując ją koleżankom i młodszemu pokoleniu. Moim zainteresowaniem na zawsze pozostanie literatura medyczna. Prywatnie ważna jest dla mnie rodzina, a szczególnie dorastająca już córka.

 
Izabela Kapica Drukuj Email
Piel Roku
20.03.2015.
Izabela Kapica

Finalistka II etapu Konkursu Pielęgniarka Roku 2014 Oddziału PTP w Białymstoku

Mam 46 lat, mieszkam w rodzinnym mieście Mońki, małej miejscowości na Podlasiu, niedaleko Białegostoku. Od dwudziestu lat jestem szczęśliwą mężatką i mamą dwudziestoletniej Julii, obecnie studentki drugiego roku architektury.

W 1990 roku otrzymałam tytuł pielęgniarki dyplomowanej w Zespole Szkół Medycznych w Gdańsku, przy ulicy Karola Marksa. Pracę zawodową rozpoczęłam w marcu 1991 jako pielęgniarka w żłobku w Mońkach, a następnie od lipca 1993 rok do marca 2009 roku pracowałam jako pielęgniarka odcinkowa, a przez ostatnie dwa lata jako pielęgniarka opatrunkowa na oddziale Chirurgii Ogólnej przy SP ZOZ Mońki. W między czasie uzupełniłam swoje kwalifikacje o licencjat pielęgniarstwa na Wydziale Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej w Białymstoku, a następnie otrzymałam tytuł magistra z pracy socjalnej w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Od 2006 roku do 2009 roku dodatkowo pracowałam jako pielęgniarka w Hospicjum Domowym dla dorosłych. W 2009 roku otrzymałam propozycję pracy w nowo powstałym Białostockim Hospicjum dla Dzieci, gdzie pracuje do chwili obecnej. Dodatkowo podnosiłam kwalifikacje kończąc kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne. Od 2013 roku prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Dodatkowo pracuję na dyżurach kontraktowych w ambulatorium w Mońkach oraz na umowę zlecenie w Help Homecare, gdzie sprawuję opiekę nad pacjentami wymagającymi podłączenia do respiratora.

Zawód swój traktuję jako swego rodzaju pasję. Staram się nieść pomoc każdemu człowiekowi, który jej potrzebuje. Kontakt z chorymi dziećmi i ich rodzinami oraz pacjentami dorosłymi uczy mnie przede wszystkim dystansu do życia i pokory. Poza pracą zawodową lubię spędzać czas na wsi z rodziną, uwielbiam przyrodę, świeże powietrze, ciszę i spokój. W wolnym czasie lubię czytać dobrą książkę i pływać.

 
Anna Martyniak-Korzeniowska Drukuj Email
Piel Roku
18.03.2015.
Anna Martyniak-Korzeniowska

Finalistka II etapu Konkursu Pielęgniarka Roku 2014 Oddziału PTP w Poznaniu

Tytuł pielęgniarki uzyskałam w 1991 roku, po ukończeniu Liceum Medycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu a w 1995 roku tytuł magistra pielęgniarstwa na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 1995 do 2012 r. pracowałam w 111 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Poznaniu, początkowo na stanowisku pielęgniarki w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym, później zajmowałam się jakością i marketingiem w szpitalu, dyżurowałam w Izbie Przyjęć. W końcowym okresie mojej pracy w Szpitalu Wojskowym byłam kierownikiem Działu Statystyki i Rozliczeń Usług Medycznych. Do ważniejszych osiągnięć tamtego okresu zaliczam współpracę z Centralą NFZ w projekcie JGP jako wykładowca, uczestnictwo w projekcie : Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej (SGH), uzyskanie tytułu pielęgniarki specjalisty w dziedzinie organizacji i zarządzania, ukończenie studiów podyplomowych "Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi" (UE w Poznaniu).
Likwidacja Szpitala Wojskowego i włączenie jego struktur do Szpitala Klinicznego im, Heliodora Święcickiego w Poznaniu zaskutkował moim powrotem do pielęgniarstwa klinicznego. W 2013 roku rozpoczęłam pracę w Szpitalu w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego jako pielęgniarka w Oddziale Neurochirurgii. Ukończyłam w tym czasie kurs specjalistyczny EKG i RKO oraz kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Aktualnie oprócz pracy w puszczykowskim szpitalu, etatowo pracuję jako konsultant w firmie produkującej oprogramowanie dla szpitali (HIS), a w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuję się wsparciem mniejszych podmiotów leczniczych w zakresie organizacji i obsługi umów z NFZ.

Moje zainteresowania to zarządzanie i informatyzacja w ochronie zdrowia, ale także dobra książka, zwłaszcza współczesna powieść sensacyjna oraz aktywne spędzanie wolnego czasu: fitness, taniec, turystyka, rower, pływanie. Czas wolny najchętniej spędzam z rodziną: mężem i trzema synami (21,17, 11 lat).

 
Laureaci II etapu X Jubileuszowego Konkursu Pielęgniarka Roku 2014 Drukuj Email
Piel Roku
12.03.2015.

Konkurs Pielęgniarka Roku 2014 W pierwszej kolejności pragnę przekazać Państwu szczere gratulacje z powodu zakwalifikowania do finału tegorocznego Konkursu, którego hasłem przewodnim jest: „Postęp w medycynie - pielęgniarki wobec dylematów etycznych XXI wieku”. Jako Przewodnicząca Głównej Komisji Konkursowej zostałam zobligowana, co czynię z ogromną przyjemnością, do przekazania Państwu kluczowych informacji ułatwiających proces przygotowania do jak najlepszego zaprezentowania tematu. Wszystkich Państwa zachęcam do zapoznania się z Regulaminem Szczegółowym Konkursu Pielęgniarka Roku, a w szczególności pkt 27 Regulaminu określającym wymagania dotyczące prezentacji. Jestem przekonana, że temat przewodni będzie inspiracją do Państwa refleksji zawodowych i pozwoli na przygotowanie oryginalnych, uwzgledniających doświadczenia własne opracowań i prezentacji. Niech prezentowane przez Państwa prace nie będą jedynie przekazem treści teoretycznych. Zapewniając Państwa o przychylności członków Głównej Komisji Konkursowej z ogromnym zainteresowaniem oczekujemy na kwietniowe spotkanie w Warszawie.

Z poważaniem
Przewodnicząca
Głównej Komisji Konkursowej
dr n. med. Bożena Gorzkowicz
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Szczecin 5 marca 2015

 
Konkurs Pielęgniarka Roku - Komunikat nr 3 Drukuj Email
Piel Roku
05.03.2015.

Komunikat nr 4

 
Wyniki II etapu Konkursu Pielęgniarka Roku 2014 Drukuj Email
Piel Roku
03.03.2015.

Wyniki II etapu Konkursu Pielęgniarka Roku 2014

Oddział Białystok

Oddział Kielce

Oddział Łódź

Oddział Szczecin

Oddział Warszawa

Oddział Kraków

Oddział Gdańsk

Oddział Rzeszów

Oddział Poznań

Oddział Opole

Oddział Wrocław

Oddział Lublin

 
Gratulacje Drukuj Email
Piel Roku
27.02.2015.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Zarządu Głównego PTP składam wyrazy uznania

i podziękowania wszystkim Uczestnikom Konkursu za udział

w  II etapie  X Konkursu Pielęgniarka Roku.

 

GRATULUJĘ ZWYCIĘZCOM.

 

dr n. o. zdr. Grażyna Wójcik
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

 
Konkurs Pielęgniarka Roku - Komunikat nr 3 Drukuj Email
Piel Roku
24.02.2015.

Komunikat nr 3

 
Pielęgniarka Roku 2014 - dokumenty Drukuj Email
Piel Roku
25.02.2015.

  Regulamin ogólny[POBIERZ] Regulamin szczegółowy [POBIERZ]

Komunikat nr 1[POBIERZ] Komunikat nr 2[POBIERZ]

Informacja o konkursie [POBIERZ]

 
Regulamin Konkursu Pielęgniarka Roku Drukuj Email
Piel Roku
16.01.2015.

Regulamin Ogólny

Regulamin Szczegółowy

 
Konkurs Pielęgniarka Roku 2014 Drukuj Email
Piel Roku
02.12.2014.
Uprzejmie informujemy, że termin II etapu Konkursu Pielęgniarka Roku 2014, został ustalony na dzień
27 lutego 2015 roku (piątek) o godzinie 12:00.


 Pielęgniarka Roku 2014

 Pielęgniarka Roku 2014 Pielęgniarka Roku 2014


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Karta zgłoszeniowa w formacie Word (.doc)
Komunikat nr 1 (.pdf)
Regulamin Ogólny Konkursu (.pdf)
Regulamin Szczegółówy Konkursu (.pdf)

 
Podsumowanie Konkursu "Pielęgniarka Roku" Drukuj Email
Piel Roku
20.11.2012.

“Pielęgniarka Roku na Mazowszu 2004”

 

 

28 uczestników z terenu Mazowsza

 

I miejsce“Pielęgniarka Roku na Mazowszu 2004” 
Agata Stępniak – CSK MON Warszawa

 

II miejsce- Lucyna Kalinowska – Centrum Rehabilitacji STOCER  Konstancin

III miejsce - Marlena Klimska - Centrum Rehablitacji STOCER Konstancin

 

                 

 

     I Konkurs “Pielęgniarka Roku 2005”

178 uczestników 13 oddziałów PTP

 

I miejsce“Pielęgniarka Roku 2005”
 Ewa Beata Hernet - SP Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie

 

II miejsce - Bożena Kowejsza - SP ZOZ w Sokółce

III miejsce- Jolanta Łyczkowska-Dudek - SP ZOZ w Złotoryji

Jolanta Bućko - Szpital Zespolony w Biał

Aleksandra Fryś - Szpital Kliniczny nr 2 w Poznaniu

Lucyna Kalinowska - Centrum Rehaulitacji STOCER Konstancin

Bartosz Szczudłowski - Szpital Kliniczny nr 7 w Katowicach

 

 

 

pielegniarka rokuII Konkurs “Pielęgniarka Roku 2006”

 

170 uczestników,13 oddziałów PTP

I miejsce“Pielęgniarka Roku 2006”
Anna Nowacka – 10  Wojskowy  Szpital Kliniczny z Polikliniką  w Bydgoszczy

 

II miejsce - Agnieszka Kopańska - WIM CSK MON w Warszawie

III miejsce - Mirosława Karbowska - SP ZOZ Hajnówka    

 

  

 

pielegniarka roku 2007

III Konkurs “Pielęgniarka Roku 2007”

 

 

130 uczestników,11 oddziałów PTP

I miejsce“Pielęgniarka Roku 2007”
Katarzyna Rzepka - 10  Wojskowy  Szpital Kliniczny z Polikliniką  w Bydgoszczy

 

II miejsce - Iwona Wojciechowska – Szpital Powiatowy  w Tczewie

III miejsce - Izabela Cerzniewska –  SP Szpital Kliniczny Nr 2 w Szczecinie

 

 

pielegniarka roku 2008IV Konkurs “Pielęgniarka Roku 2008”

 

214 uczestników, 13 oddziałów PTP

I miejsce “Pielęgniarka Roku 2008”
 Anna Iwanek – PSK 4 Lublin

II miejsce- Jadwiga Lasota – Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie

III miejsce - Małgorzata Halejcio - Specjalistyczny Szpital

                                                           im. prof. Alfreda Sokołowskiego w  Szczecinie

 

 

 

pielegniarka roku 2009V Konkurs “Pielęgniarka Roku 2009”

 

292 uczestników,  12 oddziałów PTP

I miejsce “Pielęgniarka Roku 2009”
    Joanna Kaczmarek -  Wielkopolskie Centrum Onkologii  w Poznaniu

II miejsce - Joanna Jasińska - PSK nr 4 w Lublinie

III miejsce - Magdalena Szwarcbach Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

 

 

 

 

pielegniarka roku 2010VI Konkurs “Pielęgniarka Roku 2010”

 

283 uczestników,  14 oddziałów PTP

I miejsce “Pielęgniarka Roku 2010”
  Wiśniowska Magdalena  -  Szpital Uniwersytecki Kraków

 

II miejsce-  Wójcik Sylwia   -  PSK nr 4 w Lublinie

III miejsce -  Pikuła Anna   -  Szpital Specjalistyczny w Jaśle

 

pielegniarka roku 2011VII Konkurs “Pielęgniarka Roku 2011”

 

299 uczestników,  14 oddziałów PTP

I miejsce “Pielęgniarka Roku 2011”
     Anna Smoszna - WIM CSK MON w Warszawie

II miejsce - Izabela Rej   -  PSK nr 4 w Lublinie

III miejsce -  Ewa Fiołek  -  5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie

 

 

 

 

 

 
IX Ogólnopolski Konkurs Pielęgniarka Roku 2013 rozstrzygnięty Drukuj Email
Piel Roku
27.05.2014.

Dnia 22 maja 2014 roku odbył się Finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2013 organizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Koło Liderów Pielęgniarstwa przy MOW PTP. Konkurs podobnie jak w latach ubiegłych objęty był Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia.

Tematem ostatniego trzeciego etapu Konkursu był „Szpital Magnes – jak powinien funkcjonować, aby stanowić środowisko przyjazne zarówno dla pacjentów jak również pracowników”.

W finale konkursu wzięło udział 17 uczestników reprezentujących 14 oddziałów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, którzy uzyskali najlepsze wyniki na etapie wojewódzkim.

Pielęgniarką Roku 2013 została mgr Beata Jurkiewicz, zatrudniona w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w Brzesku. reprezentująca Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Krakowie.
Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się dnia 23 maja 2014 w Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego podczas gali wpisującej się w uroczystości 50-lecia SPSK 4 w Lublinie. Serdecznie gratulujemy Finalistom oraz Zwyciężczyni Konkursu.

dr n. med. Bożena Gorzkowicz
Przewodnicząca Komisji Konkursowej

dr Grażyna Wójcik
Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Czytaj
 
Pielęgniarka Roku 2013 - Komunikat nr 3 Drukuj Email
Piel Roku
14.03.2014.

Plik pdf do pobrania

 
Pielęgniarka Roku 2013 - Komunikat nr 2 Drukuj Email
Piel Roku
14.03.2014.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
oraz
Koło Liderów Pielęgniarstwa przy MOW PTP

ogłasza temat III etapu Konkursu:

"Szpital- magnes - jak powinien funkcjonować, aby stanowić środowisko przyjazne zarówno dla pacjentów, jak również pracowników."


III etap Konkursu
odbędzie się w dniu 22 maja 2014 r. od godz. 9ºº w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 (SPSK4) w Lublinie, przy ulicy Jaczewskiego nr 8, w Sali Konferencyjnej, na I piętrze.

Plik pdf do pobrania

 
Pielęgniarka Roku 2013 Drukuj Email
Piel Roku
20.12.2013.
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
Koło Liderów Pielęgniarstwa
przy Mazowieckim Oddziale PTP

zapraszają pielęgniarki do udziału

w IX Ogólnopolskim Konkursie
„Pielęgniarka Roku 2013”

Cel Konkursu:
wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek liderów o wysokim przygotowaniu zawodowym, etycznym i aktywnym zaangażowaniu na rzecz środowiska pielęgniarskiego

Harmonogram Konkursu:

wyłonienie uczestników Konkursu w poszczególnych ZOZ - ach do dn. 31.01.2014r.
eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich PTP dn. 07.03.2014r. godz.12.00
III etap – prezentacja własna (szczegóły Komunikat nr 2)

Informacje:
Jagoda Zielińska

tel. 22 326 55 21
kom. 511 451 292
e-mail: jagoda_zielinska@wp.pl

Załączniki:
Regulamin Konkursu
Karta Zgłoszenia Uczestnictwa Konkursu

Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród zainteresowanych

Warszawa, 13 grudnia 2013 r.

komunikat prasowy Konkurs Pielęgniarka Roku 2013 - do pobrania

Komunikat nr 1 - Konkurs Pielęgniarka Roku 2013

 
VIII Ogólnopolski Konkurs Pielegniarka Roku 2012 - rozstrzygnięty Drukuj Email
Piel Roku
07.06.2013.

Komisja konkursowa III etapu Konkursu w składzie :

Przewodnicząca: Krystyna Wolska - Lipiec

członkowie: Beata Dobrowolska

Małgorzata Marcysiak

Elżbieta Madajczyk

w dniu 5.06.2013 roku w sidziebie PTP w Warszawie wyłoniła Pielęgniarkę Roku 2012, którą została ANNA KOSS z Państwowego Szpitala Klinicznego nr 4 w LUBLINIE

II miejsce zajeła ANETA TRZCIŃSKA z SPSK Śląskiego UM w KATOWICACH

III miejsce zajeła ANETA GAJDA z SP ZOZ z Wojewódzkiego Centrum Medycznego w OPOLUSerdeczne gratulacje. 
Pielęgniarka Roku 2012 - etap III Drukuj Email
Piel Roku
08.03.2013.


PATRONAT HONOROWY


Minister Zdrowia

Bartosz Arłukowicz


Marszałek Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Hanna Gronkiewicz - Waltz

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Grażyna Rogala – Pawelczyk


PATRONAT MEDIALNY


 


Koło Liderów przy Mazowieckim Oddziale PTP we współpracy z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przeprowadziło 1 marca 2013r.

II etap Konkursu „Pielęgniarka Roku 2012”, który polegał na rozwiązaniu testu z wiedzy zawodowej, etyki, historii zawodu itp.

W Konkursie wzięło udział 291 pielęgniarek z 14 oddziałów wojewódzkich Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Do finału Konkursu „Pielęgniarka Roku 2012” zakwalifikowały się osoby, które w poszczególnych województwach uzyskały z testu największą liczbę punktów:


 1. Babniewski Paweł – 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku

 2. Borowik Anna – SP ZOZ w Hajnówce

 3. Czerepowicka Alicja – Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu

 4. Czwakiel Lidia – Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie

 5. Gajda Aneta – SP ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

 6. Galej Katarzyna - Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

 7. Haręza Elżbieta – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

 8. Laszczuk Joanna - Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

 9. Lefek Tamara – SP ZOZ w Starachowicach

 10. Kochanowicz Kamila – SP ZOZ w Sokółce

 11. Korzeniewska Dorota – Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie

 12. Koss Anna – SP Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

 13. Kuhn – Kucharzak Renata – Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

 14. Lisek Iwona – 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy

 15. Niedziela Katarzyna - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

 16. Pogorzelska Jolanta – Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

 17. Trzcińska Aneta – SPSK im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 18. Wiśniewska- Szumacher Ada - !09 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Szczecinie

 19. Wojciechowska Maria - Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie

 20. Zegadło Elżbieta – Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie


Komisja Konkursowa Pielęgniarka Roku 2012

Ogłasza temat III etapu Konkursu:


Przedstaw sylwetki i działalność trzech polskich pielęgniarek

w Światowej Organizacji Zdrowia”


Informacje dla uczestników III etapu:


III etap Konkursu odbędzie się w dniu 05 czerwca 2013 r. od godz. 8ºº w siedzibie Zarządu Głównego PTP mieszczącego się w budynku Ośrodka Szkoleniowo - Hotelowego WOIPiP; Al. Wł. Reymonta 8 lok 12 , 01-842 Warszawa.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi dnia 06 czerwca 2013 r. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

 

Sekretarz Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

mgr Grażyna Wysiadecka

 

Warszawa, dnia 6 marca 2013 r.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 94 - 124 z 130