Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Publikacje
Dyrektywa w zakresie nowych kompetencji dla pielęgniarek Drukuj Email
21.10.2015.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie udostępnia dla wszystkich zainteresowanych opracowany przez EFN przewodnik, który zawiera rekomendacje i wytyczne szczegółowe dotyczące wdrożenia postanowień Dyrektywy w zakresie nowych kompetencji dla pielęgniarek:


EFN Guideline for the implementation of Article 31 of the Mutual Recognition of Professional Qualification Directive 2005/36/EC, amended by Directive 2013/55/EU

 
Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek Drukuj Email
14.06.2013.

Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek
European Federation of Nurses Assotiation

  www.efnweb.org

Federacja jest autonomiczną i niezależną od innych międzynarodową organizacją i będzie kontynuować bliską współpracę z MRP. Zadaniem Federacji jest zwiększać znaczenie pielęgniarstwa w Unii Europejskiej. Uznana przez Komisję Unii Europejskiej za oficjalne przedstawicielstwo pielęgniarek, ma swoją stałą siedzibę w Brukseli. Przedstawiciel Federacji jest stałym konsultantem w Radzie Europy. Jest kontynuatorką Stałego Komitetu Pielęgniarek Unii Europejskiej (Standing Committee of Nurses of the European Union PCN), który powstał w 1971 roku.

Czytaj
 
INTERNATIONAL NURSES DAY - CLOSING THE GAP: INCREASING ACCESS & EQUITY Drukuj Email
14.05.2011.
EFN PRESS RELEASE
12 May 2011
 
INTERNATIONAL NURSES’ DAY - “CLOSING THE GAP: INCREASING ACCESS & EQUITY”
 

On this very important day, celebrating the nurses’ contribution to the society, the European Federation of Nurses’ Associations (EFN) would like to take this opportunity to stress the importance of nurses in the access for all citizens to high quality and safe healthcare.
 
Czytaj
 
Zielona księga opinia Drukuj Email
22.10.2009.
Czytaj
 
Projekt "Tuning dla Pielęgniarstwa" projekt ICN, EFN, UE Drukuj Email
05.02.2008.

Kluczową cechą projektu Tuning dla pielęgniarstwa jest rozwój kompetencji pielęgniarstwa ogólnego w pierwszym cyklu szkolenia (licencjat lub dyplom) wraz z rejestracją/prawem wykonywania zawodu zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 77/452/EEC wraz z późniejszymi zmianami. Projekt ten uważamy za wyjątkową okazję do kształtowania i wpływu na szkolnictwo wyższe w pielęgniarstwie w granicach europejskich. Jesienią 2002 r. każdy z Uniwersytetów, poprzez Radę Rektorów, mógł otrzymać informacje o projekcie. W maju 2003 roku, grupa pielęgniarska spotkała się pierwszy raz w Brukseli. W grupie tej byli przedstawiciele z Danii, Finlandii, Niemiec, reprezentacja krajów Flandrii, Irlandii, Holandii, Norwegii i Hiszpanii oraz kraje będące przed akcesją: Słowacja, Węgry, Malta i Polska oraz od stycznia 2005 dołączyła Ukraina. W kontekście traktatu bolońskiego jednakże, nie wszystkie kraje podlegają wcześniej wspomnianej dyrektywie Unii Europejskiej.

 

Prezentacja multimedialna dot. projektu udostępniona przez Prof I. Wrońską "TUNING dla Pielęgniarstwa" do pobrania TUTAJ  

 
Statut EFN Drukuj Email
05.02.2008.
Do pobrania Statut EFN w języku polskim.
 
Europejskie Forum Narodowych Stowarzyszeń Drukuj Email
05.02.2008.

Europejskie Forum Narodowych Stowarzyszeń Pielęgniarek i Położnych
European Forum of National Nursing and Midwifery Associations and the World Health Organization (EFNNMA)

 

 

Punktem wyjścia do powołania Europejskiego Forum były wcześniejsze dyskusje i spotkania prowadzone przez Europejską Grupę Pielęgniarek (działającą od 1946 roku do 1996 roku), PCN (obecnie EFN) oraz WHO. Na spotkaniach w Essen (1994) i w Niedernhausen (1995) stwierdzono, że w regionie europejskim, pielęgniarki i  pielęgniarstwo reprezentowane jest fragmentarycznie przez wiele organizacji i grup specjalistycznych. Podjęto zatem działania na rzecz utworzenia silnego pielęgniarstwa w Europie, poprzez powołanie jednej wspólnej organizacji pod prowizoryczną nazwą "Europejska Rada Pielęgniarek". Rada - jako organizacja, mogłaby wpłynąć na wzmocnienie miejsca i roli pielęgniarstwa w różnych krajach, poprzez m.in. respektowanie funkcjonowania organizacji pielęgniarek. Forum zawiązało się na spotkaniu w listopadzie 1996 roku w Madrycie, w czasie którego Światowa Organizacja Zdrowia i towarzystwa pielęgniarskie podpisały deklarację przystąpienia do tej nowej inicjatywy.

"Forum zapewnia możliwość podjęcia przez reprezentantów pielęgniarstwa dyskusji z WHO nad kluczowymi problemami zdrowotnymi, podobnie do narodowych towarzystw medycznych i farmaceutycznych, które mają takie przedstawicielstwa już od lat" powiedziała Christine Hancock, przewodnicząca temu spotkaniu. I dodała, że "ten nowy rodzaj współpracy z WHO daje pielęgniarkom z całej Europy możliwość większego wpływania na programy działań rządowych w ich krajach".

Spotkania Europejskiego Forum odbywają się co roku. Uczestniczą w nich przedstawiciele stowarzyszeń pielęgniarek i położnych oraz obserwatorzy reprezentujący specjalistyczne grupy pielęgniarskie w Europie. Cele działania i tematyka spotkań dostosowana jest do zmieniających się warunków politycznych, społecznych i ekonomicznych w regonie europejskim, a także uwzględnia aktualne trendy i priorytety wysuwane przez WHO. Każde spotkanie kończy się opracowaniem posłania do pielęgniarek i położnych. W wyniku prac zespołów powołanych przez Forum zostały opracowane i wydane różne materiały pomocnicze dotyczące m.in. takich zagadnień jak: kobiety i dzieci, opieka nad ludĄmi starszymi, choroby przewlekłe, pielęgniarstwo zdrowia rodzinnego, promowanie równości w zdrowiu. Dużym wydarzeniem było przygotowanie wspólnie z WHO drugiej Międzynarodowej Konferencji Pielęgniarstwa i Położnictwa w Europie. Spotkanie odbyło się w Monachium 15-17 czerwca 2000 roku W konferencji uczestniczyli Ministrowie Zdrowia, Naczelne Pielęgniarki Kraju, przewodniczące towarzystw pielęgniarskich i położnych działające w danym państwie (z Polski uczestniczyła mgr Grażyna Wójcik z Ministerstwa Zdrowia i doc. Irena Wrońska, która reprezentowała Ministerstwo Zdrowia i PTP oraz dr B. Janus w roli obserwatora). Na zakończenie konferencji została przyjęta i podpisana przez Ministrów Zdrowia Deklaracja Monachijska - Pielęgniarki i położne na rzecz zdrowia.

Przedstawicielem PTP od 2006 roku jest dr Aleksandra Gaworska-Krzemińska (Gdańsk).

 

Stanowiska EFNNMA Tutaj 

 
Dyrektywy dotyczące czasu pracy pielęgniarek Drukuj Email
23.01.2008.

Do pobrania wytyczne EFN co do czasu pracy pielęgniarek.

Plik pdf można pobrać TUTAJ